Chcem investovať
Inteligentné portfólia naďalej valcujú konkurenciu
09. 08. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Prvý prázdninový mesiac prial najviac akciovým titulom. Profitovalo najmä Across Intelligent Portfolio 100+, ktoré v júli zaznamenalo výnos 4,5 %.

Across Intelligent Portfolio+ je výhodnejšou alternatívou k dlhopisovo-akciovým podielovým fondom. Ako investičný nástroj využíva indexové fondy, ktoré sú pre klienta zaujímavé nízkymi nákladmi na správu, okamžitou likviditou a bonusom je aj výnos oslobodený od dane po roku ich držania. To, že je to dobrá stratégia potvrdzuje fakt, že indexové fondy dlhodobo dosahujú vyššie zhodnotenie ako 90 percent konkurencie vo svetovom meradle.

Across Intelligent Portfolio 100+, investuje výhradne do akcií, v portfóliu sú zastúpené všetky kľúčové akciové trhy. Vzhľadom na túto skutočnosť dlhodobo dosahuje najvyššie výnosy, ale zároveň je náchylnejšie na pohyby na trhu. Výnos od začiatku roka predstavuje 2,0 % a za posledných 5 rokov je výnos 9,6 % p.a.

Across Intelligent Portfolio 75+, investuje 75 % do akcií a 25 % do dlhopisov, ktoré majú za úlohu znížiť vplyv pohybu akcií na celkový výsledok investícií klienta. Výnos od začiatku roka predstavuje 3,2 % a za posledných 5 rokov to je 9,0 % p.a.

Across Intelligent Portfolio 50+, investuje vyvážene 50 % do akcií a 50 % do dlhopisov. Výnos od začiatku roka predstavuje 4,3 % a za posledných 5 rokov to je 8,4 % p.a.

Z nárastu akcií významne  profitoval aj Across Pavis+, pričom v júli zhodnotil investície klientov o takmer 3 %. Priemerný výnos fondu od založenia predstavuje 10,3 % p.a. Táto stratégia, na rozdiel od Across Intelligent Portfolio+, investuje koncentrovane. Vyhľadáva najlepšie spoločnosti na americkom trhu s cieľom dosiahnuť zhodnotenie bez ohľadu na vývoj na trhu. Je vhodným doplnkom k Across Intelligent Portfolio+.

V júli rástli aj dlhopisy strednej a východnej Európy, do ktorých investuje Across Bond+. Klienti si pripísali ďalších 1,6 % na svoje účty. Across Bond+ rastie už šiesty mesiac za sebou a od začiatku roka zarobil 6,7 %. Hrubý výnos do splatnosti portfólia fondu sa pohybuje na úrovni 5,5 %  p.a. a zostáva naďalej atraktívny voči výnosom štátnych dlhopisov rozvinutých krajín. Väčšina z nich generuje záporný výnos do splatnosti. Across Bond+ je vhodným investičným produktom pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú pevne úročené cenné papiere.

Podrobnejšie výsledky investičných stratégií Across sú obsiahnuté v mesačných reportoch alebo investičných profiloch.