Chcem investovať
Across Equity Index

Investičný certifikát emitovaný prestížnou finančnou inštitúciou Vontobel, so sídlom v Nemecku, sleduje vývoj akciového indexu, zameraného na široké portfólio akciových investícií z celého sveta.

Podkladový index - Across Equity Index vytvorila a spravuje Across Private Investments, o.c.p., a.s., vďaka čomu má v rukách nástroj na správu portfólia a schopnosť efektívne riadiť a rebalansovať portfólio.

Cieľom investičného nástroja je nákladová, výnosová a daňová efektívnosť pre čo najvyššie zhodnotenie investície klientov, navyše sa neplatí daň z dividendových titulov, ktoré sa kumulujú na úrovni Across Equity Indexu.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Aktívna správa podkladových aktív

Vďaka aktívnej správe podkladových aktív zabezpečujú naši portfólio manažéri efektívnosť investovania.

Neplatí sa daň z dividendových titulov

Vďaka pravidelnej reinvestícií dividend neplatíte daň a zvyšujete výkonnosť investície.

Možnosť dosiahnutia atraktívneho zhodnotenia investície

Vďaka výnosu a zabezpečeniu vkladu poskytuje Across Equity Index možnosť atraktívneho zhodnotenia.

Menové zabezpečenie investície

Menové zabezpečenie minimalizuje riziko spojené s výkyvmi kurzov pri obchodovaní v zahraničných menách.

Údaje o výkonnosti
Stav ku 31.03.2024
Dôležité upozornenie

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Dokumenty na stiahnutie
Chcete začať investovať?
Začať investovať