Chcem investovať
Nová investičná príležitosť: Dlhopis Across Funding XIV
01. 03. 2023 Čas čítania: 5 min
Across aktuality
Across aktuality

Prinášame novú investičnú príležitosť z dielne renomovaného emitenta cenných papierov – dlhopis, ktorý svojimi parametrami zaujme aj tých najnáročnejších klientov.  Investori sa môžu tešiť na zaujímavý výnos, ktorý môže dosiahnuť úroveň až 6,25 % p.a. a to počas štvorročného obdobia. Významným benefitom je prijatie dlhopisu na regulovanom trhu cenných papierov, vďaka čomu je možné čerpať daňové výhody (v zmysle platnej legislatívy SR). Napriek všetkým výhodám považujeme za rozhodujúce, že emisia je v rukách silnej investičnej skupiny, čo zaručuje investorom pokojný spánok a dohodnutý výnos.

Chcem vedieť viac

Dlhopisy – nevyhnutná súčasť vyváženého portfólia

Dlhopisové investície by mali byť stabilnou súčasťou vyváženého portfólia každého investora. Zohrávajú dôležitú úlohu pri zostavovaní investičnej stratégie, pretože svojím charakterom vnášajú do portfólia  menšiu rozkolísanosť a väčšinou pôsobia ako protiváha akciám. Korporátne dlhopisy majú spravidla vopred známy výnos a v kombinácií s dopredu definovaným dátumom splatnosti prinášajú možnosti na efektívne finančné plánovanie.

Výnos až 6,25 % p.a.

Novoemitovaný Dlhopis Across Funding XIV prináša jeho budúcim majiteľom nadštandardný výnos už od 5,75 % p.a. pri investícii do 100 000 EUR a až 6,25 % p.a. pri investovanej čiastke od 100 000 EUR.

Skúsení investori vedia, že k tomu, aby maximalizovali svoje zisky, musia myslieť na všetko, čo by im z nich mohlo ukrajovať. V Across sa preto snažíme prinášať také investičné riešenia, ktoré naším klientom budú ich zisky maximalizovať. V tomto prípade sme zvolili formu tzv. „bezkupónového“ dlhopisu. Znamená to, že výnos nebude vyplácaný pravidelne každý rok, ale celý výnos za obdobie štyroch rokov, sa vyplatí pri splatnosti dlhopisu. Ak sa dlhopis predá pred dátumom splatnosti, tak po roku jeho držby môže byť výnos z dlhopisu oslobodený od dane z príjmov z kapitálového majetku.

Spoľahlivý partner

Pri investovaní do korporátnych dlhopisov je kľúčové, aby za emitentom stála silná finančná skupina. Mnohí sa poučili z minulosti, že pri investovaní sa nestačí pozerať na sľubovaný výnos. Dôležité je spolupracovať s dôveryhodným partnerom, ktorý má históriu v danej oblasti, preukázateľné výsledky vo forme vyplatených záväzkov a vybudovaného majetku a v neposlednom rade, dobré meno na trhu.

Emitentom aktuálnej emisie je spoločnosť Across Funding, a.s., ktorá financuje obchodné činnosti a rozvoj celej Across skupiny. Finančné prostriedky vyzbierané touto emisiou budú použité výlučne na podnikateľské aktivity skupiny. V najbližších mesiacoch sú naplánované významné akvizície Acrossu v zahraničí, prevažne v Španielsku a na Balkáne.  Časť prostriedkov bude použitá aj na rozvoj existujúcich projektov.

Skupina Across diverzifikuje svoje aktivity a investuje do rôznych oblastí tak, aby ju neprekvapili aj náročnejšie a neisté časy. Oblasti záujmu skupiny siahajú od hotelierstva a gastronómie cez developerské činnosti, zdravotnícke zariadenia až po športové areály na Slovensku a v zahraničí.

Zhrnutie najdôležitejších informácií:

  • Názov cenného papiera: Dlhopis Across Funding XIV.
  • Začiatok vydávania: 1. 3. 2023.
  • Splatnosť dlhopisu: 31. 5. 2027.
  • Výnos pri investícií do 100 000 EUR: 5,75 % p.a.
  • Výnos pri investícií od 100 000 EUR: 6,25 % p.a.
  • Prijatie na regulovanom trhu burzy cenných papierov: áno.
  • ISIN: SK4000022471.

Dlhopis Across Funding XIV je predávaný verejnou ponukou a bol prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov. Táto skutočnosť prináša ďalšiu výhodu vo forme prospektu, ktorý je schválený Národnou bankou Slovenska a investori v ňom nájdu široké spektrum informácií, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní.

Naši investiční konzultanti zostavujú klientom ich portfólia šité na mieru podľa osobitých finančných plánov a očakávaní. Nepremeškajte príležitosť investovať do najnovšieho dlhopisu, pretože ponuka je obmedzená objemom emisie.

Všetky dôležité informácie sa dozviete v Emisných podmienkachProspekte. Ak si však želáte individuálny prístup a služby šité na mieru, zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Zanechať kontakt

 

Upozornenie: S investíciou je spojené riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedené informácie nemožno považovať za osobné investičné odporúčanie, návrh investičnej stratégie alebo za poskytnutie investičného poradenstva. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Autor:
Lenka Sýkorová

Product Manager