Chcem investovať
September lámal rekordy, riešenia Acrossu v pluse
08. 10. 2019 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Bezpečne vnímané dlhopisy už investorov nelákajú, rekordné množstvo svetových dlhových nástrojov v investičnom stupni dosiahlo záporné výnosy. Deformácia dlhopisového trhu nahrala akciám. Výnosy 30-ročných amerických Treasuries poklesli pod 12-mesačný dividendový výnos 500 najväčších amerických spoločností. Dividendy akciového indexu S&P 500 tak prinesú za rok viac než výnos z dlhopisu za 30 rokov.

Viac ako 20 globálnych centrálnych bánk reagovalo na spomaľujúce sa dáta svetovej ekonomiky uvoľnením menovej politiky. Medzi nimi aj Európska centrálna banka, ktorá znížila depozitnú sadzbu hlbšie do záporu (-0,5 %). Tento krok podporila spustením ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania, avšak bez určeného konca. Bokom nezostal ani americký FED. Ekonomike a trhom hodil záchranné koleso – druhé preventívne zníženie sadzieb v tomto roku. Sprievodným javom lacných peňazí je rast ich cien a pokles dlhopisových výnosov, ktoré sa vyvíjajú inverzne. Tretina globálnych dlhopisov dosahuje záporné výnosy, pričom polovica z nich sa obchoduje v Európe.

Príspevok Japonska

Globálne diverzifikovaná akciová stratégia AIP 100+ aj v septembri surfovala naprieč trhom mimoriadne úspešne a zdolala svoj benchmark. Zhodnotila o viac ako 3 %. S výnimkou okrajových trhov zabrali všetky jej zložky. Najlepší príspevok doručil japonský región. Vďaka prísľubu Bank of Japan uvoľniť menovú politiku posilnil o takmer 7 %. Na stupienku víťazov stála aj Európa a rozvíjajúce sa trhy. Na chrbát im dýchal pacifický región a USA. Akciový trh by mohol profitovať naďalej – za predpokladu upokojenia geopolitických rizík a nižších úrokových sadzieb pri stabilizácii svetovej ekonomiky s pozitívnym dopadom na firemné zisky.

Dlhopisovej rely sa zúčastnila aj globálna dlhopisová stratégia AIBP+. Napriek septembrovej pauze doručila od začiatku roka výnos prevyšujúci 6 %. V septembri sa zelenali len korporátne dlhopisy s pohyblivým kupónom. Zvyšným zložkám stratégie sa darilo menej, čo však dopomohlo k zvýšeniu výnosu do splatnosti portfólia.

Ropa vystrelila nahor

Najmladší brat z rodiny inteligentných portfólií, alternatívna stratégia AIAP+, sa v septembri cítil ako ryba vo vode. Posilnením o vyše 3 % posunul tohtoročnú výkonnosť nad 21 %. Líderstva sa ujal hedžový fond. Pozitívna nálada na akciovom trhu a nižšie úrokové sadzby pomohli infraštruktúrnym projektom, private equity a realitám. Komoditná časť portfólia sa opierala o čierne zlato. Ceny ropy zareagovali na útoky ropných zariadení v Saudskej Arábii raketovým rastom. Za jeden deň zaznamenali nárast až o 15 %. Ide o najvyššiu hodnotu za posledných 30 rokov. Zvýšený záujem o akcie sa učebnicovo podpísal na poklese bezpečne vnímaného zlata. Cenu žltého kovu vyhnala v ostatných mesiacoch nahor neistota z geopolitických rizík, najmä z obchodnej vojny a Brexitu.

Across Bond+ dokazuje svoj potenciál

Spomaľujúca sa globálna ekonomika dohnala centrálne banky ku krokom, ktoré boli pozitívne najmä pre investorov s portfóliom dlhových nástrojov. Nové opatrenia uľahčujúce prístup k peniazom znižujú výnosy do splatnosti dlhopisov a zvyšujú apetít investorov prijímať vyššie riziko emitentov. Výnosové krivky sa pomaly, ale isto, dostávajú do vodorovnej polohy. Medzimesačne zhodnotil fond o 1,8 %, čím sa priblížil k svojmu maximu zo začiatku minulého roka.

Za rok 2019 zhodnotil Across Bond+ o 4,5 %. Do veľkej miery sa na septembrovom raste podieľalo zhodnotenie dlhopisu emitenta Nitrogenmuvek. Po nepresvedčivých výsledkoch zo začiatku roka zlepšila maďarská chemička hospodárenie, čo investori ocenili vyšším záujmom o emisiu. Pokračujúce kvantitatívne uvoľňovanie udržuje nákupnú náladu na kreditnom trhu. Vzhľadom na obchodné vojny sa politika opäť prenesie do ekonomiky, čo môže priniesť príležitosti na nákup vystresovaných dlhopisov.

Akcie valcovali dlhopisy

Oddýchnutí investori sa nakopli k novým nákupom. Profitovali z toho akcie spoločnosti veštca z Omahy Berkshire Hathaway, ale aj investori do hedžového fondu New Capital Alt. Strategies. Pevnú pôdu stále nenašli kryptomeny a pokračujú v rozkolísaných výkonoch. V tomto roku však zažívajú renesanciu a ich výkonnosť vyčnieva nad ostatné investičné príležitosti.

V uplynulom mesiaci mohli klienti Acrossu, vďaka ročným výsledkom Across Challenge, investovať bez poplatkov do fondov v ponuke Across Crème de la Crème. Inšpiráciou bol prekvapujúci líder ponuky fondov – japonské akcie v Amundi JPX-Nikkei 400 – daily hedged EUR, ktoré zhodnotili o 6,9 %. V tomto roku sú so zhodnotením 38,6 % nedostižnými privátne investície z db xtrackers LPX MM® Private Equity. Oba fondy sú súčasťou inteligentných portfólií Acrossu.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.