Dohodnúť stretnutie
Február otvoril investorom priestor na dobré nákupy
13. 03. 2018 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Po januárových hodoch na kapitálových trhoch sa investori zľakli možného rýchlejšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (FED). Na jednej strane to dáva príležitosť investorom budovať svoje pozície za výhodnejších podmienok, na druhej strane sa trhy pohrávajú s trpezlivosťou držiteľov aktív, ktorým sa  dočasne znehodnocujú ich doterajšie investície.

Trhu diktovala aj Trumpova politika

Februárové výsledky inteligentných portfólií Acrossu vymazali výnimočný rast ich výkonnosti zo začiatku roka, ktorý bol v znamení schválenej daňovej agendy v USA, pozitívneho výhľadu finančných autorít na svetovú ekonomiku, dobrých správ z trhu práce a lepších ako očakávaných výstupov z výsledkovej sezóny firemného sektora. Predpokladaný rast úrokových sadzieb a kvantitatívne uťahovanie, ktoré postupne zruší dodávanie peňaží na trh, je nepríjemnou správou najmä pre investorov na peňažných trhoch.

Akciové trhy v popredí

Trhy očakávajú vyššiu infláciu a najmä rast výnosov dlhových nástrojov, čo nepraje cenám dlhopisov a zvyšuje úrokové náklady pre dlžníkov. Aj keď akciové trhy medzimesačne zaznamenali významnejšie poklesy, za rok 2018 sú ich výsledky pozitívnejšie ako pri dlhopisových riešeniach. Inteligentné portfólio AIP 100+ (čisto akciové riešenie) medzimesačne znehodnotilo o 3,17 % a od začiatku roka  prinieslo výkonnosť -0,81 %. AIP 50+ (riešenie s polovičným podielom akcií a dlhopisov) pokleslo o 2,04 % (za rok 2018 -1,28 %) a AIP 75+ sa oslabilo o 2,61 % (za rok 2018 -1,04 %). Z jednotlivých zložiek portfólií sa najmenej darilo investíciám do japonského akciového indexu Amundi JPX-Nikkei 400 – daily hedged EUR, najmenší pokles postihol globálny dlhopisový index db x-trackers II Barclays Global Agg. Bond.

Across Bond+ priniesol zvýšenie výnosov do splatnosti

Akciovým ani dlhopisovým hráčom február nepriniesol dôvod na radosť z precenenia, hoci dal príležitosť na výhodnejší nákup lacnejších dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom. Dlhopisoví investori s dostatočne veľkým vankúšom zdrojov na postupné doinvestovanie do lacnejších aktív sa naopak môžu tešiť z nových príležitostí. Postupné obmedzovanie kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré nazývame kvantitatívnym uťahovaním, prináša zvyšovanie úrokových sadzieb, znižovanie cien dlhu v dôsledku vyšších nákladov na dlhovú službu a tým aj priestor na zvyšovanie výnosov do splatnosti. Pre investorov to znamená dôslednejšie sledovanie platobnej disciplíny dlžníkov, podrobnejšie analyzovanie ich finančného zdravia ako aj ich dlžníkov. Vzhľadom na trvajúcu deformáciu na peňažnom trhu – v dôsledku niekoľkoročného kvantitatívneho uvoľňovania – sa najmä štátne dlhopisy pohybujú na historicky nízkych úrovniach. Príležitosti na dosiahnutie výnosov možno stále nájsť predovšetkým v podnikovom sektore rozvíjajúcich sa krajín.

Aktíva v podobe hotovosti

Dlhopisový fond Across Bond+ vo februári dosiahol medzimesačnú výkonnosť -0,69 %, za rok 2018 sa tým dostal do negatívneho teritória -0,34 %. Manažmentu fondu vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu umiestnil pomerne značnú časť objemu aktív do hotovosti. Neskôr však využil znižujúce sa ceny dlhopisov, najmä z teritória krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Od svojho vzniku v roku 2015 fond dosiahol priemerné zhodnotenie 5,69 %, čo je druhé najvyššie zhodnotenie zo všetkých fondov zameraných na dlhopisy štátov strednej a východnej Európy.

Digitálne meny s rozpačitou výkonnosťou

Mimoriadne výkyvy sa nevyhli ani digitálnym menám. Bitcoin po katastrofálnom začiatku roka zabral a rástol medzimesačne o 13,4 %, ethereum strácalo dych, i keď svoje tohtoročné zisky zďaleka nevymazalo. Investori stále nevidia, ktorá z digitálnych mien bude napokon tá pravá. Navyše kryptomeny sa čoraz viac dostávajú do hľadáčika finančných autorít a regulácia obchodovania a transakcií s nimi je len otázkou času. Výkyvom sa nevyhol ani „veštec z Omahy“, keď Berkshire Hathaway za február odpísal čas svojich ziskov. Za rok 2018 je však v pozitívnom teritóriu so zhodnotením 4,5 %.

Roboti a nové trhy na čele indexových fondov

Ponuka fondov Across Crème de la Crème má v roku 2018 nového lídra, keď Global X Robotics & Artificial Intelligence (USD) s ročným zhodnotením 3,9 % sa musel skloniť pred iShares MSCI Frontier 100. Nové trhy za tento rok posilnili o 4,1 %. V medzimesačnom súperení však patrí vedúca priečka db x-trackers MSCI Africa TOP 50 Index (EUR), ktorá aj napriek rozkolísaným trhom priniesla investorom solídnych 1,8 %. Väčšina ostatných fondov si vybrala svoj oddychový čas, s veľkými výkyvmi sa potýkali najmä akciové indexové fondy so zameraním na rozvíjajúce sa trhy.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Across Opportunities, Crème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.