Chcem investovať
ZMENA DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI OD 1. 1. 2022
17. 12. 2021 Čas čítania: 3 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 1. januára 2022 dochádza k zmene vybraných dokumentov Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“):

Prehľad najdôležitejších zmien:

Pre zákonných zástupcov a právnické osoby prinášame možnosť podpisovania pokynov a realizovania ďalších aktívnych operácií v systéme Across Connect.

V roku 2022 plánujeme ďalšie výrazné rozširovanie aktivít Acrossu v oblasti digitálnych služieb. V kontexte týchto zmien meníme názov nášho klientského portálu na Across Connect a rozširujeme možnosti pri autentifikácií klientov a podpisovaní pokynov v tomto portáli.

Dopĺňame anglický jazyk ako plnohodnotnú alternatívu k slovenskému jazyku, v ktorom bude môcť klient zadávať všetky požiadavky, pokyny či získavať informácie o produktoch a službách Spoločnosti alebo o vlastných investíciách.

Zmeny v stratégii vykonávania pokynov umožňujú efektívnejšie a rýchlejšie vysporiadavanie obchodov a zastupovanie práv klientov v private equity projektoch.

Upravujeme AML kontrolu, vďaka ktorej budeme vedieť priradiť a autorizovať bankový účet aj bez doteraz nutnej súčinnosti klienta.

V rámci zatraktívnenia dôchodkového sporenia rozširujeme možnosti ETF stratégií určených pre klientov finančných agentov. ETF stratégie tak vytvárajú efektívne sporenie na dôchodok, bez zbytočných obmedzení už od pár eur mesačne.

Do hodnoty, na základe ktorej sa vypočítava poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov, sa prestane započítavať hotovosť na investičnom účte klientov.

Zároveň mierne meníme poplatok za úschovu a správu finančných nástrojov a minimálnu úroveň tohto poplatku. Korekcia reflektuje nárast nákladov Spoločnosti spojených s rastom cenovej hladiny v poslednom období.

Medzi ďalšie zmeny patrí úprava smernice o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, doplnenie informácií o metóde a frekvencii oceňovania finančných nástrojov, ujasnenie povinností Spoločnosti pri výkone činností v prípade dedičského konania, prijímania pokynov a ďalšie zmeny, ktoré majú za cieľ zvýšiť komfort klientov a kvalitu ponúkaných služieb.