Chcem investovať
ZMENA DOKUMENTOV SPOLOČNOSTI OD 1. 4. 2021
15. 03. 2021 Čas čítania: 1 min
Across aktuality
Across aktuality

S účinnosťou od 1. apríla 2021 dochádza k zmene Osobitných obchodných podmienok pre klientov dôchodkového programu CASS PPCenníka služieb pre klientov samostatných finančných agentov. K zmene dochádza v súvislosti so zjednotením frekvencie zúčtovania poplatku za riadenie portfólia s ostatnými produktmi Spoločnosti (na mesačnú frekvenciu).