Chcem investovať
Investície v Acrosse sa zhodnocujú na všetkých frontoch
07. 11. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Októbrové výsledky všetkých typov inteligentných portfólií sa zaradili medzi najlepšie od začiatku fungovania tejto investičnej stratégie. Zhodnocovali od 1,8 % pri AIP 50+ (s polovičným podielom akcií a dlhopisov) až po 3,35 % AIP 100+ (čisto akciové riešenie). Za rok 2017 dosiahla výkonnosť dynamickejších riešení inteligentných portfólií AIP 75+ a AIP 100+ už viac ako 10 %. Víťazmi mesiaca z pohľadu jednotlivých zložiek portfólií sa stali japonské akcie obchodované cez indexový fond Amundi JPX-Nikkei 400 so 6,5 % nasledované akciami rozvíjajúcich sa krajín Amundi MSCI Emerging Markets so zhodnotením 4,72 %. Mesačný rast 3,35 % indexového fondu stredne veľkých akciových spoločností db x-trackers Russell MidCap patrí medzi najlepšie v roku.

Hlavným menovateľom priaznivých výsledkov riešení Acrossu boli historické maximá akciových indexov. Rast akcií podporovali najmä priaznivé hospodárske výsledky firiem za tretí štvrťrok, rast ázijských a rozvíjajúcich sa ekonomík a rozhodnutia centrálnych bánk. Tieto síce prinášajú postupné rušenie kvantitatívneho uvoľňovania a tým normalizáciu ekonomického prostredia, avšak bankári nerobia príliš radikálne kroky, ktoré by mohli ohrozovať naštartovaný hospodársky rast.

Across Bond+ na ročnom maxime

Očakávaný rast úrokových sadzieb naprieč svetovými ekonomikami nepridáva na pokoji dlhopisovým hráčom. Mnohí vidia príležitosť v dlhopisoch vydávaných emitentami v rozvíjajúcich sa ekonomikách, či obchodovaných v lokálnych menách, čo sa tiež podpísalo na októbrovej výkonnosti. Dlhopisoví obchodníci sa však väčšinou pripravujú na zvyšovanie výnosov dlhopisov, do značnej miery kumulujú hotovosť, nakupujú dlhové nástroje s kratšou splatnosťou, či pohyblivým kupónom. Pokles cien dlhopisov sa v súčasnosti prejavuje predovšetkým pri štátnych cenných papieroch.

Zhodnotenie Across Bond+ sa opäť odrazilo a zamierilo na svoj ročný vrchol vo výške 8,8 %. K rastu prispelo najmä zhodnotenie dlhových nástrojov ruských bánk a zakaukazskí emitenti s priamou väzbou na cenu čierneho zlata. Do portfólia pribudol nový titul z oblasti obnoviteľných zdrojov od emitenta s globálnou pôsobnosťou. Vďaka novým investorom sa zväčšuje diverzifikácia portfólia a rozširujú možnosti využitia príležitostí v regióne strednej a východnej Európy.

Roboti ovládli indexové fondy

Zhodnotenie spoločností investujúcich do umelej inteligencie Global X Robotics & Artificial Intelligence o 8,5 % nebolo v tomto roku žiadnou výnimkou. Ročná výkonnosť dosiahla 57 %. V tomto roku sa k nemu približuje indexový fond zameraný na japonské akcie Amundi JPX-Nikkei 400 – daily hedged EUR s výkonnosťou 26,84 % a iShares S&P Mid-Cap 400 Growth združujúci stredné spoločnosti s výkonnosťou 25,1 %. Vysokú výkonnosť si udržujú aj veľké akciové indexy. Ich výkonnosť v tomto období opäť láme rekordy. V defenzíve je zhodnotenie zlata a veľké indexové fondy globálnych dlhopisových riešení.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+, Crème de la Crème a Across Intelligent Portfolio.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.