Chcem investovať
Kam s peniazmi?
11. 07. 2016 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Túto otázku si dnes kladie množstvo ľudí, ktorí majú svoje peniaze uložené  v bankách. Nízke úroky z vkladov v bankách a aj slabé výsledky najpredávanejších (a najväčších) fondov na Slovensku sú skutočne alarmujúce.

Veď si to zrekapitulujme:

Slovenský bankový a fondový trh Objem úspor domácností (mld. EUR) % podiel na úsporách domácností ø hrubé zhodnotenie v roku 2015 v EUR
Vklady na požiadanie (bežné účty) 15,9 41,8% 0,22%
Vklady so splatnosťou do 2 rokov 7,3 19,2% 1,12%
Vklady so splatnosťou nad 2 roky 4,6 12,1% 2,15%
Vklady s výpovednou dobou do 3 mesiacov 1,8 4,7% 0,37%
Najpredávanejšie fondy roku 2015 (zmiešané fondy) 1,6 4,2% -1,72%
Najväčšie dlhopisové fondy 1,1 2,9% 0,38%
Najväčšie peňažné a depozitné fondy 0,9 2,4% 0,17%

Zdroj: NBS, Asociácia správcovských spoločností a výpočty Across (použitý celkový objem úspor domácností 38 mld. EUR)

Keďže múdry človek sa učí z chýb iných, z vyššie uvedeného sa môžeme naučiť nasledovné:

1. Nenechávať ležať peniaze na bežných účtoch

Bežný účet slúži na zaparkovanie tzv. pohotovostnej rezervy, ktorá by mala predstavovať 3 až 6 násobok bežných mesačných výdavkov domácnosti. Zvyšné peniaze je vhodné pomenovať – peniaze na štúdium detí, dôchodok, dlhodobá finančná rezerva, nové bývanie a podobne. Akonáhle majú peniaze svoje meno, je oveľa ľahšie im priradiť investičný horizont, teda obdobie, počas ktorého na ne s najväčšou pravdepodobnosťou nesiahnete. Dlhšie investičné horizonty (3, 5 alebo 10 rokov) otvárajú dvere investíciám s výnosom podstatne vyšším ako 1 %

Pozn. Vedeli ste, že v roku 2015 slovenské banky zaplatili na úrokoch domácnostiam približne 250 miliónov EUR, no tie im na úrokoch za úvery zaplatili naspäť až 1,2 miliardy EUR (čo je rozdiel takmer 1 mld. EUR!!). Plus na poplatkoch ďalších viac než 600 mil. EUR…

2. Neinvestovať na základe minulej výkonnosti

Stačí sa pozrieť na príbeh najpredávanejších fondov v roku 2015, a to zmiešaných fondov správcovských spoločností najväčších bánk na Slovensku (SLSP, VÚB, Tatrabanka, ČSOB a Poštová banka). Čisté predaje týchto fondov v roku 2014 predstavovali necelých 350 mil. EUR. V roku 2015 sa predaj zdvojnásobil. Čo mohlo byť impulzom pre zmenu správania klienta? Odpoveď je jednoduchá. Minulá výkonnosť. Priemerná ročná výkonnosť zmiešaných fondov za rok 2014 bola na úrovni 4,1 %. Žiaľ „stávka“ na minuloročného favorita investorom nevyšla. Fondy ukončili rok 2015 s priemernou stratou 1,7 %. Minulá výkonnosť je ako predpoveď počasia na včera – brať si dnes podľa nej dáždnik nedáva zmysel.

 3. Neplatiť dane, keď nemusíte

Výnosy z termínovaných vkladov, ako aj výnosy zo slovenských podielových fondov sú zdaňované zrážkovou daňou. Takže z vyššie uvedených hrubých výnosov ešte odrátajte 19 %. Ak sa však začnete orientovať na investície, ktoré sú obchodované na regulovaných trhoch a ak ich budete držať viac než 1 rok, výnos z ich predaja je oslobodený od dane. Medzi takéto investície patria napríklad dlhopisy, akcie alebo aj indexové fondy (ETF).

4. Obrátiť sa na skúseného a nezávislého investičného konzultanta

Všetky veľké banky majú svoje správcovské spoločnosti, v ktorých fondoch končí prevažná väčšina peňazí klientov, ktorí hľadajú vyšší výnos. Výsledky fondov si môžete ľahko porovnať na stránke Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Hneď na prvý pohľad zistíte, že neexistuje správcovská spoločnosť, ktorá by mala vo všetkých fondových kategóriách víťazné riešenie. Niekto je lepší v správe dlhopisových portfólií, iný zase v akciách. Preto je vhodné obrátiť sa na nezávislého investičného konzultanta, ktorý nie je viazaný ponukou produktov svojej banky.  Navyše v pobočkách bánk, ale aj na oddeleniach privátneho bankovníctva častokrát sedia mladí ľudia, ktorí ešte len naberajú skúsenosti. Ako hovorí Warren Buffett – do práce chodia MHD a radia ako investovať tým, ktorí jazdia v „Rolls Royce-och“. Konzultácia s nezávislým investičným konzultantom s dostatočnými skúsenosťami a globálnym prístupom k špičkovým investičným produktom z celého sveta môže investorovi pomôcť vyvarovať sa chybám pri investovaní a zarobiť mu peniaze. Našich investičných konzultantov s ich krátkym životopisom nájdete na tejto linke.