Chcem investovať
Rely akcií dochádza dych po slabých dátach čínskeho obchodu
09. 03. 2016 Čas čítania: 7 min
Analýzy
Analýzy

Po veľmi silných troch týždňoch svetové trhy prerušili expanziu.

  • Akcie nateraz vyvrcholili v pondelok.
  • Najväčší prepad čínskeho exportu od roku 2009 vynoril opätovné obavy o svetovú ekonomiku.
  • Ropa začiatkom týždňa siahla na nové tohtoročné maximá.
  • Čína viac podporí udržanie rastu ekonomiky.
  • Záväzok sa páčil v pondelok komoditám, najmä železnej rude, ktorá zaznamenala rekordný denný prírastok 18,6%.
  • Naďalej odporúčame redukovať long pozície – s predajmi sme začali minulý týždeň.
  • Viaceré indikátory naďalej blikajú načerveno a signalizujú pretrvávajúce problémy, či únavu akciovej rely.
  • Pozornosť investorov budú dnes pútať zásoby ropy a zajtrajšie zasadanie ECB.

Uplynulé tri dni svetové akcie zastavili svoj viac ako trojtýždňový rast. V piatok a v pondelok si ešte dokázali pripísať menšie zisky, no včera zaznamenali pokles o viac ako percento v prípade USA i Európy.

Dianiu dominovalo niekoľko faktorov. Cez víkend v Číne zasadal Národný ľudový kongres, kde vedenie krajiny stanovovalo kľúčovú politiku pre tento rok a nadchádzajúcich päť. V druhom rade investorov naďalej pútajú ekonomické dáta na čele s februárovou americkou nezamestnanosťou zverejnenou v piatok a niektorými čínskymi dátami tento týždeň. Ropa zostáva počas uplynulých dní stabilná a dokonca siahla na tohtoročné maximá okolo 38 dolárov za barel v prípade americkej WTI. V neposlednom rade trhmi hýbu očakávania menových politík jednotlivých významných svetových centrálnych bánk. Vplyv má aj politika, či už je to voľba kandidátov do prezidentských volieb v USA, migračná kríza v Európe, odchod Veľkej Británie z únie alebo pripomínajúca sa dlhová kríza na starom kontinente.

Tvorba pracovných miest v USA vo februári prekonala očakávania (242 tis.) a vyššie boli revidované i údaje za predchádzajúce dva mesiace. Miera nezamestnanosti zostala nezmenená na 4,9% vďaka rastu miery participácie na pracovnej sile na 62,9% aktívnej populácie zo 62,7%. Slabou časťou reportu bol medzimesačný pokles zárobkov o 0,1% a spomalenie ich medziročného rastu na 2,2% z januárových 2,5%. O 0,2 hodiny poklesla i dĺžka priemerného pracovného týždňa na 34,4 hodín.

Aj z týchto dôvodov bola reakcia na dáta nezamestnanosti rozpačitá. Americký index S&P 500 ukončil piatok s miernym ziskom 0,33% napriek silným ziskom ropy. Očakávania druhého zvýšenia sadzieb v USA pripisujú stále pravdepodobnosť nad 50% septembru ako prvému možnému termínu. Budúci týždeň zasadne FED druhýkrát v tomto roku k rozhodnutiu o menovej politike. Lepšie dáta v uplynulých troch týždňoch vedú niektorých komentátorov a analytikov k pripúšťaniu možného utesnenia už teraz, i keď trh podľa futures kontraktov vyšším sadzbám o týždeň pripisuje len 6%-nú pravdepodobnosť.

Víkend priniesol závery zo stretnutia čínskej vládnucej strany. Cielený rast pre tento rok krajina stanovila na 6,5-7%, čiže pripúšťa pokračovanie pozvoľného spomaľovania ekonomiky. Zároveň zvýšila povolený deficit vládneho rozpočtu na 3%. Vláda naznačila i potenciálne pokračovanie v nastolených reformách ako zníženie nadkapacít a pokračujúcu orientáciu hospodárstva na spotrebu a služby, no zaviazala sa hlasnejšie podporovať jeho expanziu. Priklonila sa tak viac ku krátkodobému udržaniu rastu za cenu zvýšenia rizík pokračujúceho nafukovania bublín a na úkor dlhodobej stability.

Reakcia trhov bola rovnako rozpačitá. Očakávania rozšírenia stimulov boli umocnené, no zároveň si všetci uvedomujú, že až nadíde čas účtovania, dopad kumulovaných rizík bude znásobený. Správy z druhej najväčšej svetovej ekonomiky podporili v pondelok hlavne komodity, keďže stimuly by mali prísť hlavne v podobe vládnych výdavkov a investícií do infraštruktúry.

Železná ruda zaznamenala v pondelok rekordný denný prírastok skoro 19%. V Číne poskočila na hodnoty nevidené od júna minulého roka a od decembrových miním je vyššie už o 66%. V raste pokračovala i ropa, ktorá siahla na tohtoročné maximum. 4-mesačný vrchol zaknihovala meď.

Svetové akcie však ukončili pondelok s minimálnymi zmenami.

Včera bola už na trhy priviata negatívna nálada. Tú spustili hlavne čínske dáta obchodu. Export vo februári poklesol medziročne najvýraznejšie od finančnej krízy v roku 2009 (o 25,4% v dolárovom vyjadrení). Obavy o silu svetovej ekonomiky sa tak veľmi rýchlo vrátili. Dovoz bol navyše o 14% nižší oproti februáru roku 2015, a to napriek silnému 25%-nému rastu importu ropy. Zahraničné rezervy spomalili svoj pokles. Vo februári boli nižšie o necelých 30 mld. dolárov.

Slabé údaje čínskeho obchodu viedli k vyberaniu ziskov najmä v komoditnom a energetickom sektore, ktoré nakoniec stiahli ostatné sektory so sebou. Včera sa objavila ďalšia obeť ropného boomu v USA a dlhodobého prepadu cien ropy. Spoločnosť Goodrich Petroleum uviedla, že nevyplatí kupón na dlhopisoch a zvažuje premenu dlhu a prioritných akcií na kmeňové. Správa rovnako pripomenula, že situácia zostáva na finančných trhoch zložitá a tri týždne optimizmu a pozitívnych dát fundament nemenia.

Americké dáta tento týždeň rovnako prevažne sklamali. Pretrvávajúce problémy hospodárstva USA odhalila včera zverejnená dôvera malých podnikov na dvojročnom minime. Index podmienok trhu práce od FEDu napriek rastu počtu zamestnaných poklesol na úrovne nevidené od júna roka 2009. A rast spotrebiteľských úverov bol v januári najnižší od konca roka 2013, čo tiež naznačuje vracajúcu sa opatrnosť občanov USA.

Opäť upozorňujeme na fakt, že od minulého týždňa pomerne intenzívne redukujeme long pozície. Tie sme budovali v priebehu januára a februára najmä v komoditných odvetviach, rope, finančnom sektore a niektorých vybraných technologických spoločnostiach. Sme názoru, že najbližšie mesiace prinesú lepšie úrovne trhov na vstup do akcií.

Dlhopisové trhy naďalej nezdieľajú uplynulý optimizmus akcií. High-yield dlhopisy vyvrcholili začiatkom marca a neparticipovali na pokračujúcom raste akcií. Rovnako americká výnosová krivka je najvyrovnanejšia od roku 2009. Rozdiel vo výnosoch 10-ročných a 2-ročných splatností sa dostal pod 1% prvýkrát od začiatku roka 2009, čo signalizuje rastúce očakávania recesie USA medzi obchodníkmi fixného výnosu. Ako sme na začiatku roka spomínali, rok 2016 nie je priestorom na hrdinstvo a vyžaduje striktný risk manažment. Stále vidíme trhy testovať tohtoročné dná a dokonca aj ich nižšie úrovne.

Dnes pokračuje konsolidácia. Ázijské indexy ukončujú stredu prevažne červené. Európa sa nachádza v miernych ziskoch podporená zelenou ropou. Tá prehliada odhad rastu zásob o 4,4 mil. barelov v minulom týždni podľa American Petroleum Institute. Oficiálne číslo ministerstva energetiky bude zverejnené dnes.

Mysle investorov sa už upriamujú na zajtrajšie zasadanie ECB, kde sa očakáva rozšírenie stimulov a pravdepodobne nie malé. História schopnosti ECB uspokojiť trhy je veľmi chabá, preto je už dnes cítiť značnú opatrnosť na trhoch.