Chcem investovať
Andrej Rajčány
08. 04. 2022 Čas čítania: 1 min

V Across Private Investments pôsobí od roku 2017, v súčasnosti zastáva pozíciu Chief Investment Officer a zároveň podpredsedu predstavenstva. Zodpovedá za riadenie portfólio manažmentu, obchodovanie na finančných trhoch a produktový manažment. Absolvoval zahraničný obchod na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, tréningové programy zamerané na obchodovanie s finančnými derivátmi vo Viedni, Londýne a New Yorku. Na predchádzajúcich pôsobiskách manažoval luxemburský privátny investičný fond, riadil obchodovanie s cennými papiermi na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, koordinoval obchod s energetickými derivátmi a komoditami, pôsobil aj ako risk manager. Od júna 2021 sa stal členom výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.