Chcem investovať
Milionári v Ázii prvýkrát na čele svetového rebríčka
12. 07. 2016 Čas čítania: 3 min
Blog
Blog

V roku 2015 sa rast hodnoty majetku dolárových milionárov vo svete spomalil. Po predchádzajúcom viac ako 7-percentnom raste, sa v roku 2015 hodnota majetku dolárových milionárov medziročne zvýšila len o 4 %. Po prvýkrát sa na čelo rebríčka v počte dolárových milionárov vo svete a aj v hodnote ich majetku dostal pacificko-ázijský región, keď v oboch ukazovateľoch prekonal dolárových milionárov v Severnej Amerike, uvádza Wealth World Report 2016 od spoločnosti Capgemini Financial Services.

Za posledných dvadsať rokov vzrástla hodnota majetku dolárových milionárov takmer štvornásobne – na 58,7 bilióna dolárov. V roku 1996 to bolo 16,6 bilióna dolárov, pričom najväčšia časť majetku dolárových milionárov bola v Európe (30,1 %), nasledovaná Severnou Amerikou (26,5 %) a Áziou (vrátane Pacifiku) 21,1 %. Dnes je už na čele pacificko-ázijský región (29,6 %), pred Severnou Amerikou (28,3 %) a Európou (23,2 %). Motorom globálneho rastu počtu dolárových milionárov v roku 2015 bolo najmä Japonsko a Čína. Na druhej strane počet dolárových milionárov najviac klesol v Brazílii, kde sa ich počet znížil o 7,8 %.

Spoločnosť Capgemini – podľa najdynamickejšieho scenára – predpokladá, že celková hodnota majetku dolárových milionárov dosiahne v roku 2025 až 100 biliónov dolárov, čo bude takmer trojnásobok v porovnaní s rokom 2006. Tento rast by mal byť ťahaný najmä ázijsko-pacifickým regiónom, ktorý sa stane dominantným do takej miery, že bude reprezentovať až 40 % majetku dolárových milionárov vo svete. Bude to viac ako hodnota majetku dolárových milionárov v Európe, Latinskej Amerike, Strednom Východe a v Afrike. Najväčší počet milionárov je v USA (takmer 4,5 milióna ľudí), ďalej v Japonsku (2,7 milióna ľudí), Nemecku (1,2 milióna ľudí) a Číne (1 milión ľudí).

V zložení majetku dolárových milionárov sa v roku 2015 diali relatívne veľké zmeny. Takmer až o 7 % sa medziročne znížil podiel majetku, ktorý mali severoamerickí dolároví milionári v akciách. Naopak podiel akcií v portfóliách európskych dolárových milionárov sa mierne zvýšil. Významný rozdiel v alokácii majetku dolárových milionárov na oboch stranách Atlantiku, na ktorý sme v minulom roku poukazovali, sa tak znížil len na 2 % (z 10 %). Portfóliá Severoameričanov a Európanov sa v súčasnosti svojím zložením veľmi podobajú. Jediný významnejší rozdiel naďalej spočíva v pomerne vysokom podiele realít v portfóliách európskych dolárových milionárov. Zhruba pätina majetku oboch skupín zostáva v hotovosti, jednak ako ochrana pred volatilitou na trhu a zároveň ako zdroj financovania ich životného štýlu.