Chcem investovať
Kam investovať prostredníctvom Across Private Investments
20. 10. 2015 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Poďte sa s nami pozrieť na ponuku riešení Across Private Investments cez očakávania našich klientov.

Významná časť úspor obyvateľov Slovenska je na pevne úročených vkladoch v bankách.  Tieto dnes poskytujú primeranú bezpečnosť, avšak výrazne zaostávajú svojim výnosom. Skupina klientov, s ktorými sa stretávame očakáva, že im sprostredkujeme vyšší úrok.

Riešenia s vyšším garantovaným úrokom u nás nájdete pod názvom  FIX+. Ide o investovanie do korporátnych dlhových cenných papierov ponúkajúcich atraktívne zhodnotenie s viazanosťou od niekoľkých dní až po niekoľko rokov. Najkratšia viazanosť je 15 dní v prípade riešenia Term+ s úrokom 3% p.a. V prípade Zmenky Across je možné investovať od 3 do 12 mesiacov s úrokom od 4% p.a. do 6% p.a. Fixáciu úroku na dlhšie obdobie získate pri investovaní do dlhopisov. Aktuálne je v ponuke Dlhopis Percebes Energy 01 s kupónom až 5% p.a. a s viazanosťou 3,5 roka.

Vyzbierané prostriedky sú použité na financovanie projektov skupiny Across Private Investments. Do vybraných projektov môžu klienti investovať aj priamo. Výhodou je možnosť dosiahnuť vyšší výnos, avšak už bez garancie jeho výšky.

Druhá, o niečo menšia skupina klientov s vyšším výnosovým apetítom, sa zaujíma o riešenia z prostredia kapitálového trhu. Výber podriaďujeme tomu, čomu veríme a do čoho by sme sami investovali.

Začali by sme „Silnými investičnými príbehmi“. Ide o riešenia, ktoré sú založené na overených a dlhodobo performujúcich investičných témach ako sú rastové stredné spoločnosti – Momentum+, tradičné hodnotové investovanie –  Pavis+ alebo investovanie do dlhopisov z našej lokality, Strednej a Východnej Európy –  Bond+.

Ďalšou skupinou riešení sú „Creme de la creme“ zastrešujúce výber tých najlepších investičných produktov tretích strán (podielové fondy, investičné trusty, ETF) generujúce výnimočné a konzistentné výsledky v dôsledku systematického či inovatívneho prístupu, výnimočného ľudského talentu alebo know-how.

Pre opatrnejších investorov vytvárame vlastné Zaistené produkty“, predstavujúce investovanie do atraktívnych investičných príležitostí spojené s ochranou vloženého kapitálu.

Opakom sú Trade Ideas ponúkajúce krátkodobé investovanie do zaujímavých, častokrát tzv. vystresovaných aktív založené hlavne na makro pohľade na finančné trhy. Vysoký výnos je priamo úmerný podstúpenému riziku.

Komplexnou službou v oblasti správy majetku je Asset Management, kde je možné získať riadenie individuálnych investičných stratégií nastavených podľa osobitých požiadaviek klienta.

Pri výbere konkrétneho investičného riešenia je nevyhnutné zohľadniť aj iné faktory, ktoré možno nepovažujete za dôležité, my však áno, a preto nás máte. Sú nimi vaše znalosti a skúsenosti s investovaním, investičný horizont, miera akceptovateľného rizika, referenčná mena, odvetvové alebo regionálne preferencie a podobne.