Chcem investovať

Dokumenty

Across Private Investments vyznáva základné hodnoty podnikania – transparentnosť, spoločenskú zodpovednosť a etiku.

Pravidelne informujeme o našich aktivitách, finančných ukazovateľoch a hospodárskych výsledkoch, zverejňujeme aj ďalšie dokumenty.