Chcem investovať
Stratégie Across v treťom štvrťroku so ziskami
18. 10. 2016 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Výsledky všetkých investičných stratégií Across splnili za tretí kvartál očakávania. Zaistené riešenia USD+ a Crude Oil+ majú predbežne splnenú podmienku na výplatu kupónu.

Investičná stratégia Pavis+, ktorá koncentrovane investuje do malých a stredných verejne obchodovaných amerických spoločností, si pripísala za posledné tri mesiace výnos vo výške 7,5 %. Svoj benchmark prekonala s čistou expozíciou voči trhu 54 % (zníženie z pôvodných 57 %).

Na akciovom raste výrazne profitovali aj tri investičné stratégie Intelligent Portfolio+, ktoré využívajú ako investičné nástroje daňovo zvýhodnené indexové fondy. Výnos za tretí kvartál dosiahol v závislosti od podielu akciovej zložky od 3,6 % do 5,7 %. Intelligent Portfolio+ je určené pre klientov, ktorých cieľom je udržať a zveľadiť svoje finančné rezervy. Riešenie vychádza zo skúsenosti, že práve investovanie do akcií dokáže z dlhodobého hľadiska generovať nadvýnos voči inflácii a ochrániť tak majetok pred znehodnotením. Vysoká likvidita indexových fondov, ktoré Intelligent Portfolio+ využíva ako podkladové aktíva, zároveň umožňuje investíciu kedykoľvek speňažiť. Nízke náklady a daňové výhody predurčujú indexové fondy, aby dosahovali vyššie výnosy, ako porovnateľné formy investovania cez podielové fondy. Až 90 % indexových fondov to potvrdzuje a svojimi výnosmi prekonáva konkurenciu.

Zaistené riešenie Protected USD+ s najväčšou pravdepodobnosťou opäť vyplatí kupón vo výške 10 %. Podmienky na výplatu sú predbežne splnené. Podkladové aktívum USD by muselo prudko oslabiť pod počiatočnú hodnotu 1,26 za EUR, aby cieľ nebol splnený. Rovnako úspešne si počína Protected Crude Oil+, ktorého podkladovým aktívom je ropa WTI. Podmienkou na výplatu prvého kupónu vo výške 8 % je, že cena za barel ropy bude ku dňu výplaty kupónu vyššia ako počiatočná hodnota. Aktuálne je cena ropy 42 % nad počiatočnou hodnotou (33,78 USD).

Podrobnejšie výsledky investičných stratégií Across sú obsiahnuté v mesačných reportoch alebo investičných profiloch.

Report Across Bond+

Report Across Pavis+

Profil investície Across Intelligent Portfolio+

Across Protected GEMS+

Across Protected USD+

Across Protected Crude Oil+