Chcem investovať
Korporátne dlhopisy prinášajú vyšší výnos
04. 10. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Výnos prevyšujúci štyri percentá a daňové výhody robia z korporátnych dlhopisov v ponuke finančných inštitúcii atraktívnu alternatívu k nízko úročeným štátnym dlhopisom a bankovým vkladom.

V polovici októbra Across Private Investments uvádza novú emisiu dlhopisov s výnosom 5 % ročne a  splatnosťou 4 roky. Unikátne na týchto dlhopisoch je, že výnos pri splnení zákonných ustanovení bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb, čím sa táto investícia stáva ešte atraktívnejšou. Veľkosť  emisie je 10 mil. EUR. Prostriedky z nej budú – spolu s vlastnými prostriedkami skupiny Across Private Investments – určené na financovanie nových aktivít a projektov v rámci kľúčových holdingových spoločností skupiny.

Záujem investorov o korporátne emisie neustále rastie. Je to najmä z toho dôvodu, že investori preferujú fixný, dopredu známy úrok z dlhopisov pred síce vyšším, ale v čase kolísajúcim výnosom z akcií. Takmer nulové úrokové sadzby na vkladových produktoch bánk tento záujem ešte zvyšujú.

Emisie Acrossu prekročili 100 miliónov

Skupina Across Private Investments sa už pätnásť rokov stará o majetok svojich klientov. S emitovaním a aranžovaním korporátnych dlhopisov má  viac ako 10-ročné skúsenosti. Celkový objem doteraz uvedených emisií presiahol 100 mil. EUR.

Emitentmi dlhopisov sú spoločnosti, ktoré patria do skupiny Across Private Investments, ale aj  mimo nej. Z prostriedkov z emisií sú financované projekty, ktoré investične a manažérsky zastrešuje skupina Across Private Investments. V projektoch ide o partnerské vzťahy s klientmi, ktorí sú zároveň významnými spoluinvestormi, alebo investujú formou nákupu dlhopisov.

Skupina Across Private Investments sa angažuje v cestovnom ruchu a hotelierstve v Chorvátsku a na Slovensku – prostredníctvom spoločnosti Prime Tourist Resorts, do ktorej spadá najvyššie položený hotel Sliezsky dom a športovo-relaxačný komplex Salamadra Resort pri Banskej Štiavnici. Ďalšou oblasťou pôsobnosti je energetický sektor, konkrétne obnoviteľné zdroje energie. Ide o sieť  bio-plynových elektrární na Slovensku (Valaliky, Kokšov Bakša a Kaloša) a v Chorvátsku (Gaj), ktorá je prevádzkovaná prostredníctvom spoločnosti Percebes Energy. V zdravotníctve sa angažuje v rozširujúcej sa sieti praktických lekárov pod názvom Praktická ambulancia. Zameraná je na bezplatné poskytovanie komplexnej starostlivosti pre pacientov v príjemnom prostredí a na vysokej kvalitatívnej úrovni služieb. Aktuálne sú finalizované projekty v real-estate developmente, čo bude dozaista zaujímavá investičná príležitosť pre mnohých klientov.

Viac informácii o novej emisii dlhopisov a atraktívnych investičných príležitostiach poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.