Dohodnúť stretnutie
Adam Trnka
21. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

V oblasti privátneho bankovníctva pôsobí od skončenia štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo, investovanie. Profesionálnu kariéru začal v Tatra banke, kde spoluzakladal najväčšie akvizičné oddelenie pre affluentnú klientelu na Slovensku, neskôr navrhol nový úverový produkt pre kreditné karty. Znalosti z oblasti finančného manažmentu využil na pozícii Finančného riaditeľa v leteckej spoločnosti JetBee Czech. V Across Private Investments pôsobí od roku 2021.