Chcem investovať
Trhoví víťazi uplynulých týždňov
20. 10. 2015 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Ostatné týždne pravidelne upozorňujeme na zmenu trhového fundamentu, ktorej svedkami sme od začiatku septembra. Spôsobuje ju posun očakávaní ohľadom menovej politiky FEDu. V úvode roka po dlhšej signalizácii úmyslov zvýšiť sadzby americkou centrálnou bankou celý investičný svet očakával prvé utesnenie monetárnej politiky po deviatich rokoch. A tomu prispôsoboval svoje portfóliá. Rok 2015 mal byť rokom veľkej divergencie a rotácie. Rozdielne monetárne politiky v USA a iných častiach sveta mali viesť k vyššiemu úročeniu amerických cenných papierov, posilneniu dolára a naopak poklesu aktív citlivých na sadzby a dolár ako komodity, priemysel a rozvíjajúce sa ekonomiky. Americká ekonomika mala zostať silná a kapitál mal tiecť z dlhopisov do akcií. Tento obchod fungoval prakticky viac ako rok.

Ako však býva zvykom na finančných trhoch, všetci nemôžu mať pravdu a muselo prísť k vytriezveniu. Od začiatku roka sme neverili vo zvýšenie sadzieb v USA. Väčšia trhová volatilita, spomalenie rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré sa postupne pretavuje i do vyspelých ekonomík, opätovné deflačné tlaky vo svete a množstvo dlhu naviazaného na dolár a komodity značne skomplikovali rozhodovanie FEDu. Ten nakoniec v septembri odmietol zvýšiť sadzby a aktuálne to vyzerá, že prvým najbližším reálnym termínom je najskôr marec budúceho roka. Silný dolár sa stal svojou vlastnou obeťou. Vždy keď také významné aktívum zaznamená v krátkom čase taký výrazný pohyb, neostane to bez následkov. Správne sme tušili, že FED ho bude musieť oslabiť, aby sa vyhol rozdúchaniu novej krízy vo svete.

Od septembrového zasadania sa ekonomické dáta v USA ďalej zhoršili a opatrne sa mení i slovník jednotlivých členov centrálnej banky. „Holubíc“ medzi nimi pribúda. Doslova sa dá povedať, že trh sa presúva v uplynulých šiestich týždňoch od utesnenia politiky k jej uvoľneniu. Netvrdíme, že FED prinesie v blízkej dobe nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania, no už len jeho spomínanie na trhu a rastúca pravdepodobnosť majú dopad na ceny aktív. Viacerí poprední investori ako Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, Jeff Gundlach alebo David Tepper spomínajú narastajúce šance nového tlačenia peňazí. Možno reálnejšie sa aktuálne zdajú byť výhľadovo záporné základné sadzby.

Zmena slovníka niektorých centrálnych bankárov, horšie dáta americkej ekonomiky a odsúvanie očakávaní investorov prvého zvýšenia sadzieb viedli nakoniec k rastu trhov. A víťazmi sú presne aktíva citlivé na dolár a úroky. Index S&P 500 je od miním z konca augusta vyššie o 8,9%, no jeho výkonnosť od začiatku roka je stále -1,25%. Dolár v minulom týždni siahol na úroveň 1,15 za euro. Parita sa tak zatiaľ nekoná. Americké vládne dlhopisy so splatnosťou okolo 10 rokov reprezentované fondom IEF (ETF) sú od začiatku roka vyššie o 1,9% (plus dividendy okolo 1,8%). Veľká rotácia a divergencia sa tak nekoná.

A trhy prekonávajú aktíva, ktoré boli v uplynulom roku zatracované. Práve na tieto aktíva od začiatku roka upozorňujeme a v priebehu poklesov sme ich akumulovali. Producenti zlata (GDX) sú od spomínaného dna koncom augusta vyššie o 26%. V piatok sme práve časť pozície zatvárali. Rozvíjajúce sa trhy (EEM) poskočili o 14% a ropné spoločnosti (XLE) o 17%. Komodity našli dno až koncom septembra a potvrdili ho po zverejnení slabej septembrovej nezamestnanosti v USA. Ich producenti (XME) sú odvtedy vyššie o 16%, Brazília (EWZ) o 15%, Micron (MU) o 31,6% a Cameco o 22%.

Aktuálne čiastočne knihujeme profity v týchto pozíciách. Medvedí trh na týchto aktívach ešte nemusel povedať posledné slovo a stále môže ísť len o jeho korekciu. Každopádne tieto aktíva zostávajú našimi favoritmi. Ocenením sú podstatne atraktívnejšie ako širšie trhy. Dolár vidíme voči košu svetových mien ešte slabší. Jeho index poklesol od marca tohto roka zo 100 na 94,5. Predpokladáme jeho úroveň pod 90 okolo 85. Pokiaľ skutočne aj FED zmení svoj výhľad a bude sa dlhšiu dobu odkláňať od zvýšenia sadzieb, priestor pre tento obchod je ešte obrovský. Uplynulú rely pripisujeme hlavne zatváraniu short pozícií a prvým nákupom hodnotových investorov, či technických špekulantov. Očakávame pokračujúce spomalenie americkej ekonomiky, ktoré bude zväzovať ruky FEDu. Pokiaľ budú šance uvoľnenia narastať na úkor utesnenia, komodity a rozvíjajúce sa trhy mohli na čas nájsť dno. Navyše v blízkej budúcnosti nájdu komoditné trhy balans, keďže reakcia ponuky začína byť prudšia a osekanie výdavkov sa pomaly premieta i do jej veľkosti.