Chcem investovať
Napriek turbulentnému vývoju sme svoju pozíciu na trhu posilnili
19. 01. 2021 Čas čítania: 6 min
Across aktuality
Across aktuality

Finančné trhy v minulom roku poznamenala pandémia, pod jej vplyvom naštartoval aj nový rok.  O tom, ako táto situácia ovplyvňuje slovenských investorov a o zámeroch na ďalšie obdobie hovorí Marcel Veršovský, vedúci oddelenia individuálnych klientov v Across Private Investments.

Vlaňajšok bol hektický, ale zvládli sme ho úspešne.

 • Aký bol pre vás rok 2020?

Vlaňajšok bol pre Across Private Investments (API) skutočne hektický. Avšak musím povedať, že sme ho úspešne zvládli, za čo patrí vďaka celému tímu investičných konzultantov a všetkým kolegom.

 • Čo bolo pre obchodný tím najväčšou výzvou?

Do tímu som prišiel na začiatku roka 2020 s víziou na zmeny, ktoré budeme realizovať v rámci change manažmentu. Prepuknutie pandémie, následné marcové opatrenia a vyše 30-percentný prepad na akciových trhoch nás však postavili pred úplne novú situáciu. Marec bol pritom z pohľadu obchodných výsledkov náš najlepší mesiac, keďže sme na vývoj na finančných trhoch pružne zareagovali a ponúkli sme klientom nové možnosti na investície.

 • Zmenili ste teda svoj prístup k investovaniu?

Pandemická kríza a volatilita na finančných trhoch ukázali, že náš prístup a filozofia investovania, ktorou sa dlhodobo riadime pri spravovaní majetku našich klientov, sú tou správnou cestou. Taktiež sa potvrdilo, že dlhodobé vzťahy s našimi klientmi a profesionalita investičných konzultantov nám pomôžu zvládať aj takúto špecifickú situáciu.

 • V čom konkrétne?

Riadime sa desiatimi základnými princípmi, ktoré, okrem iného, hovoria, že pri poklese trhov treba nakupovať a nie predávať. Pri investovaní dodržujeme diverzifikovaný prístup, našim klientom odporúčame do portfólia rôzne podkladové aktíva – dlhopisy, akcie, reality aj alternatívne investície. Nevsádzame teda na jednu „kartu“ a portfólio klienta budujeme postupne. Ukázalo sa tiež, že investiční konzultanti API dobre zvládajú rolu poradcu, ba až psychológa aj v turbulentných časoch na trhoch.

 • V minulom roku rezonovala u nás aj „kauza Arca“. Ako ju vnímate?

V prvom rade je to interná záležitosť spoločnosti, s ktorou sa musí vysporiadať predovšetkým jej vedenie. Na druhej strane, ak mám správne informácie, naši klienti sa správali zodpovedne a skutočne len pár z nich malo svoje investície v spomínanej skupine. Celú situáciu vnímam ako ponaučenie, ktoré niekoho stálo viac a niekoho menej peňazí. Samozrejme, že táto situácia zneistila investorov pri investovaní do korporátnych cenných papierov. Tie však v portfóliu klienta majú svoje opodstatnenie. Je ale potrebné veľmi zodpovedne diverzifikovať.

 • Čo očakávate od roku 2021?

Úprimne, nezačína sa veľmi optimisticky, vzhľadom na vývoj pandemickej situácie. Vidím to tak, že opatrenia sa budú sprísňovať, čo nás môže trochu pribrzdiť v našich cieľoch a plánoch na tento rok. Na druhej strane sú finančné trhy zotavené a dokonca na nich panuje eufória, čo je čiastočne dobrá správa.

 • Aké zámery a plány máte na tento rok?

V prvom rade chceme pokračovať v plnení dlhodobej rastovej stratégie spoločnosti. Tá sa dá naplniť zlepšovaním starostlivosti o klientov a budovaním pozitívnej zákazníckej skúsenosti, čiže nie len cez predaj samotných produktov. Finančné produkty by mali byť prostriedkom na naplnenie potrieb a investičných cieľov našich klientov.

 • Ako chcete ďalej posilňovať pozitívnu zákaznícku skúsenosť?

Ako som spomenul, predovšetkým prostredníctvom skvalitňovania starostlivosti o klientov. Vývoj na finančných trhoch, žiaľ, nevieme ovplyvniť. To, čo však ovplyvniť môžeme, je náš prístup ku klientom. Keďže nie sme privátna banka, investiční konzultanti nemusia riešiť bankové služby a produkty. Svoj čas môžu plne venovať stretnutiam s klientmi, budovaniu a starostlivosti o ich investičné portfóliá.

Vývoj na trhoch nevieme ovplyvniť, prístup ku klientom áno.

 • Čo to prinesie klientom v praxi?

V rámci starostlivosti sa zameriame na ešte lepšie poznanie našich klientov, ich individuálnych investičných cieľov, na základe ktorých si spolu s konzultantom stanovujú svoju investičnú stratégiu na najbližšie obdobie. Naši klienti majú k dispozícii priebežný report svojho individuálneho portfólia, ktorý im dáva detailný prehľad o všetkých investíciách, ich výkonnosti, o daňovej efektívnosti, ako aj o vývoji nákladov spojených s investovaním. Na základe tohto reportu investičný konzultant hodnotí plnenie odsúhlasenej investičnej stratégie, môže porovnávať investície klienta u konkurencie a na požiadanie dokonca aj pripraviť audit jeho portfólia v iných bankách.

 • Aké novinky môžu klienti očakávať v IT oblasti?

V tomto roku spúšťame nový online účet (dostupný aj cez mobilné zariadenia), kde si klienti budú vedieť sami nastavovať svoje investičné ciele, získajú aktuálny a detailný online prehľad o stave svojho portfólia. Taktiež budú mať možnosť verifikovať pokyny k transakciám a pribudne mnoho ďalších funkcionalít.

 • A čo nové investičné produkty?

Čo sa týka nových produktov, myslím, že momentálne máme k dispozícii pomerne širokú škálu. Napriek tomu aj v tomto roku prinesieme niečo nové. V súčasnosti napríklad finišujeme s prípravou našich fondov v Luxemburgu, rozbiehame spoluprácu s Vontobel bankou a chceme úspešne pokračovať v začatej spolupráci s IPM Group. Vďaka nej obohacujeme portfóliá klientov o alternatívne private equity investície, akými sú napríklad INoBat alebo Tachyum.

 • Plánujete ďalej rozširovať tím investičných konzultantov?

Pre naplnenie našich plánov a cieľov je najdôležitejšie mať profesionálny a schopný tím investičných konzultantov. Preto sa aj naďalej budeme venovať ich osobnostnému rozvoju. Plánujeme nábor ďalších kvalitných ľudí do tímu a zároveň je naším cieľom posilnenie pozície Acrossu v regiónoch Slovenska.