Chcem investovať
Úročenie vkladov je na skutočnú infláciu ,,krátke“
17. 05. 2016 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Inflácia je ošemetná vec. Nielen preto, ako sa vypočítava alebo interpretuje, ale hlavne kvôli tomu, že významne ovplyvňuje investície.

Hoci v súčasnosti majú Slovensko aj Európa podľa oficiálnych štatistík problémy skôr s defláciou (zápornou infláciou, teda klesajúcimi spotrebiteľskými cenami), z dlhodobého hľadiska je inflácia pre investície hrozbou, najmä pre tie konzervatívne investované. Veď za posledných 10 rokov inflácia na Slovensku ukrojila z hodnoty peňazí viac než štvrtinu –  ak vychádzame z údajov Štatistického úradu SR. Odrážajú tieto údaje realitu?

Štatistický úrad meria infláciu prostredníctvom spotrebného koša, ktorý je skonštruovaný na základe spotrebiteľského správania priemerného občana SR. No ale priemer… Ak ja zjem jedno kurča a vy žiadne, v priemere sme síce zjedli každý polovicu kuraťa, no vy ste hladný a ja najedený. Takže asi neexistuje na Slovensku občan, ktorý má dlhodobo spotrebný kôš nastavený tak, že na bývanie dáva 27 % a na potraviny 17 %. Každý z nás má svoj špecifický spotrebný kôš, ktorý sa navyše v čase mení. Spotrebný kôš môžeme teda so zveličením chápať ako presný súčet nepresných čísel.

Podrobnejšie skúmanie spotrebného koša odhalí pomerne prekvapujúcu vec. V spotrebnom koši nefigurujú ceny nehnuteľností, ale len nájomné. Štatistici totiž považujú nákup rezidenčnej nehnuteľnosti za investíciu. Pritom ceny nehnuteľností v spotrebnom koši kedysi štandardne figurovali. Skúsenosti z USA ukazujú, že inflácia bez započítania cien nehnuteľností je o viac než 1 % nižšia, než tá skutočná. Znamená to, že zhodnotenie konzervatívnych bankových produktov nedokáže držať krok so skutočnou infláciou. Niekedy sa ako alternatíva na meranie inflácie používa pocitová inflácia, ktorá sa odvíja od vývoja cien často nakupovaných tovarov a služieb. Pocitová inflácia býva zvyčajne vyššia ako oficiálna. Rozdiel je aj niekoľko percent.

Za posledných 10 rokov bola na Slovensku priemerná inflácia 2,3 % p.a. Po zohľadnení rastúcich cien nehnuteľností bola teda ešte vyššia. V tomto kontexte je aj ,,akciové“ úročenie bežného účtu alebo termínovaného vkladu na infláciu krátke. Ak chcete infláciu porážať, musíte sa poobzerať po iných investičných nástrojoch. Napríklad po dlhopisoch a akciách, ktoré sú podstatne lepším liekom na chorobu peňazí nazývanú inflácia.