Chcem investovať
Eliminujte dane započítaním ziskov a strát
10. 12. 2019 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

O tom, koľko na konci dňa pri investovaní zarobíte, rozhodujú emócie, poplatky a dane. O prvých dvoch ste sa mohli dočítať v článkoch Emócie bokom, investujte aj vtedy, keď iní panikária a Nulové vstupné poplatky ešte neznamenajú, že investujete zadarmo. Tretiemu faktoru efektívneho investovania, teda daniam, sa venujeme v tomto článku.

Ako sme v úvode tohto roka predpovedali, po zlom roku 2018 prišlo priaznivé obdobie, a to pre takmer všetky relevantné typy investícií na finančných trhoch. Ak sa teda do konca roka nič zásadné neudeje, budeme svedkami jedného z najúspešnejších rokov posledných dvoch dekád. Pokiaľ ste si dali pozor na spomínané emócie a poplatky, poslednou vecou, ktorá môže skaliť váš zrak pri pohľade na investičný účet, sú dane. Čo z toho, ak zarobíte 5 %, keď viac než tretinu výnosu odvediete štátu v podobe klasickej alebo zdravotnej dane (na Slovensku jej hovoríme „zdravotné odvody“)?

Nová podmienka v zákone

Pri investovaní platí, že najlepšie dane sú žiadne dane. To si zabezpečíte investovaním do nástrojov, ktoré sú od daní (a odvodov) zo zákona oslobodené. Pre fyzické osoby platí, že ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov (napr. indexové fondy, dlhopisy, akcie a pod.), ubehne viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov. Od roku 2020 pribudne do zákona nová podmienka. Ak si budete chcieť uplatniť tento tzv. časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. Ak bol teda investičný nástroj, ktorý ste si kúpili, prijatý na regulovaný trh až po vašom nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov.

Započítanie ziskov a strát

Druhou možnosťou, ktorá sa dá využiť práve na konci roka, je započítanie ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku. Výnimkou sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pri ktorých je možné uplatniť tzv. časový test uvedený vyššie. Takže, ak ste v kalendárnom roku zrealizovali z predaja nejakých akcií zisk a z iných stratu, môžete zisky a straty započítať a znížiť si alebo vynulovať svoj čiastkový daňový základ. Treťou možnosťou, kedy nemusíte platiť dane a odvody, je tzv. daňový štít. Ak v kalendárnom roku dosiahnete výnosy z predaja cenných papierov do 500 eur, dane a odvody neplatíte.

Najmilosrdnejšími daňami pre investora sú daň z dividend (7 %), respektíve zrážková daň (19 %). Ich zaplatenie je výhodnejšie ako kombinácia – daň a zdravotné odvody, ktoré musíte odviesť v prípade niektorých investičných nástrojov (napr. zmenky). Daňové zaťaženie takýchto investičných nástrojov môže totiž dosiahnuť až 39 % (25 % sadzba dane z príjmov a 14 % zdravotné odvody).

Málokto platí dane rád. Stará ľudová múdrosť hovorí: „Ak niečo nerobíš rád, tak to nerob.“ Platí to aj pre dane. Samozrejme, v súlade so zákonom. Návod, ako na to, nájdete v článku Ako zdaniť príjmy z cenných papierov?

Autor: