Chcem investovať
Po zohľadnení inflácie sa naše úspory v bankách znehodnocujú o takmer dve percentá
12. 09. 2018 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Väčšinu úspor a investícií majú Slováci v konzervatívnych a nízko výnosových investičných produktoch v bankách a podielových fondoch. Peniaze Slovákov, ktoré sú uložené na bežných a termínovaných účtoch, za prvý polrok prerábali. Slováci zhodnotili svoje úspory v bankách v priemere len o 0,29 % p.a. Reálne zhodnotenie vkladov po zohľadnení inflácie však dosiahlo mínusovú hodnotu, a to -1,8 %.

Dlhy rastú

Pozoruhodný je fakt, že čistá hodnota majetku Slovákov v bankách klesla na 0,9 mld. eur, kým v roku 2016 predstavovala 3,8 mld. eur. Ak bude tento trend pokračovať, onedlho budú Slováci bankám dlžiť viac peňazí, než v nich budú mať uložené. Za prvý polrok sa zvýšilo zadlženie klientov bánk až o 2,1 mld. eur, pričom za celý uplynulý rok to bolo 3,2 mld. eur.

Hodnota majetku v podielových fondoch zostala na úrovni 7,7 mld. eur. Štruktúra investícií sa príliš nezmenila, dominujú dlhopisové (18,1 %), realitné (16,1 %) a akciové fondy (12,8 %). V pluse skončili len realitné fondy (1,7 %), ostatné sa ocitli v mínuse. Na správcovských a depozitárskych poplatkoch zaplatili Slováci za prvý polrok 2018 približne 50 mil. eur. Priemerné zhodnotenie Slovákov dosiahlo za prvý polrok 2018 zápornú hodnotu, a to -1,0 % (absolútne pred zdanením), v roku 2017 to bolo 3,3 %. Po zohľadnení inflácie (1,9 % za prvý polrok 2018) sú čísla ešte horšie. Z dlhodobého hľadiska by však mali byť „fondové“ výnosy vyššie ako „bankové“.

Lepší variant sú indexové fondy

Objem majetku dôchodkových fondov dosiahol za prvý polrok 7,9 mld. eur. Viac ako 75 % peňazí v druhom pilieri je stále v garantovaných fondoch, ktoré v prvom polroku dosiahli zhodnotenie -0,3 %. Úspory 80 % Slovákov sa v II. pilieri v prvej polovici roka vzhľadom na mieru inflácie reálne znehodnotili. Rovnaká situácia môže pokračovať aj v ďalších mesiacoch a pravdepodobne aj rokoch, pokiaľ sa Slováci nezačnú orientovať napríklad na indexové fondy.

Čo sa týka nehnuteľností, za prvý polrok vzrástli ich ceny v priemere o 5,2 %, pričom najviac sa zvýšili v Nitre (10,2 %) a Trnave (9,5 %), v Bratislave vzrástli len o 4,0 %. Od dna pred piatimi rokmi stúpli ceny nehnuteľností na Slovensku o 16,3 % (za posledných 10 rokov to je -7,6 %), ceny bytov o 33,4 % (za 10 rokov to je 6,2 %) Z investičného hľadiska zarobili nehnuteľnosti na Slovensku investorom od vstupu SR do EÚ len 1,1 % ročne, v Bratislave 1,3 % ročne a byty na Slovensku 2,7 % ročne nad infláciu.

Investovanie bez poplatkov

Znehodnocovaniu úspor sa dá predísť dlhodobým efektívnym investovaním napríklad v indexových fondoch. Ide o najlepší investičný nástroj kolektívneho investovania z pohľadu transparentnosti, výkonnosti, poplatkov a daní. Jeho obľúbenosť neustále rastie, indexové fondy pritiahli už takmer 5,5 bilióna USD. Odhaduje sa, že v roku 2025 aktíva v indexových fondoch presiahnu aktíva v aktívne riadených podielových fondoch.

Na výhodnosť investovania do indexových fondov upriamuje pozornosť aj Across Challenge: Indexové fondy vs. Podielové fondy. Across vybral jeden indexový fond (SPDR S&P 500 UCITS ETF) a tri aktívne riadené podielové fondy s rovnakou stratégiou, ktoré patria na Slovensku medzi najobľúbenejšie (TAM – Americký akciový fond, Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund a KBC Equity Fund America). Výkonnosť zvoleného indexového fondu bude Across porovnávať s košom vybraných aktívne riadených podielových fondov v polročných intervaloch počas najbližších piatich rokov. Ak bude kumulovaná výkonnosť indexového fondu vyššia ako výkonnosť koša podielových fondov (vždy k 28. 2. a 31. 8.), budú môcť klienti v nasledujúcom mesiaci investovať do vybraných indexových fondov v Acrosse bez poplatkov.