Chcem investovať
Miléniová generácia preferuje indexové fondy
04. 10. 2016 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Indexové fondy, založené na tzv. pasívnom investovaní, predstavujú jednoduchý a efektívny investičný nástroj, ktorého podstatou je čo najpresnejšie kopírovanie výkonnosti dlhopisov, akcií či komodít. Investor dosahuje priemerný trhový výnos zvoleného aktíva bez ďalších zásahov. Aktívne riadené fondy na rozdiel od indexových fondov spravujú portfólio manažéri, ktorí aktíva nakupujú a predávajú na základe aktuálnej situácie na finančnom trhu, čím môžu dosahovať vyšší ako priemerný výnos.

Prvý fond vznikol pred 40 rokmi

Najnovšie výsledky výskumnej spoločnosti S&P Global však ukázali, že až deväť z desiatich aktívne riadených amerických akciových fondov zaostalo svojou výkonnosťou za trhovým priemerom. Horšie výsledky aktívne riadených fondov nahrávajú pasívnemu indexovému investovaniu, ktoré za posledných desať rokov zaznamenalo až 6-násobný nárast v objeme investovaných prostriedkov. Indexové investovanie si v súčasnosti pripomína 40 rokov od založenia prvého fondu.

Ideu vytvorenia pasívneho investovania priniesli absolventi Univerzity v Kalifornii Edward Renshaw a Paul Feldstein. V časopise Financial Analyst Journal zverejnili článok pod názvom „Unmanaged investment company“, v ktorom upozornili na rastúci počet aktívne riadených fondov dosahujúcich nižší, ako priemerný výnos. Prečo sa teda neusilovať len o dosiahnutie priemernej výkonnosti ?

V roku 1976 premenil myšlienku do reality zakladateľ investičného fondu Vanguard Group John Bogle, ktorý uviedol na trh prvý pasívny indexový fond na svete pod názvom First Index Investment Trust. Investičným cieľom fondu bolo kopírovať výkonnosť amerického akciového indexu S&P 500. Fond doteraz pôsobí na trhu pod názvom Vanguard 500 Index Fund (VFIAX US). Hodnota majetku fondu pod správou vzrástla od jeho založenia 17-násobne na aktuálnu hodnotu 200 miliárd amerických dolárov.

Spustenie prvého indexového fondu sa však v období „dojčenského“ veku počítačov nejavilo ako dobrý nápad. V prvých rokoch od uvedenia fondu na trh neboli jeho výsledky ničím ohromujúce. V období rokov 1977 – 1979 porazil fond len štvrtinu aktívne riadených akciových podielových fondov. Rastom vedecko-technického pokroku sa však jeho výsledky zlepšili. V priebehu 80-tych rokov dokázal fond poraziť vyše 75 % svojej konkurencie a celková nákladovosť fondu od jeho založenia klesla o 88 %.

Investovanie do indexových fondov prešlo za 40 rokov svojej existencie dlhým vývojom. John Bogle predstavil uvedením prvého indexového fondu úplne nový spôsob investovania. Investorom síce neponúkal možnosť vyššieho ako priemerného výnosu, no na druhej strane im ponúkol garanciu v podobe diverzifikácie rizika. V dôsledku nižších nákladov na správu sa stal tento typ investovania pre klientov dostupnejším.

Diverzifikované portfólio

Indexové fondy sa stali konvenčným investičným nástrojom, ktorý je v súčasnosti obľúbený najmä u miléniovej generácie. Až 36 % investícii mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov je umiestnených do pasívne riadených fondov. Viac ako dve tretiny investorov miléniovej generácie navyše plánuje svoje investície do tohto investičného nástroja zvýšiť. Podiel zvyšnej generácie na trhu indexových fondov pritom dosahuje iba 23 %.

Investičné spoločnosti si záujem mladých ľudí o investovanie všimli. Rozšírili ponuku indexových fondov zameraných na miléniovú generáciu a investujú do oblastí, ktoré im sú najbližšie – sociálne siete, technológie či módne značky. Investovanie do jedného indexového fondu umožňuje mladým investorom participáciu na vývoji akcií napr. sociálnej siete Facebook, technologickej spoločnosti Apple či módnej značky Michael Kors. Investovanie zamerané na miléniovú generáciu ponúkajú indexové fondy Principal Millenias Index ETF (GENY US) či Global X Millennials Thematic ETF (MILN US).

Pasívne riadené indexové fondy sú charakteristické vysokou likviditou, nízkymi nákladmi na správu a sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb pri splnení špecifických podmienok. Prostredníctvom jedného indexového fondu drží investor diverzifikované portfólio spoločností, ktoré pôsobia v rozličných odvetviach či regiónoch.

Across Private Investments ponúka svojím klientom participáciu na vývoji indexových fondov prostredníctvom investičného produktu CRÈME DE LA CRÈME, ktorý obsahuje výber tých najlepších indexových fondov z celého sveta. Investor sa môže podieľať na vývoji cien štátnych a korporátnych dlhopisov, cien komodít, akcií stredných a veľkých amerických spoločností či rozvíjajúcich sa trhov, alebo participovať na výkonnosti private equity spoločností z celého sveta.

Autor: