Chcem investovať
15. týždeň – Poznáme plán na zníženie závislosti od ruského plynu
11. 04. 2022 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy
 1. Odpojiť sa alebo neodpojiť od ruského plynu a energetických komodít?
 2. Riziko recesie v USA rastie.
 3. ECB bude rozhodovať o úrokových sadzbách.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

V dnešných dňoch sa politické špičky predháňajú v tom, či sa odpojiť alebo neodpojiť od ruského plynu a energetických komodít. Len EÚ však doviezla z Ruska v roku 2021 približne 140 miliárd m3 plynu. Okrem toho bolo dodaných približne 15 miliárd m3 vo forme skvapalneného zemného plynu (LNG). Celkový objem 155 miliárd m3 dovezený z Ruska predstavoval približne 40 % celkovej spotreby plynu v EÚ.

Desaťbodový plán by mal znížil import ruského plynu do konca roka 2022 o 50 miliárd m3, čo predstavuje zníženie o približne 30 %.

Všetci sa chceme odpojiť, avšak s čo možno najmenším dopadom na európske ekonomiky a priemysel. Problémom je, že rýchle riešenie diverzifikácie dodávok neexistuje. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) však prišla s desaťbodovým plánom, ktorý by znížil import ruského plynu do konca roka 2022 o 50 miliárd m3, čo predstavuje zníženie o približne 30 %. Tu je:

 1. Neuzatvárať nové kontrakty na plyn – časť kontraktov vyprší do konca roka 2022, no niektoré až koncom desaťročia.
 2. Nahradiť ruské dodávky plynu z iných krajín – takto sa dá 10 miliárd m3 plynu dodať z Alžírska či Nórska a 20 miliárd m3 skvapalneného plynu cez dodávky LNG.
 3. Uzákoniť povinnosť naplnenia zásobníkov pred zimou na 90 %, čo bude zvyšovať odolnosť EÚ.
 4. Urýchliť výstavbu fotovoltaiky a veterných elektrární – dotácie vo výške 20 % by mohli až o 100 % zvýšiť súčasné investície do rozšírenia solárnych kapacít.
 5. Maximalizácia výroby energie z existujúcich zdrojov – biopalivá a jadro.
 6. Zaviesť opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov elektriny – zastropovať ceny alebo zdaniť zisky.
 7. Urýchliť výmenu plynových kotlov za tepelné čerpadlá.
 8. Urýchliť zlepšenie energetickej účinnosti v budovách a priemysle.
 9. Povzbudenie spotrebiteľov k dočasnému zníženiu termostatu. V EÚ je priemerná teplota v budovách 22 °C. Každé zníženie o 1 stupeň prinesie úsporu 10 miliárd m3 plynu ročne.
 10. Zvýšiť úsilie o diverzifikáciu a dekarbonizáciu zdrojov energetického systému – vodíkové riešenia.

ZAUJALO NÁS

V poslednom týždni badať miernu nervozitu na akciových trhoch. Dôvodom sú informácie o inverznej výnosovej krivke na dlhopisoch. Čo to vôbec je? Ide o porovnanie 10-ročnej dlhopisovej výnosovej krivky a 2-ročnej dlhopisovej výnosovej krivky. Inak povedané, za dlhší dlhopis by mal investor dostať spravidla vyšší výnos, ako za krátky. Dôvodom je, že čas, za ktorý sa dostane k svojim peniazom, je dlhší.

Nedávno bol na amerických dlhopisoch s dvojročnou splatnosťou výnos okolo 1 % a na 10-ročných okolo 2,5 %. Tým, ako centrálna banka plánuje sťahovať likviditu a stimuly z trhu a blíži sa ďalšie zvyšovanie sadzieb, výnosy na krátkodobých dlhopisoch rastú prudšie, ako na dlhodobých. Dokonca výnos na dvojročnom dlhopise sa prehupol cez 2,7 % pričom na 10-ročnom dosahoval 2,66 %. Práve takáto inverzita výnosov, kedy sú kratšie úroky vyššie ako dlhé, v minulosti naznačovala možnosť recesie. Po takomto signáli recesia prichádzala v priemere o 18 mesiacov.

„Už nevidíme, že Fed dosiahne mäkké pristátie. Namiesto toho predpokladáme, že agresívnejšie sprísnenie menovej politiky zatlačí ekonomiku do recesie,“ napísal v správe ekonóm Deutsche Bank  Matthew Luzzetti.

Graf: Priložená tabuľka ukazuje začiatok a koniec recesie po tom, čo sa na trhu objavil fenomén inverznej krivky, ktorý naznačoval príchod budúcej recesie.  

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň prinesie zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktorá bude rozhodovať o úrokových sadzbách. Jej komentár bude pozorne sledovaný trhovými subjektmi. Svoju úlohu zohrá vyjadrenie sa k rusko-ukrajinskému konfliktu a názor banky na prípadné odpojenie EÚ od plynu. Taktiež uvidíme, ako sa vyvíja inflácia v USA a týždeň bude končiť už vo štvrtok, nakoľko v piatok je Veľký piatok a burzy v EÚ, ako aj v US budú čiastočne zatvorené.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.