Chcem investovať
Kto pomôže Slovensku
19. 03. 2020 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

Peniaze dávajú najväčší zmysel, keď reálne pomáhajú ľuďom. Napríklad v situácii, v akej sa momentálne zmieta celý svet. Najviac ohrození sú pritom ľudia v prvej línii – lekári a celý zdravotnícky personál. Preto sa aj Across Private Investments pripojil a finančne podporil iniciatívu Šimona Šicka Kto pomôže Slovensku www.ktopomozeslovensku.sk, ktorá pomáha slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu. Veríme, že spojením všetkých síl ochránime tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie na to, aby chránili nás.