Chcem investovať
Vyberám si správcu svojich financií. Prečo Across?
10. 03. 2021 Čas čítania: 4 min
Blog
Blog

V minulosti som pracoval v najväčšom privátnom bankovníctve na Slovensku a nechápal som klientov, ktorí mali časť financií spravovaných inde. Myslel som, že to pre nich nemá žiadnu pridanú hodnotu. Dnes už viem, že najväčšou výhodou Acrossu je výlučná orientácia na investovanie, čím sa stáva nielen špecializovaným, ale aj dôveryhodným správcom financií svojich klientov.

Dôležitý je status alebo výnos?

Pri práci v bankovej inštitúcii som zistil, že nespokojnosť s výkonnosťou nakúpených fondov už neviem prebiť perfektným servisom, vďaka ktorému klient spoluprácu neukončí. Dokonca som v minulosti zažil situáciu, keď boli služby nevýhodné a nepotrebné, ale pri návrhu na ukončenie spolupráce ma klient požiadal, aby som to nerobil, dokonca bol ochotný platiť väčší poplatok. Vtedy som si uvedomil, že je to pre neho dôležité iba z pohľadu statusu. A to i napriek tomu, že banka mu ako správca jeho financií nedokázala ponúknuť to najvýhodnejšie riešenie z pohľadu jeho investičných potrieb.

Vďaka tomu, že v Acrosse sa venujeme výhradne investíciám, mám čas stretávať sa s klientami častejšie, sústrediť sa na ich potreby a aktívnejšie pracovať s ich portfóliom. Každý deň vidím, ako sa ja aj Across posúvame vpred. Spustili sme nový reporting klientskych portfólií a už pár mesiacov ponúkame klientom možnosť auditu ich celého portfólia. To mi umožňuje lepšie plánovať, vyhodnocovať investície a porovnávať ich s konkurenciou.

Do portfólií sme doplnili private equity zložku a umožnili sme klientom vstúpiť priamo do unikátnych investícií akými sú napríklad InoBat alebo Tachyum – jedinečné svojím zameraním aj potenciálom výnosu.

V Acrosse sa venujeme výhradne iba investíciám.

Pravdepodobne Vám napadla otázka, či je teda banka správnou inštitúciou na správu mojich financií? Najlepšie, čo môžete spraviť, je porovnať investičné možnosti Acrossu s bankovými službami a rozhodnúť sa. Väčšina klientov je zo svojho biznisu zvyknutá zvažovať alternatívy a vybrať si to najvýhodnejšie riešenie. Ak sú však klienti väčšinu rokov v jednej banke, nemajú možnosť porovnávať…

Ako si vybrať spoľahlivého správcu financií?

V minulosti som zvykol klientom hovoriť: „Môžete byť v najhoršej banke. Ale ak máte toho najlepšieho bankára, budete spokojný”. Čo to ale znamená mať „najlepšieho“ bankára, resp. investičného konzultanta či poradcu?

Pri jeho výbere myslite najmä na toto:

  1. Vyberte si skúseného človeka s adekvátnymi vedomosťami a ambíciami. Správny privátny bankár, resp. investičný konzultant, by sa mal neustále vzdelávať a posúvať vpred nielen seba, ale aj klienta.
  2. Je motivovaný urobiť pre klienta maximum a práca ho napĺňa. Mal by to byť človek, ktorý sa nebojí spätnej väzby, ba dokonca si ju pravidelne pýta, aby sa vďaka nej mohol zlepšovať.
  3. Neponúkne klientovi iba produkty na predaj, ale zaujíma sa aj o jeho investičné ciele a potreby. Spolu tak pracujú na ich naplnení.
  4. Vie porovnať výkonnosť investícií a starostlivosť aj v iných inštitúciách, aby pre klienta odporučil to najlepšie.

Teraz je to už iba na vás, aby ste si stanovili, čo očakávate nielen od správcu vašich financií, ale aj od vášho privátneho bankára či investičného konzultanta. Doba sa mení, trh nikdy nespí a ja viem, že u nás v Acrosse dávame klientom jedinečné možnosti na zhodnocovanie ich úspor. A status, o ktorom som písal vyššie, sa čoskoro dostaví. Vytvorte s nami konkurenčné prostredie vo vašom portfóliu. Môžete na tom len získať.

DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE

Kristián Jakubovskij, Senior Investment Consultant Across Private Investments