Chcem investovať
Sporenie s nadpriemerným výnosom
16. 05. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Across vytvoril začiatkom minulého roka alternatívu k tradičným domácim sporiacim produktom. Dôvodom boli nízke úrokové sadzby na vkladoch v bankách, slabá výkonnosť dôchodkových správcovských spoločností ako aj zmeny v daňovej legislatíve. Prvých šestnásť mesiacov od uvedenia na trh predstavuje dostatočne dlhý čas na priebežné bilancovanie výkonnosti. Investičné sporenie+ prinieslo od založenia klientom zhodnotenie vyše 12 %.

Uvedenie produktu spôsobilo na slovenskom trhu malú revolúciu, pretože umožňuje zhodnocovať voľné úspory a zároveň ponúka zabezpečenie na dôchodok. Tieto fakty si všíma čoraz viac zamestnávateľov. Medzi nimi napr. spoločnosť Continental, pre ktorú Across vytvoril efektívnejšiu alternatívu k dôchodkovému sporeniu v treťom pilieri. Pozrime sa, ako si Investičné sporenie+ viedlo v porovnaní s domácimi dôchodkovými fondami etablovaných správcovských spoločností. V porovnaní vychádzame z pravidelného mesačného zainvestovania vo výške 100 eur.

Nižšie výnosy tradičných slovenských správcov sú zapríčinené viacerými dôvodmi. V prvom rade sú to vysoké vstupné či priebežné poplatky, ktoré dlhodobo znižujú výkonnosť fondu – a to až v desiatkach percent. Ďalšou významnou prekážkou je ľudský faktor zasahujúci do investičného riadenia fondu. Netreba zabúdať ani na nesprávne nastavenú investičnú stratégiu, teda príliš vysoký podiel defenzívnejšej dlhopisovej zložky v portfóliu.

Ak sporiť, tak výhradne prostredníctvom akcií. Je to trieda aktív, ktorá dlhodobo prekonáva infláciu, zabezpečí zhodnotenie investície prevyšujúce vklady v bankách či výnosy z dlhopisov a eliminuje krátkodobé búrky na finančných trhoch.

Across Investičné sporenie+ investuje všetok vložený kapitál len do akcií veľkých spoločností, ktoré sú regionálne diverzifikované (USA, Európa a rozvíjajúce sa trhy). Naplno využíva všetky výhody pasívneho investovania prostredníctvom indexových fondov. Predstavujú automatizovaný investičný nástroj bez zásahu portfólio manažéra. V drvivej väčšine dosahujú lepšiu výkonnosť, sú lacnejšou alternatívou a pri predaji po roku držby prinášajú bonus v podobe oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb.

Úroky z úrokov

Podstatou investovania je zhodnocovanie majetku. Tak, ako pri väčšine profesií či činností, tak aj pri investovaní platí, že zbohatnúť sa nedá zo dňa na deň. Aj Warren Buffett, najznámejší investor na svete a známy Veštec z Omahy nahromadil väčšinu svojho majetku až po svojich 50. narodeninách. Na otázku, čo mu pomohlo stať jedným z najbohatších ľudí na planéte, odpovedal: „Život v Amerike plný príležitostí, dobré gény, vďaka ktorým žijem tak dlho a zložený úrok“.

Minimálne jedna z týchto možností sa dá dosiahnuť aj v domácich podmienkach. Je to zložené úročenie, čiže úroky z úrokov, ktoré pri pravidelnom investovaní umožňujú priemerovať nákupnú cenu a pri poklese nakúpiť lacnejšie. V dlhodobom horizonte to prináša nadpriemerný výnos. Veľmi dôležité je aj dodržiavanie disciplíny a investičnej stratégie. Prehnané emócie totiž v mnohých prípadoch vedú k predčasnému výpredaju – v drvivej väčšine v tom najnevhodnejšom čase.

Ak investor za posledných 21 rokov kedykoľvek investoval do akciového koša zloženého z podkladových aktív Investičného sporenia+ (pri dodržaní investičného horizontu 10 rokov), pri jednorazovej investícii by bol najhorší možný výsledok -8,6 %, resp. -0,9 % p.a. Ide o roky 02/1999 (nákup akcií na maximách pred prasknutím tzv. dot-com bubliny) až do 02/2009 (pokles akciového trhu v dôsledku vypuknutia finančnej krízy a následný výpredaj portfólia s cieľom „zachrániť čo sa dá“). V prípade rovnakého objemu peňazí a pri pravidelnom mesačnom investovaní by bol tento výsledok diametrálne odlišný. Predstavoval by zhodnotenie až 54,7 %!

Suma sumárum. Základom dosiahnutia dlhodobého zhodnotenia majetku je investovať pravidelne, dodržať investičný horizont, nepodliehať emóciám a využiť správny investičný nástroj. Len v takom prípade si investor nemusí lámať hlavu nad otázkou, kedy je najvhodnejšie obdobie vstupu na trh.

Autor: