Chcem investovať
Percebes Energy expanduje
21. 03. 2017 Čas čítania: 3 min
Across aktuality
Across aktuality

Akciová spoločnosť Percebes Energy, ktorá v rámci Across Private Investments zastrešuje sektor energetiky, pokračuje v expanzii na ďalšom trhu – v Maďarsku. Koncom roka 2016 tam začala pripravovať výstavbu fotovoltaických elektrární, kde do konca vlaňajška bola možnosť požiadať o pridelenie tzv. feed-in tarifu (dotovanej ceny elektriny) na obdobie 25 rokov vo výške cca 100 EUR/MWh. V našom regióne je to jedna z mála zaujímavých možností, ako investovať do výstavby nových zdrojov obnoviteľnej energie za investične zaujímavých podmienok.

V portfóliu Percebes Energy sa v súčasnosti nachádzajú štyri projektové spoločnosti s celkovým počtom 122 projektov v troch lokalitách s úhrnnou plánovanou inštalovanou kapacitou 60 MW. Ich výstavba sa pripravuje od druhej polovice roka 2017. Celkový objem vlastných zdrojov, ktorý plánuje Percebes Energy v Maďarsku preinvestovať, je 20 miliónov eur. V prípade úspešnej realizácie bude maďarský solárny trh predstavovať kľúčovú časť energetického portfólia holdingu.

Prevzatie ďalšieho majetkového podielu

V jeho slovenskej časti došlo v priebehu roka 2016 k štandardizácii fungovania, výkonu a kvality vstupných surovín vo všetkých bioplynových staniciach: BPS Valaliky, BPS Kaloša a BPS Kokšov-Bakša. Ich celkové tržby predstavovali vlani takmer 2,5 milióna eur. Najvýznamnejšou investičnou akciou bolo spustenie a zabehnutie tzv. odbaľovacej linky v BPS Kokšov-Bakša na biologicky rozložiteľný odpad (BRO), ktorá spracúva časť vstupnej suroviny. Ku koncu roka objem spracúvaného BRO dosiahol približne 500 ton mesačne, čo pokrýva zhruba 30 % vstupov bioplynovej stanice. Medzi nových klientov dodávajúcich BRO sa koncom roka zaradila aj obchodná sieť Kaufland, ktorá do BPS zváža odpad z prevádzok z celého východného Slovenska.

V priebehu roka 2016 dokončila spoločnosť Percebes Energy akvizíciu ďalších 50 % akcií spoločnosti Gazdovstvo Čižatice, a. s., v ktorej mala pred akvizíciou polovičný podiel. Gazdovstvo sa zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou v okolí Košíc. V minulom roku rozšírilo výmeru obrábanej pôdy o 120 hektárov a dopestovalo 11,7-tisíc ton kukurice, ktorá sa ako vstupná surovina používa v košických bioplynových staniciach. V spolupráci s UniCredit Leasing bola dokončená aj modernizácia strojového parku, v rámci ktorej gazdovstvo obstaralo 13 nových strojov potrebných na produkciu. Tržby Gazdovstva Čižatice za rok 2016 dosiahli 660-tisíc eur.

V chorvátskom Slavónsku, v obci Gaj, prebieha výstavba prvej z troch plánovaných bioplynových staníc. Hrubá stavba bioplynovej stanice s plánovaným výkonom 2 MW už bola ukončená, termín začatia dodávania elektrickej energie do siete v tomto roku nie je ohrozený.

Spoločnosť Percebes Energy vyplatí 1. apríla 2017 držiteľom dlhopisu Percebes Energy 1 kupón vo výške 7,5 % (za jeden a pol roka). Kupón dlhopisu predstavuje 5 % ročne a dlhopis je splatný v apríli 2019.

Viac informácii o emisii dlhopisov Percebes Energy 1 a atraktívnych investičných príležitostiach poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.