Chcem investovať
Private equity – výnos ruka v ruke s rizikom
15. 11. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Jednou z najúspešnejších investičných príležitostí od konca finančnej krízy boli akcie 50 najväčších verejne obchodovateľných globálnych private equity spoločností (LPX 50), ktoré dokázali od svojho dna v marci 2009 priniesť investorom viac ako 600 % zhodnotenie (takmer 27 % p.a.).Tento rast však nasledoval po vyše 80 % prepade cien ich akcií v dôsledku finančnej krízy. Ale aj napriek tomuto výraznému prepadu dokázal index verejne obchodovateľných private equity spoločností svojou výkonnosťou poraziť akciový index rozvinutých trhov MSCI World, a to až o 1,5 % p.a. (január 1999 – október 2016).

Private equity spoločnosti (spoločnosti súkromného kapitálu) sú investičné spoločnosti, ktoré investujú do firiem neobchodovaných na burze prostredníctvom rôznych investičných stratégií, napríklad venture capital (rizikový a rozvojový kapitál), leveraged buyout (investovanie na „úver”), distressed investments (investície do stratových alebo bankrotujúcich spoločností), mezzanine capital (hybridný kapitál) alebo growth capital (rastový kapitál). Najčastejšie sú private equity spoločnosti definované ako finanční investori, ktorí zhromažďujú kapitál na investovanie prostredníctvom špeciálnych private equity fondov.

Podľa oficiálnych štatistík pôsobí vo svete viac než 1 800 private equity fondov, ktoré disponujú kapitálom v objeme 495 miliárd dolárov. Až takmer polovica takýchto fondov pôsobí v Severnej Amerike, ktorá je nasledovaná Áziou (20 %) a Európou (18 %). Najväčším private equity fondom na svete je čínsky vládny fond China Reform Fund. Má k dispozícii až 30 miliárd dolárov určených na investovanie do inovatívnych technológií a priemyselných projektov v Číne.

Investovať do akcií verejne obchodovaných private equity spoločností je možné napríklad prostredníctvom indexového fondu db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF. Indexový fond je súčasťou nášho zoznamu najlepších indexových fondov z celého sveta „Crème de la Crème”. Fond investuje do 25 najlikvidnejších globálnych verejne obchodovaných private equity spoločností ako je Blackstone Group, KKR & Co. alebo 3i Group. Z regionálneho hľadiska je vo fonde zastúpených 10 krajín, dominujú v ňom americké private equity spoločnosti (40,2 %), nasledované Veľkou Britániou (16,3 %), Švajčiarskom (10,7 %) a Francúzskom (10,7 %).

Možností ako investovať do akcií verejne obchodovaných private equity spoločností prostredníctvom fondov alebo certifikátov nie je veľa. Podľa štatistík dokážu indexové fondy z dlhodobého hľadiska porážať viac ako 85 % aktívne riadených fondov. Ak k tomu pripočítame bonus v podobe oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu, výber ideálneho investičného nástroja je jednoznačný.

Autor: