Chcem investovať
Praktická ambulancia otvorila ďalšie dve prevádzky
15. 12. 2015 Čas čítania: 2 min
Across aktuality
Across aktuality

Do siete ambulancií všeobecných lekárov na jeseň 2015 pribudli dve nové ambulancie v Bratislave v mestskej časti Ružinov a v Trnave.

Praktická Ambulancia je sieť ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, ktorá začala poskytovať zdravotnú starostlivosť od októbra 2013 v Bratislave Petržalke. Do tohto inovatívneho projektu s výrazným rastovým potenciálom sa Across Private Investments rozhodol kapitálovo vstúpiť v auguste 2014 a takmer 1,5 ročné partnerstvo prináša prvé výsledky a potvrdzuje správne smerovanie celého projektu.

Praktická Ambulancia je zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti tímom skúsených všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí ordinujú 12 hodín denne od 8:00 do 20:00 v pracovných dňoch. Pacienti majú možnosť objednať sa na vyšetrenie na presný čas bez poplatku, či už telefonicky alebo priamo cez internet. Zároveň neplatia žiadne celoročné poplatky, ani poplatky za objednávanie na presný čas a vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pričom Praktická Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Tento inovatívny projekt podstatne zvyšuje úroveň poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a vďaka svojim unikátnym benefitom pre pacientov vykazuje výrazný trhový potenciál v nábore a obsluhe nových pacientov.

Potvrdením je fakt, že prvú pilotnú ambulanciu vo Vienna Gate v Bratislave Petržalke, otvorenú v októbri 2013, v súčasnosti navštevuje už viac ako 5.500 pacientov. Rovnako do novootvorených ambulancií v Ružinove a Trnave, si za pár mesiacov od otvorenia našlo cestu už viac ako 1.500 pacientov.

Chronológia projektu:

  • 10/2013 – spustenie projektu
  • 08/2014 – investícia Across na rozvoj/rollout,
  • 09/2015 – otvorenie ambulancie Ružinov,
  • 11/2015 – otvorenie ambulancie Trnava,

Finančné ukazovatele sa vyvíjajú podľa plánu a cieľom projektu je sieť 5 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých obsluhujúcich viac ako 50.000 pacientov s tržbami na úrovni 1,8 mil. EUR do roku 2018.