Chcem investovať
Služby Praktickej Ambulancie využíva vyše 27 000 pacientov
15. 01. 2019 Čas čítania: 2 min
Across aktuality
Across aktuality

Across Private Investments kapitálovo vstúpil do investične zaujímavého zdravotníckeho projektu Praktická Ambulancia v auguste 2014, necelý rok po otvorení prvého zariadenia v bratislavskej Petržalke. Od rozbehnutia projektu kontinuálne narastá počet pacientov, ktorí sa rozhodli využívať služby týchto ambulancií. Ku koncu roka 2018 využívalo služby ambulancií všeobecných lekárov viac ako 27 000 pacientov. „Uplynulý rok považujeme za veľmi úspešný, o čom svedčí nárast počtu pacientov o viac ako 16 %. Príjmy vzrástli o takmer 27 % a prekročili hranicu 1,2 mil. eur. Zdravotnú starostlivosť v ambulanciách poskytuje pacientom 45 všeobecných lekárov a zdravotných sestier,“ uviedol Marek Balážik, spoluzakladateľ zdravotníckej siete Praktická Ambulancia.

Komplexná starostlivosť bez poplatkov

Projekt Praktická Ambulancia je unikátny koncept ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých. Založený je na poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na aktívnu prevenciu. Tím skúsených praktických lekárov s dlhoročnou praxou ordinuje počas pracovných dní 12 hodín denne. Efektívnosť vyšetrení zvyšuje odborná diagnostika, kvalitné prístrojové vybavenie, ľudský prístup a objednávanie na presný čas bez poplatkov. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pacienti teda za zdravotné služby nedoplácajú.

Projekt Praktická Ambulancia vznikol na základe dopytu pacientov po plnohodnotnej a kvalitnej starostlivosti. Vďaka rešpektovaniu pacientových potrieb, kvalitným službám a viacerým benefitom sa výrazne zvyšuje úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. V dôsledku neustále narastajúceho počtu pacientov vykazuje Praktická Ambulancia výrazný trhový potenciál.

Pribudnú nové pracoviská

Sieť ambulancií praktických lekárov začala poskytovať zdravotnú starostlivosť v októbri 2013 v bratislavskej Petržalke. O dva roky neskôr rozšírila svoje pôsobenie o pracovisko v Trnave a v bratislavskej časti Ružinov. V roku 2017 pribudla ambulancia v Banskej Bystrici. V súčasnosti tvoria túto sieť štyri pracoviská, ďalšie by mali pribudnúť už v dohľadnom čase. „V roku 2019 plánujeme rozšíriť pôsobenie Praktickej Ambulancie v dvoch nových lokalitách, a to v Žiline a v objekte mestského bývania Urban Residence na Račianskej ulici  v Bratislave,“ uzatvoril M. Balážik.