Chcem investovať
Poistiť sa alebo nepoistiť?
12. 09. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Cieľom poistenia je eliminácia škôd na zdraví, živote alebo majetku. Pri poistení berte do úvahy, čo platí pri kasínach – poisťovňa nikdy neprehráva… V bežnom živote sa stretávame s náhodnými a nepredvídateľnými udalosťami. Niektoré sa stávajú zriedka, iné častejšie, niektoré sú menej závažné, iné veľmi. Ako k nim pristupovať? Ktoré z nich sa oplatí poistiť?

Udalosti, ktoré sú zriedkavé a menej závažné, sa poisťovať neoplatí – napr. poistenie vzniku kurieho oka:-) Na druhej strane, udalosti, ktoré sú časté a veľmi závažné, zase na seba poisťovňa nezoberie – napr. napadnutie snehu v januári:-). Pred bezhlavým poistením všetkého ostatného je vhodné najskôr si „vyčistiť stôl“ – dať bokom udalosti, ktoré v pravom zmysle slova nie sú „poistnými udalosťami“. Medzi exemplárne príklady „nepoistných udalostí“ môžme napríklad zaradiť akékoľvek životné poistenie detí. Aký má zmysel poisťovať, že sa dieťa dožije 18. narodenín?! Žiaden. Pravdepodobnosť, že to nastane, je totiž až 99,1 %. Obdobné je to s poistením odchodu do dôchodku. Odchod do dôchodku nie je rizikom. Na dôchodok sa nepoisťuje, na dôchodok sa sporí! Pravdepodobnosť, že sa na Slovensku štyridsaťročný muž dožije dôchodku (62 rokov) je aktuálne približne 85 %, u žien je to dokonca viac ako 93 %.

Ďalším príkladom je poistenie invalidity. Podľa údajov životných poisťovní má až 85 % klientov dojednané pripoistenie invalidity v dôsledku úrazu, no len 14 % poistných zmlúv obsahuje krytie všeobecnej invalidity. Podľa údajov Sociálnej poisťovne je však úraz príčinou invalidity len v 3 % prípadov a zvyšok (teda až 97 % prípadov) vzniká v dôsledku choroby!!! Opäť zbytočne vyhodené peniaze.

Čo si teda poistiť?

Príkladov mrhania peňazí na poistenie je skutočne veľa. Predtým, než prejdeme k tomu, čo si poistiť, jedno odporúčanie – určite sa vyhnite kapitálovému alebo investičnému poisteniu, alebo ich podľa možností, čím skôr zrušte. Jediný, kto na takomto „sporení“ zarobí, je ten, kto vám takéto poistenie predal a samozrejme poisťovňa.

Hlavnou úlohou poistenia je eliminácia vzniknutých škôd na živote, zdraví alebo majetku (tzv. stabilizácia aktuálneho stavu). Úlohou poistenia nie je aktuálny stav zlepšovať. Ak máte rodinu, je vhodné uvažovať o životnej poistke, ktorá pomôže zabezpečiť finančnú stabilitu rodiny v prípade vašej smrti (výpočet optimálnej výšky poistnej sumy je pod článkom). Slobodným a bez záväzkov stačí úrazové poistenie, ktoré kryje ujmy spôsobené úrazom alebo chorobou (zásadné zhoršenie zdravotného stavu často spôsobí výpadok príjmu). Podľa štatistík sú na Slovensku najčastejšou príčinou úmrtia kardiovaskulárne choroby a nádorové ochorenia. Ak si budete dojednávať poistenie, prečítajte si v zmluve dôkladne aj malé písmenka, ktoré hovoria o výlukách poistenia. Aby sa vám nestalo, že si niekoľko rokov budete platiť poistku a napokon to bude úplne zbytočné. Je dobré chrániť si majetok, na ktorý ste si dlho sporili napríklad auto alebo byt. Veď niekedy stačí iba okamih a z vášho nablýskaného krásavca sa môže stať kopa šrotu.

Ako vypočítať výšku poistnej sumy?

Pri stanovení výšky poistnej sumy mnohí nevedia čoho sa chytiť. Prinášame návod ako správne stanoviť výšku poistnej sumy. Berte do úvahy tieto aspekty:

  • Poistná suma by mala pokryť všetky vaše dlhy – hypotéky, spotrebné úvery, úvery na autá, dlhy z kreditných kariet a podobne.
  • Aký životný štandard a na ako dlho ho chcete zabezpečiť vašej rodine plus predpokladané náklady na vzdelanie vašich detí (napr. poplatky za štúdium v zahraničí).
  • Výdavky, ktoré môžu predchádzať vašej smrti (poplatky za zdravotnú starostlivosť) a výdavky, ktoré vznikli v dôsledku vašej smrti – náklady na pohreb, dane z majetku a poplatky.

Od výslednej sumy odpočítajte vaše aktíva v podobe druhého alebo tretieho dôchodkového piliera (sú predmetom dedenia), zostatky na účtoch v bankách a hodnotu vašich investičných portfólií.

Príklad:

1.) Dlhy:   125 tis. eur, 100 tis. eur (hypotéka) + 25 tis. eur (spotrebný úver)

2.) Zabezpečenie rodiny: 300 tis. eur, 25 tis. eur ročne x 10 rokov + 2 x 25 tis. eur (vzdelanie detí)

3.) Aktíva:    225 tis. eur (hotovosť na bežných účtoch a hodnota investičného portfólia)

Súčet a odpočet položiek: 1 + 2 – 3 = 200 tis. eur

Optimálna výška poistnej sumy na zabezpečenie rodiny v prípade smrti predstavuje 200 tis. eur, orientačná výška poistného sa pohybuje okolo 500 eur ročne, čo je rozumná cena za krytie takéhoto rizika (ide o 0,5 % z priemernej poistnej sumy).

Autor: