Chcem investovať
O dane sa postaráme za klienta. Ako? Žiadne platiť nemusí
10. 03. 2020 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Dane sú pre zákonodarcov nástrojom, ktorým vedia ovplyvniť naše správanie. Aj to investičné. Dlhodobá snaha podporiť investovanie do iných nástrojov popri tradičných terminovaných účtoch či vkladných knižkách sa pretavila do viacerých výhod pre niektoré typy cenných papierov. Týka sa to najmä tých, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu burzy cenných papierov (ďalej len „Burza“). V zákone o dani z príjmu (ďalej len „ZDP“) sú preto viaceré možnosti, ako minimalizovať vplyv daní na výnos dosiahnutý pri investovaní. V zásade sú tri spôsoby, ako na to:

a) Započítavanie ziskov a strát dosiahnutých pri investovaní (§ 8 ods. 1 písm. e ZDP)

Prvá možnosť sa týka cenných papierov, ktoré sú prijaté na Burzu kratšie ako jeden rok, alebo ste ich takto dlho vlastnili, prípadne nie sú vôbec prijaté na Burzu. Ak to s týmito investíciami nedopadlo najlepšie, môžete si straty do jedného roka započítať oproti iným dosiahnutým výnosom a znížiť si tak daňový základ.

b) Zníženie daňového základu (§ 9 ods. 1, písm. i ZDP)

Zákon dáva dodatočnú možnosť znížiť si daňový základ (vypočítaný podľa princípu uvedeného v predchádzajúcom bode) o 500 eur.

c) Oslobodenie od dani z príjmu (§ 9 ods. 1, písm. k ZDP)

Najefektívnejšia možnosť. Výnosy z investovania do nástrojov, ktoré sa rozhodnete predať na Burze po roku od ich nadobudnutia (a zároveň minimálne po roku od ich prijatia na Burzu), sú oslobodené od platenia daní v plnej výške.

Využívanie uvedených možností nie je vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ale legitímna možnosť, ktorú by mal využiť každý uvedomelý investor. Z možnosti sa však pri veľkých investíciách stáva povinnosť. Pretože ak spočítame daň z príjmu 19 % až 25 % a zdravotné odvody vo výške 14 %, zistíme, že v niektorých prípadoch „štát odsekne“ z nášho výnosu 39 %, čo je pre mnoho investorov príliš veľa.

Uvažujte o daniach už pri výbere investície

Investor má dve možnosti. Alebo bude na zdaňovanie myslieť na konci investovania v rámci daňového priznania a v spolupráci s daňovými poradcami, alebo už pri výbere investícií. Navyše, časté zmeny v daňových pravidlách vyžadujú neustálu pozornosť. V daňovom „lese“ je pomerne komplikované sa vyznať. Rôzne kombinácie daní, odvodov a finančných nástrojov vysvetľujeme aj v tomto článku. Nájsť preto tie správne investície nie je ľahké. Zamerajte sa preto na cenné papiere prijaté na obchodovanie na Burze. Za touto definíciou sa skrývajú najmä zahraničné podielové fondy, ETF fondy, akcie známych spoločností, ale aj dlhopisy, investičné certifikáty a v podstate všetko, čo sa obchoduje cez finančné burzy.

Ako to riešia klienti v Acrosse

Jeden zo základných princípov starostlivosti o našich klientov je presvedčenie, že investor by mal na dane myslieť vopred. Pri návrhu portfólií preto zvažujeme okrem „tradičných“ parametrov aj daňový režim vybraných nástrojov.  Ak aj mal klient v portfóliu cenný papier, kde vznikla daňová povinnosť, upozorníme ho na to a vysvetlíme, ako by bolo možné postupovať pri daňovom priznaní.

Takýto prístup zvyšuje čistý výnos portfólia a v ideálnom prípade odbremeňuje klienta od povinnosti podávať daňové priznanie, keďže výnosy oslobodené od dani z príjmov nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní.

Upozornenie: Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo.

Igor Gogoľ
Product & Marketing Specialist