Chcem investovať
Majetok dolárových milionárov vzrástol vlani o vyše osem percent. A váš o koľko?
10. 10. 2017 Čas čítania: 3 min
Blog
Blog

V roku 2016 sa tempo rastu majetku dolárových milionárov zrýchlilo. Kým v roku 2015 vzrástol objem ich majetku len o 4 %, vlani to bolo až o 8,2 %. Počet dolárových milionárov sa vo svete zvýšil o 7,5 %, do tejto skupiny sa zaradilo 16,5 milióna ľudí. Najviac dolárových milionárov žije aj naďalej v ázijsko-pacifickom regióne, ktorý si svoje premiérové prvenstvo z roku 2015 udržal pred Severnou Amerikou a Európou. Ako uvádza Wealth World Report 2017 od spoločnosti Capgemini Financial Services, majetok, ktorým milionári disponujú, predstavuje 63,5 bilióna dolárov.

Milionárov s majetkom od jedného do piatich miliónov dolárov je 90 %, no na celkovom majetku dolárových milionárov sa podieľajú len 43 %. Na druhej strane – majetkom nad 30 miliónov dolárov disponuje len percento milionárov, ich podiel na celkovom majetku dolárových milionárov však prevyšuje tretinu.

Kľúč k rastu – správne rozdelenie majetku

V zložení majetku, ktoré do veľkej miery determinuje, s akým tempom rastu môžu dolároví milionári počítať, nastali v uplynulom období veľké zmeny. Hlavnou triedou ich aktív sú akcie, ktoré v roku 2016 prispeli k nárastu majetku najväčšou mierou. Podiel akcií v portfóliách dolárových milionárov tak dosiahol päťročné maximá (31,1 %). Druhou najvýznamnejšou triedou aktív sa stala prekvapujúco hotovosť (27,3 %). Jej podiel vzrástol na úkor alternatívnych investícií a realít. Vyššia hotovosť, podľa nášho názoru, naznačuje, že v roku 2017 bude podiel akciovej zložky v portfóliách dolárových milionárov ešte väčší.

Pohľad do portfólií Severoameričanov potvrdzuje fakt, že Amerika „miluje akcie“. Podiel akcií v portfóliu typického amerického dolárového milionára dosahuje až 37,1 %, kým u Európana len 31,5 %. Naopak podiel realít v portfóliu priemerného európskeho dolárového milionára dosahuje 18 %, no Američan má reality zastúpené v portfóliu len vo výške 10 %. Aktuálne vyššie úročenie dolárových dlhopisových investícií je dôvodom aj vyššieho podielu dlhopisových investícií v portfóliách Američanov v porovnaní s Európanmi.


Investičné portfóliá dolárových milionárov sú inšpiráciou aj pre slovenských investorov. Spoločnosť Capgemini zdôraznila, že globálne zhodnotenie investičných portfólií dolárových milionárov potiahla najmä akciová zložka a osobitne výborná výkonnosť indexových fondov. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú indexové fondy základným stavebným kameňom troch kľúčových investičných riešení Acrossu –  Across Intelligent Portfolio+, Crème de la CrèmeAcross Investičné Sporenie+.

Autor: