Chcem investovať
Špekulujete s menami? Môže sa vám to vypomstiť!
11. 09. 2018 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Konzervatívni investori sa v snahe zarobiť „bez rizika“ dopúšťajú rôznych investičných „estakád“. V poslednom čase sa objavilo viacero investičných produktov, ktoré sa tvária ako bezpečná investícia. Svoju podstatu zakrývajú pod marketingovými názvami, ako napríklad Prémiový depozit, Premium Deposit alebo dokonca Premium Deposit Plus. Založené sú na princípe, že pri pozitívnom vývoji zarobí klient približne 2 až 3 % p.a., pri negatívnom vývoji dochádza ku konverzii pôvodnej eurovej investície napríklad do dolára alebo inej meny. To znamená, že si dohodnete termínovaný vklad napríklad na dva týždne v eurách. Ak bude kurz EUR/USD pri splatnosti termínovaného vkladu vyšší ako pri jeho zriadení, dostanete síce dohodnutý úrok, no vaša investícia sa skonvertuje do dolárov. To v konečnom výsledku môže znamenať, že prídete o časť istiny.

Bez investičnej logiky

Každou investíciou mimo referenčnej meny (pre 99 % Slovákov je to euro), podstupuje investor tzv. menové riziko. To posúva akúkoľvek konzervatívnu investíciu do špekulatívnej roviny – príkladom je investícia do zdanlivo bezpečných štátnych dlhopisov v tureckej líre. Jeden úspešný investor povedal: „Pri investovaní nie je dôležité koľko zarobíte, keď máte pravdu, ale koľko prerobíte, keď ju nemáte.“ Napríklad priemerná mesačná zmena kurzu menového páru EUR/USD za posledných 10 rokov predstavuje približne 3 %. V extrémnych obdobiach došlo za jeden mesiac k zmene kurzu aj o viac než 8 %. V dávnejšej minulosti by sme našli aj väčšie pohyby.

Menové riziko je riziko, ktorému by sa mali vyhnúť všetci investori, hlavne konzervatívni. Neprináša žiadnu pridanú hodnotu, nie je za ním investičná logika alebo zákonitosť (výnimkou sú niektoré špecifické situácie). Pri akciách je zrejmé, že z dlhodobého hľadiska majú rastúcu tendenciu, lebo do istej miery kopírujú globálny rast a napredovanie sveta. Investícia do malých a stredných akciových spoločností je rizikovejšia ako investícia do veľkých, už etablovaných firiem a  mala by priniesť vyšší výnos. Ale meny? Pri nich sa podobná logika hľadá ťažko.

Dobrý sluha, zlý pán

Cudzie meny sú ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Ak niekto ponúka bezpečnú investíciu, v ktorej je zakomponované menové riziko, treba byť opatrný. Menové riziko v našich dvoch konzervatívnych investičných riešeniach – Across Intelligent Bond Portfolio+Across Bond+ eliminujeme v čo najväčšej miere. Výsledky oboch produktov svedčia, že ide o správne rozhodnutia. Za posledné tri roky je Across Bond+ najvýkonnejším dlhopisovým fondom na svete zameraným na dlhopisy strednej a východnej Európy, Across Intelligent Bond Portfolio+ poráža väčšinu svojej globálnej konkurencie.

Autor: