Chcem investovať
Draghi prekvapil trhy vytiahnutím bazuky
11. 03. 2016 Čas čítania: 6 min
Analýzy
Analýzy

Štvrtok patril jednoznačne zasadaniu ECB vo Frankfurte. Všetko ostatné šlo bokom.

  • ECB prijala opatrenia na podporu ekonomiky prekonávajúce očakávania.
  • Znížila všetky tri sadzby, rozšírila QE viacerými smermi a uviedla úverové programy TLTRO.
  • Reakcia trhov bola veľmi divoká.
  • Zo začiatku vyleteli, no signály, že ďalšie stimulovanie je v nedohľadne viedlo k radikálnemu obratu intradenného vývoja.
  • Štvrtok potvrdil vytrácajúcu sa dôveru trhov v centrálne banky.

Mario Draghi prekvapil investičný svet prijatím opatrení, ktoré prekonali trhové očakávania. ECB tak dokázala vystúpiť zo svojho tieňa a ponúknuť trhom takmer celý potenciálny arzenál na boj s vágnym ekonomickým rastom a deflačnými tlakmi. Prekvapivo však ani to investorom nestačilo na vývoj cien aktív, aký by sme predpokladali po takýchto opatreniach. Boli sme svedkami veľmi divokých pohybov a tento štvrtok sa stal najvolatilnejším dňom tohto roka s prudkými obratmi.

ECB šokovala trhy hneď od úvodu. Znížila všetky tri sadzby: základnú na 0,00% z 0,05%, úverovú na 0,25% z 0,30% a depozitnú na -0,40% z -0,30%. Uvoľnenie sa čakalo len v prípade depozitnej, za ktorú si banky ukladajú voľné prostriedky v ECB. Tá predstavuje aj spodnú hranicu výnosu dlhopisov, ktoré ECB môže v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania nakupovať. K zníženiu došlo práve z dôvodu rozšírenia škály potenciálnych cenných papierov zahrnutých do programu.

ECB sa všeobecne trápi s problémom likvidity na európskom trhu. Má problém nájsť dostatok cenných papierov pre naplnenie mesačných kvót ich nákupov. Aj z tohto dôvodu zaradila do kvantitatívneho uvoľňovania súkromné korporátne dlhopisy nefinančných spoločností s ratingom v investičnom pásme. ECB tak bude nakupovať nie len štátny dlh, ale už aj súkromný ako prvá centrálna banka na svete (FED kupoval dlh štátnych agentúr a Bank of Japan nakupuje ETF). To je jedno z najväčších prekvapení.

Navyše rozšírila mesačné nákupy o 20 mld. eur na 80 mld. eur. Rovnako rozšírila podiel, ktorý môže vlastniť na jednej emisii, z 33% na 50%. Dĺžku trvania programu nateraz nezmenila. Bude ukončený najskôr v marci roka 2017.

Druhým veľkým prekvapením je uvedenie štyroch 4-ročných programov poskytovania úverov komerčným bankám, tzv. TLTRO, ktoré už v minulosti boli použité a s celkom pozitívnymi výsledkami. Cieľom programov je podporiť poskytovanie úverov v ekonomike eurozóny. Komerčné banky majú neobmedzený prístup ku kapitálu ECB za veľmi výhodných úrokových sadzieb. Podmienkou je, že získané prostriedky musia použiť na poskytnutie úverov do ekonomiky a pôžičky od ECB musia byť kryté aktívami. ECB nestanovila pevnú sadzbu pre tento program, ale bude sa individuálne líšiť pre každú banku podľa jej úverových aktivít. Úročenie môže klesnúť až k depozitnej sadzbe, čo v preklade znamená, že ECB je ochotná komerčným bankám platiť za požičanie si peňazí a ich následné poskytnutie reálnej ekonomike vo forme úverov.

Mario Draghi zašiel ďalej, ako ktokoľvek očakával. Na trhy, infláciu a ekonomiku vytiahol celý arzenál. Jeho cieľom bolo ohúriť a získať tak čas. Určite sa mu to podarilo. Dlhodobý efekt je však stále v pochybnostiach a ukáže až čas. Podporu úverového trhu by európska ekonomika mala podľa nášho názoru v druhej polovici roka pocítiť. Rovnako by mal ostať tlak na euro pomerne vysoký.

Tomu zodpovedala i prvotná reakcia trhov. Euro prudko prepadlo. Voči doláru dosiahlo stratu až 1,6%. Do silných ziskov zamierili dlhopisy a akcie. Európske indexy sa po ohlásení opatrení nachádzali v ziskoch až 3%. Zlato naopak strácalo.

No nakoniec investori, ktorí reagovali na Draghiho bazuku, boli včera sklamaní. Šéf ECB na tlačovej konferencii uviedol, že nateraz by malo byť opatrení dosť a že nevidí ďalšie zníženie sadzieb.

Na trhu došlo k okamžitému obratu. Dlhopisy vymazali všetky zisky a euro zamierilo strmhlav nahor. Deň nakoniec ukončilo s prírastkom 1,6%, čo bol najsilnejší zisk od decembra. Draghi určite nepredpokladal takýto vývoj. Pohyb od denného dna k vrcholu bol viac ako 3,6% medzi 1,082 dolára za euro až k 1,1215.

Vývoj spoločnej meny nenechal chladnými ani iné aktíva. Nemecký index DAX vypustil 3%-né zisky, aby deň zavrel so stratou 2%. Opäť neskutočne silný 5%-ný pohyb v škále 5 tis. bodov indexu. Zlato naopak zo straty 1,2% skončilo so ziskom 1,5% na novom viac ako 13-ročnom maxime.

Americké akcie nasledovali európskych partnerov do červených čísel, no do záveru obchodovania všetky poklesy vymazali.

Vývoj bol skutočne impozantný a prekvapivý. Dôvody by sme videli tri. Jedným z nich je započítanie očakávaní uvoľnenia do cien obchodovaných aktív v týždňoch predchádzajúcich samotnému zasadaniu. Trh predpokladal veľké riešenie, i keď skutočnosť prekonala očakávania. Stále viac platí zlaté pravidlo nakupovania špekulácií a predávania skutočnosti. Investorov následne zarazilo nešťastné silné vyjadrenie Draghiho, že ECB s rozširovaním podpory načas skončila v zmysle ohúr a čakaj.

A v neposlednom rade sa plne prejavili pochybnosti o schopnostiach centrálnych bánk ďalej stimulovať ekonomický rast a jednoznačná strata dôvery investorov v menovú politiku. Každé nové dodatočné opatrenia vo svete majú stále menší a menší reálny prejav v ekonomike. Trhové reakcie sú preto rovnako čoraz menej ohromujúce. Nové kroky už nevedia odstrániť trhovú skepsu, ako to preukázal vývoj pod znížení depozitných sadzieb do negatívnych úrovní japonskou centrálnou bankou.

Každopádne situácia si vyžaduje usadenie prachu a emócií. Pozornosť sa začne pomaly presúvať na zasadanie FEDu budúci týždeň. Opatrenia ECB sa určite prejavia v ekonomike, a preto by mali podporiť aj trhy. Otázkou ale zostáva, či dokážu prekonať negatívny fundament.

Závery zasadania pre konkrétne odporúčania, náš výhľad a prípadné zmeny prinesieme v najbližších dňoch.