Chcem investovať
Päťročné dlhopisy Lucronu s ročným výnosom 5 %
12. 06. 2018 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Skupina LUCRON, ktorá sa podľa týždenníka TREND zaradila vlani na tretie miesto v rebríčku najväčších rezidenčných developerov na Slovensku, uvádza na trh prvú emisiu dlhopisov. Peňažné prostriedky z emisie budú použité na spolufinancovanie dvoch veľkých projektov v Bratislave – Vydrica a Kopčianska Juh.

Lucron je súčasťou medzinárodnej skupiny Iko Real Estate, ktorá má 30-ročné skúsenosti v realitnom biznise a patrí k lídrom na luxemburskom trhu. Jej akcionárom je luxemburská rodina Erica Luxa. Špecializáciou Lucronu sú veľké projekty s prevahou rezidenčného bývania a tvorba ucelených urbanistických celkov. Sústreďuje sa na budovanie celých území, pričom dáva dôraz na moderný a prívetivý urbanizmus, životné prostredie, moderné technológie a verejné priestory. Úzko spolupracuje s najlepšími architektmi, dizajnérmi, stavebníkmi a dodávateľmi pre moderné, elegantné a najmä kvalitné bývanie európskej úrovne. Samozrejmosťou je spolupráca s verejnosťou a miestnou samosprávou.

Projekty Lucronu sú umiestnené v najlepších lokalitách alebo na miestach so silným rozvojovým potenciálom. Výstavba je koncentrovaná predovšetkým v Bratislave a v Trnave. Vďaka pribúdajúcim projektom vytvára nové pracovné miesta nielen pri výstavbe, ale aj po dokončení stavieb v retailových priestoroch a v službách.

Na Slovensku Lucron pôsobí od roku 2005. Z ukončených projektov Lucronu sú známe Eden Park, menší rezidenčný objekt na Jaskovom rade, prvé 4 etapy projektu Malé Krasňany ako aj prvé 4 etapy komplexu Arboria v Trnave. V priebehu tohto roka odovzdá aj prvé byty v jedinečnom bratislavskom projekte mestského bývania Urban Residence.

Do portfólia Lucronu pribudne aj prestížny projekt Vydrica v Bratislave. Podľa vyjadrení Erica Luxa pre týždenník TREND, nemá byť ďalšou luxusnou zónou, ale ponúkne bývanie vyššieho stredného segmentu spolu s retailovými prevádzkami. „Centrum sa dlhodobo rozvíjalo najmä smerom na východ, teraz sa prepojí aj so západnou časťou v podobe Zuckermandla a River Parku. Výstavba Vydrice však bude mať zmiešanú funkciu zóny, do ktorej sa má vrátiť mestský život,“ dodal E. Lux. Novú podobu Vydrice, vychádzajúcu z územného rozhodnutia, plánujú developeri predstaviť ešte v tomto roku na odbornej konferencii za účasti architektov a urbanistov, následne budú informovať aj verejnosť. Celkové investície do Vydrice by podľa odhadov Lucronu mali dosiahnuť 100 miliónov eur.

Päťročná emisia dlhopisov Lucron Finance 1 ponúka investorom ročný výnos 5 % a bude listovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Pre investorov to znamená, že predaj dlhopisu po roku od jeho nákupu bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. Dlhopisy sa začnú vydávať 14. júna t. r., nominálna hodnota emisie predstavuje 10 mil. eur. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.

Bližšie informácie o emisii dlhopisov Lucron Finance 1 poskytnú investiční konzulanti Acrossu.

Autor: