Chcem investovať
Nová generácia vášho Online účtu v Acrosse
10. 03. 2021 Čas čítania: 4 min
Across aktuality
Across aktuality

Nový Online účet výrazne zvyšuje komfort a dopĺňa osobný kontakt s investičným konzultantom.

Od 10. marca majú klienti Acrossu možnosť vyskúšať si novú generáciou svojho Online účtu. Jeho hlavným prínosom sú okrem upraveného vizuálu a jednoduchšieho ovládania najmä nové aktívne funkcie. Klienti budú môcť napr. potvrdzovať pokyny zaslané do Online účtu, otvoriť si ďalší účet a nastavovať investičné ciele. Nový Online účet poskytuje však aj ďalšie služby, čím výrazne zvyšujeme komfort pre klientov a vhodne dopĺňame individuálny a osobný kontakt s investičným konzultantom.

„Uvedomujeme si, že neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o peniaze našich klientov je aj kvalita poskytovaných služieb. Naším cieľom preto bolo priniesť inovatívny a prehľadný design, podporený novými možnosťami a aktívnymi funkciami. Nová generácia Online účtu zmenšuje vzdialenosť medzi klientom a jeho investičným konzultantom. Vyzdvihujeme tak zmysel našich hodnôt, ktorými sa pri spravovaní majetku úspešných ľudí riadime sú nimi okrem iného otvorenosť a inovatívnosť,“ hovorí Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments.

Prehľadnejší vizuál

Na prvý pohľad si všimnete nové usporiadanie Online účtu. Vďaka tzv. responzívnemu designu je práca s účtom rovnako pohodlná na akomkoľvek zariadení, či už využívate počítač, tablet alebo smartfón. Celou aplikáciou vás sprevádza prehľadné menu, jasné oddelenie jednotlivých informácií a ergonomické ovládanie.

V hlavnej navigácii pribudli nové záložky, ktoré rozširujú možnosti pôvodného Online účtu. Napríklad, všetky dôležité správy, dokumenty čakajúce na podpis či výpisy nájdete v záložke Správy.

Nový pohľad na vaše investície

Nový Online účet prináša hlbšie pochopenie vášho portfólia. Využíva pri tom princíp rozdelenia investícií podľa podkladových aktív, ktorý poznáte z individuálnych reportov portfólia. Investície sú jasne oddelené a prehľadné. Portfóliový pohľad rozširujeme o viaceré grafy, ktoré umožňujú ďalšiu úroveň pochopenia rozmanitosti vášho portfólia. Spolu s tým prinášame aj podrobný prehľad o každej investícii či transakcii, ktorú ste realizovali.

Viac aktívnych funkcií

Dôležitým cieľom nového Online účtu je podpora aktívnych funkcií. Žijeme v dobe, keď osobný kontakt s vaším investičným konzultantom nie je vždy možný. Preto odteraz budete môcť vykonávať podpisovanie pokynov, ale aj ďalšie zmeny v nastaveniach, kontaktoch či investičných cieľoch cez Online účet. S príchodom aktívnych funkcií zvyšujeme aj bezpečnosť. Vďaka dvojfaktorovej autorizácii spĺňa nový účet prísne bezpečnostné štandardy.

Mobilná aplikácia a ďalšie vylepšenia

Možnosti nového Online účtu budeme postupne rozširovať. Dôležitým míľnikom bude mobilná aplikácia, ktorú sprístupníme v najbližších týždňoch pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Vaše investície budete mať doslova vo vlastnom vrecku. Potvrdzovanie pokynov či prehľad o portfóliu sa stanú pohodlnejšími. Každé zmysluplné investovanie má svoj cieľ. Vlastné ciele si budete môcť namodelovať vďaka novej časti Online účtu – Ciele.

Vyskúšajte si nový Online účet už teraz

Nateraz sú k dispozícii obidve verzie Online účtu a môžete si vybrať, ktorú chcete využívať. Pôvodná verzia je dostupná na adrese: www.mojacross.sk. Pre vyskúšanie nového Online účtu navštívte webovú adresu: https://beta.mojacross.sk. Zmeny vykonané v novej verzii sa následne automaticky premietnu do pôvodného Online účtu.

Autor:
Igor Gogoľ

Product Manager