Chcem investovať
Across Apparel Investments

Cieľom investície je podieľať sa na raste spoločnosti CS Apparel Group, a.s., formou nepriamej majetkovej účasti prostredníctvom spoločnosti Across Apparel Investments a.s. Spoločnosť CS Apparel Group, a.s., ktorá sa venuje maloobchodu a veľkoobchodu v oblasti módy a športu, prevádzkuje sieť obchodov a zaisťuje veľkoobchodný a internetový predaj prostredníctvom vlastnej modernej e-shopovej platformy v Česku a na Slovensku. Viac ako 600 zamestnancov poskytuje špičkový servis v 120 kamenných obchodoch a šiestich e-shopoch. Vo svojom portfóliu má výhradné zastúpenie pre Česko a Slovensko pre úspešnú americkú športovú značku Under Armour, GAP a iné.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Možnosť atraktívneho zhodnotenia

Investície do private equity sú zamerané na podniky s vysokým potenciálom rastu a zisku, vďaka čomu ponúkajú investorom výrazne vyšše výnosy v porovnaní s tradičnými investíciami.

Nízka previazanosť s vývojom finančných trhov

Vďaka nízkej korelácií s tradičnými aktívami poskytujú investície do private equity možnosť ochrany proti výkyvom na trhoch.

Vplývať na rast úspešných spoločností

Investori do private equity získavajú možnosť vplývať na rast a vývoj úspešných spoločností.

Byť súčasťou inovatívnych podnikateľských príbehov

Podniky, ktoré získavajú kapitál prostredníctvom private equity investícií sú typické svojou jedinečnosťou a inovatívnosťou.

Dôležité upozornenie

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Chcete začať investovať?
Začať investovať