Chcem investovať
Zarábajte na dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov
21. 02. 2017 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Finančné trhy budú v roku 2017 reflektovať narastajúcu politickú neistotu vyspelých západných ekonomík. Americké trhy sa vezú na vlne prezidentského optimizmu, ktorá prináša viaceré protekcionistické riziká. V Európe kulminuje politická kríza EÚ. Vyústila odchodom Veľkej Británie z jednotného trhu, čo posilnilo ďalšie euroskeptické strany v kľúčových európskych ekonomikách. Po dlhšom období relatívneho pokoja sa navyše opäť objavil grécky dlhový problém. Budú rozvíjajúce sa trhy čiernym dlhopisovým koňom?

Centrálne banky tlačia výnosy nadol

Celosvetová hodnota štátnych a korporátnych dlhopisov ponúkajúcich záporný úrok dosiahla koncom uplynulého roka úroveň 9,6 bilióna USD. Viac ako polovica ich hodnoty pochádza z Japonska a približne tretina z Európy. Dôvodom je uvoľnená menová politika kľúčových centrálnych bánk. Praje aktuálnym držiteľom dlhopisov, ktorí ťažia z nárastu ich cien, avšak na úkor ich výnosov. Negatívne úrokové sadzby dlhopisov v praxi znamenajú, že investor dostane od emitenta dlhopisu menej ako investoval.

Pokračujúci trend nízkych, resp. negatívnych úrokových sadzieb dlhopisov bude pokračovať. ECB predĺžila program kvantitatívneho uvoľňovania až do konca roka 2017. Podľa nových nastavení jej to umožní nakupovať aj dlhopisy, ktorých úrok je nižší ako jej depozitná sadzba na úrovni -0,4 %. Bank of England v rámci obdobného programu napumpuje na trh až 445 miliárd GBP a japonská centrálna banka v rámci extrémne uvoľnenej menovej politiky aktuálne vlastní až 40 % japonských vládnych dlhopisov (väčšina z nich ponúka kupón nižší ako 0,5 %). Výnimkou je americký región, kde FED program kvantitatívneho uvoľňovania ukončil a aktuálne avizuje zvýšenie základných úrokových sadzieb.

Alternatívou sú rozvíjajúce sa trhy

Nedostatok atraktívnych dlhopisových príležitostí západných ekonomík núti investorov poohliadať sa po iných regiónoch. Zaujímavou alternatívou môžu byť aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Dôvodmi rastúceho záujmu o investovanie v tomto regióne sú klesajúce politické a makroekonomické riziká, dostatok likvidity a tiež zaujímavé ohodnotenie aktív v porovnaní s investičnými nástrojmi rozvinutého sveta.

Indexový fond (ETF) od najväčšieho správcu aktív na svete Black Rock – iShares J.P. Morgan EM Bond (Bloomberg ticker EMBE LN) – je zameraný práve na investovanie do dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov. Výkonnosť podkladového indexu ETF priniesla v rokoch 1998 – 2016 zhodnotenie až 337 %, čo predstavuje výnos viac ako 8 % p.a. Index dosiahol kladnú ročnú výkonnosť v 16-tich prípadoch, naopak záporný bol len trikrát.

Jedným nákupom indexového fondu získava investor diverzifikované portfólio. Aktuálne je zložené z 348 titulov z krajín akými sú napr. Mexiko, Čína, Brazília, Argentína či Maďarsko. Fond je dostatočne veľký. Jeho NAV dosahuje 1,3 miliardy eur, čo zabezpečuje bezproblémovú likviditu. Investícia do ETF je navyše menovo zabezpečená, čo znamená, že investor investujúci v eurách sa nemusí obávať kurzového rizika.

Indexové fondy zarábajú viac

Indexové fondy predstavujú jednoduchý a efektívny investičný nástroj, ktorý kopíruje výkonnosť podkladového aktíva. Môžu ním byť rôzne druhy aktív napríklad akcie, dlhopisy či komodity v rozličných regiónoch sveta. Oproti aktívne riadeným stratégiám sú ich výhodou najmä nižšie náklady a v drvivej väčšine lepšia výkonnosť. Pri splnení špecifických podmienok je pre slovenských investorov výnos z predaja indexového fondu navyše oslobodený od dane z príjmov.

Uvedené ETF iShares J.P. Morgan EM Bond je súčasťou trhového riešenia Acrossu CRÈME DE LA CRÈME. Obsahuje výber najlepších indexových fondov z celého sveta pri zohľadnení ich veľkosti, likvidity, nákladov na správu, menového zabezpečenia či schopnosti kopírovania podkladového indexu.

Jakub Rosa
analytik, Across Private Investments