Chcem investovať
Keď akcie klesajú, treba dokupovať
14. 04. 2020 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

Jedným z dôležitých pravidiel pri investovaní je postupný vstup na akciový trh – pravidlo č. 4 v investičnom desatore. Podstata tohto pravidla spočíva v tom, že nikto nemá krištáľovú guľu a je nemožné  odhadnúť, kedy je správny čas na investovanie. Nesprávny vstup na akciový trh sa dá eliminovať rozdelením cieľovej sumy v akciovej zložke na niekoľko častí. Ak by ste v akciovom portfóliu mali mať 40 % akcií, svoju investíciu rozložte napríklad na dva roky. Každý kvartál, zdôrazňujem KAŽDÝ KVARTÁL (bez ohľadu na to, či sú trhy hore alebo dole), by ste mali svoj podiel akcií v portfóliu zvýšiť o 5 %, až kým sa dostanete na cieľovú sumu, ktorú máte mať v akciách.

Nákladové priemerovanie

Ak by ste podľa svojho investičného profilu mali mať v portfóliu 40 % akcií (napríklad 80-tisíc eur pri 200-tisícovom portfóliu), na túto sumu sa môžete „dostať“ v zásade dvoma spôsobmi. Prvý, najbežnejší a najviac používaný spôsob, je rozdelenie uvedenej sumy na osem častí (po 10-tisíc na kvartál). Ak trhy klesajú, nakupujete lacnejšie a posúvate si svoju priemernú nákupnú cenu nižšie. Ak sa trhy otočia, začínate zarábať oveľa skôr, ako keby ste prestali investovať alebo by ste investovali jednorazovo na vrchole trhov.

KvartálCena akcie
(v EUR)
Investícia
(v EUR)
Počet nakúpených akciíKumulatívny počet akcií
1.1010 0001 0001 000
2.12,510 0008001 800
3.1610 0006252 425
4.12,510 0008003 225
5.1010 0001 0004 225
6.810 0001 2505 475
7.810 0001 2506 725
8.1010 0001 0007 725

Počas ôsmich kvartálov ste teda investovali 80 tis. eur a nakúpili ste 7 725 ks akcií. Ich aktuálna hodnota predstavuje 77 250 eur (strata je 2 750 eur), čo je o trochu menej než bola celková investícia. Cena akcie však bola v šiestich kvartáloch na úrovni ceny akcie prvého nákupu alebo nad ňou. Ak by ste napríklad celú sumu investovali jednorazovo pri cene 16 eur za akciu, z pohľadu aktuálnej ceny akcie (10 eur) by ste mali po ôsmich kvartáloch o takmer 40 % menej. Ak sa v budúcnosti cena akcie dostane na 12 eur, zaknihujete pekný zisk (12 700 eur).

Hodnotové priemerovanie

Druhý, sofistikovanejší spôsob postupného investovania sa nazýva hodnotové priemerovanie. Pri tomto type priemerovania zvyšujete alebo znižujete investovanú čiastku podľa toho, ako sa vyvíja aktuálna hodnota vášho akciového portfólia. Takže, keď akcie rastú, investujete menšiu čiastku a keď akcie klesajú, investujete väčšiu čiastku. Tak, aby ste sa investovanou sumu dostali na cieľovú hodnotu investície v danom kvartáli.

KvartálCena akcie (v EUR)Cieľová hodnota investície (v EUR)Počet nakúpených akciíKumulatívny počet akciíSuma potrebná na investovanie (v EUR)
1.1010 0001 0001 00010 000
2.12,520 0006001 6007 500
3.1630 0002751 8754 400
4.12,540 0001 3253 20016 563
5.1050 0001 8005 00018 000
6.860 0002 5007 50020 000
7.870 0001 2508 75010 000
8.1080 00008 7500

V priebehu ôsmich kvartálov (v podstate siedmich, keďže aktuálna hodnota portfólia bola v ôsmom kvartáli vyššia než cieľová hodnota pre daný kvartál) ste týmto spôsobom investovali 86 462,5 eur a nakúpili ste 8 750 ks akcií. Ich aktuálna hodnota predstavuje 87 750 eur (zisk je 1 037,5 eur ). Pri cene akcie 12 eur budete v budúcnosti v zisku približne 18 500 eur. Čo nie je zlé…

Zhrnutie

Investovať na klesajúcom trhu chce disciplínu a vytrvalosť. Emócie nie sú dobrý radca. Prestať investovať je druhá najhoršia vec, ktorú môžete urobiť. Prvou je investovanie ukončiť. Správnou cestou je priemerovanie. Každý z popísaných spôsobov má svoje plusy, ale aj mínusy. Na rastúcich trhoch zarobíte viac nákladovým priemerovaním (investovaním fixnej sumy). Ak však začnú trhy klesať, je čas prepnúť sa do módu „hodnotového priemerovania“ a priemerovať efektívnejšie. Pretože trhy budú opäť rásť. Nikto nevie, kedy a o koľko, ale rásť určite budú…

Autor: