Chcem investovať
Z rastu úročenia by mali výraznejšie profitovať regionálne banky
09. 06. 2015 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Sektorom, ktorý by mal výraznejšie profitovať zo súčasného rastu úročenia na dlhopisových trhoch, budú finančné spoločnosti. Hlavne menšie banky nazývané v USA regionálnymi bankami, ktorých jadro biznisu tvorí klasické bankovníctvo, teda prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. Tieto banky nemajú veľké obchodné a investičné divízie, čiže volatilita, pokles cien aktív a emisií cenných papierov ich až tak neovplyvňujú.

Naopak z nárastu úročenia a strmšej výnosovej krivky, keď sa rozdiel výnosov medzi dlhšími a kratšími splatnosťami zvyšuje, by mali profitovať. Takýto vývoj bankám zvyšuje čistú úrokovú maržu a úrokové príjmy. Teda bankám rastie rozdiel medzi prijímanými úrokmi z úverov, ktoré sa odvodzujú od dlhých splatností dlhopisov. Zvyšovanie úrokov na vkladoch obyvateľstva a firiem sa odvodzuje od krátkych splatností, a teda nerastie tak rýchlo.

Americká ekonomika napriek poklesu v prvom kvartáli naďalej expanduje. Teší hlavne pokračujúca tvorba pracovných miest, ktorá začína vytvárať tlaky na rast miezd. Spotrebiteľské úverové trhy sú v expanzii dlhšiu dobu a je otázkou času, keď sa vyšší príjem začne premietať aj do hypotekárneho trhu. Bilancie bánk sú po kríze výrazne prečistené a pripravené na expanziu. Všetky ekonomické okolnosti aktuálne prajú regionálnym bankám. Rozdiel medzi výnosom 30-ročného vládneho dlhopisu v USA a výnosom 12-mesačnej pokladničnej poukážky vzrástol od konca januára o 75 bodov na 2,84 %.

Aktuálne pozorne sledujeme vývoj regionálnych bánk reprezentovaných ETF SPDR S&P Regional Banking a v prípade korekcie sme pripravení túto investičnú myšlienku využiť.