Chcem investovať
Hra o ropu
09. 02. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Cena ropy je jednoznačne témou posledných týždňov a mesiacov. Od polovice roku 2014 klesla o takmer tri štvrtiny a siahla na 13 ročné minimum.

Do 1.3. prebieha úpis Across Protected Cruid Oil+, ktorého výnos závisí od vývoja ceny ropy. Cieľom stratégie je:

  • Možnosť až 27 % zhodnotenia za 3 roky
  • Zachovanie hodnoty vloženého kapitálu
  • Zdaňovanie len zrážkovou daňou 19%

Producenti ropy prichádzajú o nemalé zisky, stopli investície do nových projektov, čo sa zákonite premietne do ceny v blízkej budúcnosti. Dosiahla cena ropy už svoje dno? Aký je výhľad v nasledujúcom období? Týmto otázkam sa detailnejšie venujeme v ďalšom našom článku.

Každopádne ropu dnes vnímame ako výbornú investičnú príležitosť a vybrali sme ju ako podkladové aktívum pre náš najnovší zaistený produkt Across Protected Cruid Oil+, ktorého úpis prebieha od 1. marca 2016.

Konkrétne hráme na zotavenie cien americkej ropy WTI (CL1). Našim predpokladom je, že cena ropy bude v najbližších rokoch rásť. Z pohľadu zaisteného riešenia nie je dôležité o koľko cena narastie, ale aby vždy k rozhodujúcemu dňu bola vyššia ako v počiatočný deň, hoci len o jeden cent. Ak je splnený tento predpoklad, Across Protected Cruid Oil+ vyplatí kupón vo výške 8 až 9 % (presná výška kupónu bude zafixovaná k 1. marcu 2016). Kupón môže byť celkovo vyplatený 3 krát. Čiže celkový výnos zaisteného riešenia môže dosiahnuť až 27%. Rozhodujúcimi dňami pre vznik nároku na kupón budú 1. marec 2017, 1. marec 2018 a 1. marec 2019.

Aké varianty zhodnotenia môžu nastať?

Maximálne dosiahnuteľný výnos je 27 %. Tento je vyplatený nielen, ak je cena ropy vyššie vo všetky rozhodujúce dni, ale nakoľko zaistené riešenie má tzv. „pamäťový efekt“, variant je viac. „Pamäťový efekt“ funguje tak, že ak kupón nebol vyplatený za predchádzajúce obdobie a v nasledujúcom sú splnené podmienky pre výplatu, vyplatí sa kupón aj za predchádzajúce obdobie. Čiže ak napríklad nevznikol nárok za prvé, ani za druhé obdobie a v treťom je splnená podmienka pre výplatu kupónu, vyplatí sa kupón nielen za tretie obdobie, ale aj kupóny za predchádzajúce dve obdobia, dohromady teda 3 x 9%.

Na druhej strane je len jeden opačný scenár, kedy nie je vyplatený žiaden kupón a investor dostane späť hodnotu, ktorú vložil. Nastane, len ak cena ropy bude nižšia počas všetkých troch rozhodujúcich dní. Navyše okrem investície mu bude vrátený aj uhradený vstupný poplatok spojený s investíciou. Pozitívum vďaka zaisteniu teda je, že aj napriek negatívnemu vývoju ceny ropy si zachová hodnotu svojej investície.

Prehľad všetkých variant zhodnotenia nájdete v tabuľke:

1.3.2017 1.3.2018 1.3.2019 Spolu
1 Splnenie podmienky áno áno áno 27%
Kupón 9% 9% 9%
2 Splnenie podmienky áno áno 27%
Kupón 18% 9%
3 Splnenie podmienky áno 27%
Kupón 27%
4 Splnenie podmienky áno áno 27%
Kupón 9% 18%
5 Splnenie podmienky áno áno 18%
Kupón 9% 9%
6 Splnenie podmienky áno 18%
Kupón 18%
7 Splnenie podmienky áno 9%
Kupón 9%
8 Splnenie podmienky 0%*
Kupón

* vrátenie vstupného poplatku

Viac informácií o Across Protected Cruid Oil+ nájdete v produktovom liste. V prípade záujmu neváhajte osloviť vášho investičného konzultanta.