Chcem investovať
Sedem dôvodov, prečo investovať do ACROSS INTELLIGENT PORTFOLIO+
21. 11. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Neoddeliteľnou súčasťou portfólia väčšiny investorov sú už desaťročia podielové fondy. Uplynulých desať rokov sa však s čoraz väčšou naliehavosťou na ich miesto tlačia indexové fondy. Predstavujú nielen najnovšie technologické trendy v spôsobe investovania, ale poskytujú výnimočnú flexibilitu, transparentnosť a účtujú si len zlomok poplatkov klasických podielových fondov. Bonusom pre investora je oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu. Neprekvapí preto, že základným kameňom inteligentných portfólií Acrossu sú práve indexové fondy.

1. Alternatíva k zmiešaným podielovým fondom

Akciovo-dlhopisová zložka by mala byť základom každého kvalitného investičného portfólia. Najčastejšou formou takejto investície je na Slovensku zmiešaný podielový fond, často s pekným názvom ako napríklad Easy Future, Smart, Magnifica, Opportunities a podobne. Na smolu slovenského investora sú v drvivej väčšine prípadov výsledky zmiešaných fondov biedne. „Vďačiť“ za to môžu najmä zásahom ľudí, ktorí investície fondu riadia. Inteligentné portfólia Acrossu sú riadené pasívne, čo znamená, že nevyberajú jednotlivé akcie alebo dlhopisy, ale investujú do modernejšej formy investovania – indexového fondu.

2. Porážajú 90 % konkurencie

Kým indexové fondy prekonávajú svojou výkonnosťou približne 80 až 85 % svojej konkurencie, Across svojím originálnym prístupom k „namiešaniu“ akciovo-dlhopisového investičného portfólia dokázal svojimi inteligentnými portfóliami prekonať až 90 % globálnej konkurencie. Najlepší zmiešaný fond dostupný pre slovenského investora (BNP Paribas L Diversified World Balanced) mal za ostatných päť rokov výkonnosť o viac ako 25% vyššiu.

3. Akciovo-dlhopisové investičné stratégie

Kvôli lepšiemu prispôsobeniu investičného portfólia požiadavkám a preferenciám investorov Across vytvoril tri typy inteligentných portfólií s rôznym podielom akciovej zložky – vo výške 50 %, 75 % a 100 %.

4. Najlepšie indexové fondy z celého sveta

Indexové fondy zahrnuté v inteligentných portfóliách vytvorili a manažujú lídri tohto priemyslu. Spoločnosti, ktorých indexové fondy sú zahrnuté v inteligentných portfóliách, napríklad BlackRock (pod značkou iShares), Deutsche Bank (db X-trackers), UBS, Amundi patria medzi top svetových správcov. Sú zárukou likvidity, transparentnosti, dôsledného sledovania stanovených indexov a nízkych poplatkov.

5. Postupný vstup do portfólií

Stratégiou Acrossu nie je jednorazové zainvestovanie, ale postupné budovanie pozície. Typické je investovanie počas roka až dvoch, kedy klient rozkladá vstupy, čím priemeruje svoju výslednú pozíciu. Takýto postup výrazným spôsobom zvyšuje úspešnosť investovania.

6. Rebalancovanie portfólia na ročnej báze (s ohľadom na dane a efektivitu)

Vývoj na trhu prináša rozdielne zhodnotenie dlhopisov a akcií. Od začiatku tohto roka sa globálne akcie zhodnotili v priemere o 12 % viac než globálne dlhopisy. Vo vyváženom portfóliu sa tak podiel akciovej časti dostal na 53 % a dlhopisovej na 47 %. Pri podobnom vývoji by sa podiel akcií mohol o pár rokov dostať aj na úroveň 75 %, čím by sa významne zvýšila aj volatilita portfólia. Aby sme tomu predišli portfólio rebalansujeme na ročnej báze, čo znamená, že sa portfólio vracia do východiskovej pozície. Predávame teda akciovú zložku a dlhopisovú, čím sa podiel akcií a dlhopisov udržiava v pomere 50 : 50.

7. Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb

Ďalším príjemným bonusom je fakt, že pokiaľ investor vlastní svoje aktíva v rámci inteligentných portfólií viac ako jeden rok, je takýto zisk oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie informácie o možnosti participovať na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií ACROSS INTELLIGENT PORTFOLIO+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments. Aktuálny report je tu.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.