Chcem investovať
Philip Morris ČR: Investícia s atraktívnou cenou a vysokou dividendou
19. 10. 2015 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Philip Morris je globálny tabakový gigant založený v roku 1847. Vlastní značky ako Marlboro, Virginia Slims, Benson & Hedges, Merit, Parliament, Alpine, Basic, Cambridge, Bucks, Dave’s, Chesterfield, Collector’s Choice, Commander, English Ovals, Lark, L&M, and Players. Spoločnosť sa v roku 2003 premenovala na Altria Group a neskôr oddelila svoje medzinárodné operácie do Philip Morris International.

Ich súčasťou je práve aj Philip Morris pôsobiaci v ČR a na Slovensku od roku 1992 kúpením firmy Tabak a.s. s továrňou v Kutnej Hore.

Podľa reportu KPMG je každá desiata cigareta v EÚ nelegálna. Na Slovensku je to však iba 0,9%, v ČR 3,1%. Slovensko má vyššiu minimálnu daň z cigariet ako Česko (91 vs. 86,18 eur na 1000 kusov), stále však výrazne nižšiu ako Rakúsko (129 eur).

V roku 2015 zmenila firma časť svojho biznis modelu. Dovtedy vyrábali cigarety aj pre zahraničie (mimo ČR, SR), a predávali ich v podstate pobočkám materskej Philip Morris. Museli teda držať zásoby, z ktorých vytvárali hotové výrobky a predávali ich ďalej. Od roku 2015 však poskytujú iba výrobnú službu, za ktorú si strhávajú poplatok. Podľa manažmentu je to efektívnejší spôsob, čo sa odrazilo aj na výsledkoch v prvom polroku.

Hrubý zisk stúpol na 2,4 mld. českých korún (9% rast), prevádzkový zisk stúpol na 1,65 miliardy korún (27% nárast), čistý zisk dosiahol úroveň 1,34 mld. korún (28% nárast). Tržby klesli o 20% kvôli zmene operatívneho modelu. Philip Morris CR už nevykazuje celé tržby z exportu, ale iba poplatok, ktorý si strháva pri výrobe.

Tržby Philip Morris CR (bez spotrebnej dane a DPH) sa zvýšili za ostatných 10 rokov iba mierne. Prevádzkový zisk v posledných rokoch klesal, ale vďaka novým opatreniam manažmentu dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2009. Finančnú krízu prežila firma iba s malým poklesom zisku.

Predaje mierne klesajú kvôli prísnejšej regulácii v EÚ a slabšiemu dopytu. V roku 2014 však došlo k rastu prvýkrát od roku 2009, pričom počet predaných cigariet stúpol aj v prvom polroku 2015.

Trhový podiel bol vyrátaný na základe odhadov celkového počtu predaných cigariet v oboch krajinách. Ako vidíme, situácia v Čechách sa zhoršila. V roku 2014 však došlo k miernemu rastu, čiastočne vďaka lepšej pozícii značiek L&M (10% a 25% podiel v ČR a SR) a RGD. Firma má prístup k veľkému portfóliu značiek a stále spúšťajú nové, čo im zaručuje stabilný prísun produktov do budúcnosti. Navyše sú partnerom China National Tobacco Corporation, od ktorej majú licenciu na značku RGD.

Zmena operatívneho modelu firmy pomohla maržiam, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2011.

Na Slovensku je Philip Morris stále silnejší. V minulom roku na tomto trhu predal najviac cigariet za štyri roky. Od roku 2014 však platí zákon EÚ, ktorý hovorí o minimálnej spotrebnej dani na cigarety 90 EUR na 1000 kusov. Táto daň predstavuje napríklad v ČR až 80% ceny cigarety a musela sa zvyšovať kvôli slabšej korune.

Hodnota firmy

Philip Morris ČR generoval za posledných 5 rokov v priemere 2,3 mld. korún voľných peňažných prostriedkov ročne (free cash flow). Zmenou biznis modelu a efektívnejšou výrobou však vytvoril viac ako 1,5 mld. iba v prvom polroku 2015. Očakávame, že firma porastie aspoň spolu s infláciou, hodnota je približne:

Firma má 8,7 miliardy korún v krátkodobých aktívach a 5,1 mld. v celkovom dlhu. Čisté krátkodobé aktíva sú tak predstavujú ako 3 mld. korún, o ktoré sa zníži nákupná cena akcií. Súčasná kapitalizácia je okolo 31 mld. korún, upravená teda 28 mld. korún. Ak predpokladáme, že Philip Morris porastie iba mierne spolu s infláciou, jeho hodnota je minimálne o 10% vyššia oproti súčasnej cene.

Riziká

Tabakový priemysel má výrazný dopad na zdravie ľudí. Je vysoko regulovaný štátom a napriek tomu, že firma má silné postavenie na trhu, môže vláda zaviesť obmedzenia, ktoré to zrušia (napríklad rovnaké balenie cigariet pre všetky značky ako v Austrálii). Od roku 2016 bude platiť napríklad nová smernica EÚ, ktorá hovorí, že varovanie o škodlivosti fajčenia musí pokrývať 65% krabičky, a jasne uviesť prísady v cigaretách.

Česká republika v roku 2013 výrazne oslabila korunu. Investori do Philip Morris ČR sú vystavení kurzovému riziku a v prípade opakovania scenára to ovplyvní ich výnosy.

Sumár

Philip Morris je absolútny líder na trhoch v Čechách a na Slovensku, vlastní najpopulárnejšie značky, má veľmi nízky dlh a vypláca takmer 7%-nú dividendu. Firma má veľmi stabilný biznis, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou bude pokračovať aj v budúcnosti. Pri veľmi nízkom odhadovanom raste je jeho hodnota vyššia než súčasná cena. Odporúčame nákup na súčasných cenách.