Chcem investovať
Šesť dôvodov, prečo investovať do ACROSS BOND+
30. 05. 2017 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Dlhopisy strednej a východnej Európy majú stále potenciál byť korením každého portfólia. Uvádzame šesť dôvodov, prečo je dobré byť súčasťou ich príbehu prostredníctvom investovania do fondu ACROSS BOND+, ktorý Across aktívne spravuje.

  1. Fond ušitý na mieru slovenským investorom

Slovenskí investori sú tradične „dlhopisovo pozitívni“, kúpia ich a držia do splatnosti. Takto dosiahnu maximálne výnos z pravidelne vyplácaných kupónov. ACROSS BOND+ nečaká na ich splatenie, s dlhopismi pracuje, aktívne predáva, nakupuje, tvorí svoje portfólio a prispôsobuje ho aktuálnej situácii. Ak „klasickým prístupom“ možno dosiahnuť výnosy na úrovni  2 – 3 percentá, aktívnym prístupom sa dá získať až dvojnásobok.

  1. Unikátny výnosový potenciál

Portfólio ACROSS BOND+ je projektované na ročný výnos 6 % s kupónom viac ako 7 %. Na vyhľadanie a kúpu dlhopisov z teritória strednej a východnej Európy je stále dostatok príležitostí – zlepšuje sa ich prostredie na podnikanie, zvyšujú sa ratingy emitentov, lákajú čím ďalej tým viac zahraničných investícií, čo napomáha cenám dlhopisov.

  1. Portfólio dostupné už od 50 tisíc eur

Väčšina dlhopisov je pri nákupe prístupná od vysokých minimálnych objemov. Často až od hranice 200 tisíc euro alebo dolárov. Do fondu ACROSS BOND+ sa dá pritom vstupovať už od sumy 50 000 euro a stať sa tak súčasťou jeho zhodnotenia.

  1. Výber toho najlepšieho z regiónu

Vo fonde ACROSS BOND+ sa postupuje vždy systémom ,,zhora nadol“. Najprv sa analyzujú štáty, prostredie a až následne emitenti. Ako posledný sa posudzuje samotný dlhopis. Sitom prechádza viac ako 6 500 dlhopisov.

  1. Zabezpečenie pozícií do eura

Väčšina zaujímavých dlhopisov v regióne sa vydáva v dolároch. Preto sa zabezpečujú všetky prostriedky fondu do eura. Nezáleží teda na tom, aký je menový kurz. Záleží na tom, ako sa zhodnocujú dlhopisy v portfóliu ACROSS BOND+.

  1. Konkurencia v závese

Väčšina fondov zložených z dlhopisov strednej a východnej Európy dostala do vienka plynulý štart. Čas fondu ACROSS BOND+ nastal v roku 2016, keď zhodnotil o 9,2 %, čím sa dostal na svoj vrchol. Tento rok sa situácia opakuje a fond opäť poráža svoju konkurenciu.

Bližšie informácie o možnosti participovať na výkonnosti investičnej stratégie ACROSS BOND+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Aktuálny report je dostupný tu.

Andrej Rajčány
Head of Portfolio Management Dpt., Across Private Investments