Chcem investovať
Nižšie výnosy za vyššie poplatky
11. 07. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Indexové fondy dlhodobo prekonávajú aj podielové fondy Tatra banky. Ich ďalšími výhodami sú nižšie poplatky za správu a daňové výhody. Across prináša klientom najefektívnejšie riešenia z finančných trhov. Preto v kľúčových produktoch využíva indexové fondy. Na rozdiel od väčšiny komerčných bánk, ktoré sú z objektívnych príčin nútené predávať produkty svojej dcéry či matky. Často aj na úkor výnosov.

Across pokračuje v porovnaní výkonnosti najväčších a najpredávanejších domácich resp. na Slovensku distribuovaných podielových fondov s indexovými fondami. Naposledy sme si posvietili na podielové fondy z portfólia globálnej investičnej skupiny Pioneer Investmetns, ktoré za indexovými fondami zostali v závese.

Trhový líder ďaleko za konkurenciou

Pozrime sa, ako sa s indexovými fondami popasovali podielové fondy od jednej z najdlhšie pôsobiacich správcovských spoločností na slovenskom trhu kolektívneho investovania – Tatra Asset Management (TAM). Z hľadiska objemu finančných prostriedkov pod správou – dosahuje 2 miliardy eur – ide o absolútneho lídra. Platí to však aj o dosahovaných výnosoch ?

Najväčším podielovým fondom z ponuky TAM je Dlhopisový fond s objemom aktív viac než 440 miliónov eur. Fond je určený najmä pre konzervatívnych investorov, keďže investuje predovšetkým do bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov eurozóny. Ponuka indexových fondov od renomovaných globálnych správcov investujúcich do tejto triedy aktív je bohatá. Napr. indexový fond od Amundi participuje na výkonnosti štátnych dlhopisov s investičným ratingom práve v regióne eurozóny.

Najpredávanejším podielovým fondom v  kategórii dlhopisových fondov TAM je Dynamický dlhopisový fond. Investuje do štátnych dlhopisov strednej a východnej Európy, rozvíjajúcich sa trhov a spoločností  z neinvestičným ratingom. Alternatívy v podobe indexových fondov opäť v porovnaní výkonnosti (od založenia fondu od TAM v roku 2015) priniesli lepšie zhodnotenie. Vzhľadom na to, že indexový fond, ktorý by participoval na výkonnosti dlhopisov regiónu strednej a východnej Európy neexistuje, Across sa rozhodol založiť aktívne manažovaný fond zameraný práve na tento región. V uplynulom roku priniesol zhodnotenie viac než o 9 % a od začiatku roka pridal ďalších takmer 6 %.
Najväčším akciovým podielovým fondom od TAM je z hľadiska čistej hodnoty aktív Americký akciový fond. Investuje do akcií najväčších renomovaných amerických spoločností. Patrí medzi ne napr. technologický Microsoft, bankový dom Bank of America či poskytovateľ kreditných kariet American Express. Najviac sa však predáva Európsky akciový fond. Participáciu na výkonnosti najväčších amerických resp. európskych gigantov umožňujú však aj indexové fondy. V porovnaní s podielovými fondami od TAM priniesli investorom opäť vyššie výnosy. Téme sme sa bližšie venovali tu.

Trh ,,neprechytračili“

Ponuka zmiešaných resp. vyvážených podielových fondov od TAM je veľmi bohatá. Fondy, ako napr. Smart Fund, Harmonic Fund, Private Growth, Strategic, Dynamic Alpha, investujú do viacerých tried aktív (akcie, dlhopisy, peňažné investície či alternatívy ako napr. komodity či reality). Zloženie aktív menia na základe aktuálnej situácie na trhu tak, aby dosahovali čo najvyšší výnos v období rastúcich trhov. V prípade poklesu investície vypredávajú, aby bol majetok podielnikov čo najmenej vystavený trhovým rizikám. Aktívnym prístupom sa teda snažia prechytračiť trh. Dosiahnuté výnosy od založenia fondov však tvrdia niečo úplne iné. Hodnota aktív v týchto fondoch pritom dosahuje viac než štvrtinu celkových aktív pod správou TAM.

Ako alternatívu k zmiešaným fondom ponúka Across trhové riešenie Across Intellingent Portfolio. Ide o diverzifikované riadené portfólio, ktoré investuje do akciových resp. indexových fondov zameraných na rôzne regióny sveta. AIP 50+ s polovičným zastúpením dlhopisov v portfóliu prinieslo investorom od založenia v roku 2009 zhodnotenie viac než 7 % p.a.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú dlhodobé štatistiky, podľa ktorých drvivá väčšina aktívne manažovaných fondov dlhodobo nedokáže prekonávať pasívne stratégie. S aktívnou správou portfólia sú navyše spojené vyššie poplatky. Podstatou indexových fondov je kopírovanie sledovaného indexu, ktorým môžu byť akcie a dlhopisy v rôznych kútoch sveta, alternatívne investície v podobe realít či komodít. Výnos z predaja investície do indexového fondu je navyše po uplynutí ročnej lehoty od nákupu oslobodený od dane z príjmov FO. Otázne teda zostáva, prečo si investori v prípade podielových fondov priplácajú za to, aby dosiahli horšiu výkonnosť…

Autor: