Chcem investovať
To najlepšie z najlepšieho
11. 07. 2016 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Investovanie prostredníctvom podielových fondov je jedným z efektívnych spôsobov zhodnocovania úspor. Na Slovensku a v Českej republike je verejne distribuovaných okolo 1400 podielových fondov, celosvetovo dokonca až 80 tisíc. Sú u nás ponúkané fondy kvalitné a porovnateľné so svetom? Ako si z takého množstva fondov vybrať ten najvhodnejší? Dá sa do tých najlepších aj reálne investovať?

Z pohľadu predaja dominujú v našich zemepisných šírkach podielové fondy zriadené dcérskymi spoločnosťami bankových domov. Ak sa však pozrieme na ich výsledky, musíme skonštatovať, že skutočne len zopár z nich dosahuje nadpriemerné výsledky. Teda prekonávať index (benchmark), ktorý definuje priestor, v ktorom daný fond investuje. S týmto však nemajú problémy len fondy distribuované v tuzemsku, ale aj aktívne riadené fondy na celom svete. Podľa štúdie S&P Dow Jones Indices len 34 % portfólio manažérov zameraných na tento segment akciového trhu prekonalo v minulom roku index S&P 500. Z dlhodobého hľadiska sú štatistiky ešte horšie. V horizonte piatich rokov porazilo index len 16 % fondov a v  horizonte 10 rokov len 18 % portfólio manažérov. Tieto čísla potvrdzujú to, čo hovoria investiční odborníci: len 15 % manažérov dokáže prekonať svoj index. Týmto ale nechceme tvrdiť, že aktívna správa nemá zmysel alebo pridanú hodnotu. Medzi portfólio manažérmi je veľa takých, ktorí majú výnimočné a konzistentné výsledky, nie v dôsledku náhody alebo šťastia, ale v dôsledku systematického či inovatívneho prístupu, výnimočného ľudského talentu alebo know-how. Across Private Investments dokáže – na základe individuálnych požiadaviek klienta –  takýchto manažérov identifikovať a aj reálne zainvestovať do nimi riadených fondov. Stačí sa obrátiť na svojho investičného konzultanta.

Alternatívu k aktívne riadeným podielovým fondom predstavujú takzvané indexové fondy (exchange-traded funds, ETF). Ich jedinou úlohou je kopírovať zvolený index, a to pri čo najnižších nákladoch. Indexovým fondom sa v zásade nedá nič pokaziť, investičná hviezda to síce nikdy nebude, ale poraziť dve tretiny aktívne riadených fondov je dozaista veľmi dobrý výsledok. Bonusom indexových fondov je od nového roka možnosť oslobodenia zisku z nich od dane z príjmov fyzických osôb. Ak totiž doba medzi predajom a nákupom takéhoto fondu u investora – fyzickej osoby – presiahne jeden rok, je akýkoľvek zisk oslobodený od dane z príjmov a zdravotných odvodov. Oslobodenie od zdravotných odvodov sa navyše vzťahuje aj na dividendy indexových fondov.

MF = správcovský poplatok p.a., D = dividenda, kde „N“ znamená, že fond dividendu nevypláca, „K“ vypláca dividendu kvartálne a „P“ vypláca dividendu polročne, Zdroj: Bloomberg Financial Services

Pri výbere indexových fondov je potrebné zohľadniť množstvo faktorov. Napríklad náklady na správu indexového fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania podkladového indexu, frekvenciu vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu, jeho likviditu na trhu a mnohé ďalšie. Po dôslednej analýze všetkých týchto faktorov sme v Acrosse zostavili výber toho najlepšieho z najlepšieho – Crème de la Crème. Vybrané indexové fondy sú reálnou konkurenciou aktívne riadených podielových fondov. A to z troch dôvodov. Vždy sa budú ,,zubami-nechtami“ držať sledovaného indexu, s ich správou sú spojené veľmi nízke náklady a zisk z ich predaja je v prípade fyzických osôb po 1 roku oslobodený od dane. A to sú už silné argumenty.

Produktový list – Across Crème de la Crème