Chcem investovať
Už vyše 20 rokov rozumieme investovaniu

„Ľudia dnes potrebujú porozumenie, empatiu a špeciálne pri finančných inštitúciách hľadajú stabilných a silných partnerov, ktorí rozumejú ich potrebám a očakávaniam a tiež rozumejú tomu, čo robia. Našou ambíciou je pokračovať v rozvoji našich služieb a produktov, pristupovať k inováciám s otvorenou mysľou a dosahovať úspechy v medzinárodnom meradle.“

Miroslav Boublík,
Chief Executive Officer
Miroslav Boublík,
Chief Executive Officer
400+ mil. eur
pod správou
10,37 %
priemerné zhodnotenie manažovaných portfólií p.a. za 3 roky (k 31. 3. 2023)

1500+

aktívnych klientov

19

unikátnych investičných príležitostí

Zelené investície

dôraz kladieme na udržateľnú budúcnosť

20+

rokov skúseností s investovaním a správou majteku

Skupina Across
Oblasti pôsobenia skupiny Across
  • Investície
    a správa majetku
  • Hotelierstvo
  • Real estate
  • Private equity Inovácie a energetika
    Retail a fashion
  • Zdravotníctvo
Naše hodnoty

Sme dôveryhodným a rešpektovaným investičným poradcom a správcom majetku pre našich klientov. Vyžaduje si to prísnu disciplínu, vytrvalosť a dôkladnosť.

Túto prácu robíme s vášňou. V prístupe ku klientom vyznávame hodnoty, ktoré nás posúvajú vpred a zároveň umožňujú dosahovať náš primárny cieľ – pomáhať klientom zhodnocovať ich peniaze dlhodobo a efektívne po generácie a dať im vplyv na ich budúcnosť a svet okolo nás.
Otvorenosť

Sme otvorení v priateľskom osobnom prístupe, ale aj pri vytváraní nových investičných príležitostí.

Ústretovosť

Navrhujeme jedinečné riešenia pre každého klienta osobitne, preferujeme daňovo a odvodovo zvýhodnené možnosti.

Inovatívnosť

Rastový potenciál trhov využívame v prospech klientov. Spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami, na jednom mieste ponúkame celý investičný svet.

Vytrvalosť

Úspech od neúspechu odlišuje vytrvalosť. Náš zodpovedný a disciplinovaný prístup je pre klientov zárukou profesionality a stability.

Transparentnosť

Všetko robíme tak, aby klienti mali neustály prehľad o tom, čo sa s ich investíciami deje. AcrossConnect nás spája, nech sa nachádzate kdekoľvek.

Spoločenská zodpovednosť

Prostredníctvom rôznych projektov napomáhame pretvárať svet okolo nás. V rámci filantropických aktivít podporujeme charitatívne a dobročinné iniciatívy, pomáhame slovenskému umeniu aj talentovaným športovcom.

Otvorenosť

Sme otvorení v priateľskom osobnom prístupe, ale aj pri vytváraní nových investičných príležitostí.

Ústretovosť

Navrhujeme jedinečné riešenia pre každého klienta osobitne, preferujeme daňovo a odvodovo zvýhodnené možnosti.

Inovatívnosť

Rastový potenciál trhov využívame v prospech klientov. Spolupracujeme s renomovanými finančnými inštitúciami, na jednom mieste ponúkame celý investičný svet.

Vytrvalosť

Úspech od neúspechu odlišuje vytrvalosť. Náš zodpovedný a disciplinovaný prístup je pre klientov zárukou profesionality a stability.

Transparentnosť

Všetko robíme tak, aby klienti mali neustály prehľad o tom, čo sa s ich investíciami deje. AcrossConnect nás spája, nech sa nachádzate kdekoľvek.

Spoločenská zodpovednosť

Prostredníctvom rôznych projektov napomáhame pretvárať svet okolo nás. V rámci filantropických aktivít podporujeme charitatívne a dobročinné iniciatívy, pomáhame slovenskému umeniu aj talentovaným športovcom.

Za každým úspešným príbehom stoja ľudia. Lojálni, skúsení a profesionálni. Tím našich investičných konzultantov tvoria odborníci s bohatou praxou z investičného prostredia a bankovníctva. Náš tím neustále posilňujeme a približujeme sa klientom aj v regiónoch. Aktuálne pôsobíme v Bratislave, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Sme si vedomí, že očakávania našich klientov pri zhodnocovaní majetku budú na nás klásť čoraz vyššie nároky. Sme pripravení ich aj naďalej napĺňať.

Július Strapek
zakladateľ a partner skupiny Across

Je zakladateľom a hlavným partnerom skupiny Across. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu podnikového manažmentu. V investičnom svete sa pohybuje od roku 1995, keď začal riadiť viaceré úspešné investičné a podielové fondy, napr. Tatra Kupón Fond. V rokoch 1998 až 2001 zastával pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Tatra Asset Management. Ako konzultant participoval pri tvorbe legislatívy a strategických zámeroch na slovenskom finančnom trhu, bol členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 bol poradcom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku 2003 lokálnym expertom Svetovej banky pre dôchodkovú reformu. V skupine Across pôsobí od roku 2002.

Miroslav Boublík
Chief Executive Officer

V spoločnosti Across Private Investments pôsobí od roku 2024 na pozícii Chief Executive Officer. Okrem rodných Čiech za ostatných 30 rokov kariéry pôsobil v piatich krajinách. Kariérne začínal v USA, kde okrem iného pracoval v renomovanej poradenskej spoločnosti McKinsey. Po presune do Európy bol súčasťou vedenia bankových domov na Ukrajine i v Rusku. Štyri roky bol v tíme Home Credit International, ktorý je súčasťou skupiny PPF. Tam sa vypracoval až na pozíciu Managing Partner pre Corporate Venture Capital. Across je jeho prvým slovenským pôsobiskom.

Andrej Rajčány
Chief Investment Officer

V Across Private Investments pôsobí od roku 2017, v súčasnosti zastáva pozíciu Chief Investment Officer a zároveň podpredsedu predstavenstva. Zodpovedá za riadenie portfólio manažmentu, obchodovanie na finančných trhoch a produktový manažment. Absolvoval zahraničný obchod na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, tréningové programy zamerané na obchodovanie s finančnými derivátmi vo Viedni, Londýne a New Yorku. Na predchádzajúcich pôsobiskách manažoval luxemburský privátny investičný fond, riadil obchodovanie s cennými papiermi na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, koordinoval obchod s energetickými derivátmi a komoditami, pôsobil aj ako risk manager. Od júna 2021 sa stal členom výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Jana Holíková
Chief Sales Officer

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonomika a manažment podniku. Od roku 2005 pôsobí v bankovom sektore, pracovala na rôznych pozíciach v retailovej sieti. V Across Private Investments začala pôsobiť v roku 2023 a to na pozícii Chief Sales Officer. Už takmer 15 rokov sa venuje privátnemu bankovníctvu, hľadá ideálne investičné riešenia pre najbonitnejších klientov. Je zakladateľkou Ladies´ Business Clubu, ktorý sa sústredil na prepájanie a vzdelávanie žien v biznise.

Juraj Kováč
Head of the Advisory Board

Kapitálovým trhom sa profesionálne venuje vyše 20 rokov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. V priebehu štúdia pracoval na obchodných pozíciách pre obchodníkov s cennými papiermi Proinvest, o.c.p., a.s., a Bonus Invest o.c.p., a.s. Od ukončenia štúdia v roku 2003 pôsobí v skupine Across. Pracoval na viacerých pozíciách, v súčasnosti zastrešuje a udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti.

Investiční konzultanti
Marcel Košta
Institutional Sales Executive

Na slovenskom trhu financií a poisťovníctva sa pohybuje už 15 rokov. Vo finančom sektore začínal ako Team Manager a Senior Consultant v Partners Group, kde vypracovával finančné analýzy pre klientov. Neskôr pôsobil v Union poisťovni ako Key Account Manager a v Univerzálnej maklérskej spoločnosti, kde viedol tím vyše päťdesiatich finančných agentov s cieľom rozvoja ich portfólia. V Across Private Investments pôsobí od roku 2023 na pozícii Institutional Sales Executive.

+ viac
Dávid Pavlík
Investment Consultant

S investovaním a správou majetku má niekoľkoročné skúsenosti. V roku 2018 začínal v Partners Group, kde sa postupne yvpracoval až na pozíciu Team Manager. Okrem riadenia tímu sa venoval aj vedeniu školení, staral sa o portfólia klientov a viedol obchodné stretnutia. Z Košíc sa v roku 2023 presunul do Bratislavy, kde začal svoje pôsobenie v Tatra banke. Tam pôsobil ako investičný bankár, kde sa okrem starostlivosti o klientov venoval aj tvorbe investičnej stratégie na mieru a poskytovaniu investičného poradenstva. V Acrosse pôsobí od roku 2024 na pozícii investičného konzultanta.

+ viac
Alexandra Krammerová
Investment Consultant

S poskytovaním finančných služieb má vyše 20-ročné skúsenosti. Je absolventkou Cambridge Business School so sídlom v Prahe a Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pôsobila na viacerých pozíciách v štátnych a súkromných finančných inštitúciách. Pred príchodom do skupiny Across zastávala pozíciu oblastnej riaditeľky.

V Across Private Investments pôsobí od roku 2022. V súčasnosti zastrešuje a udržiava vzťahy s významnými privátnymi klientami spoločnosti.

+ viac
Richard Šimulčík
Institutional Sales Manager

Má takmer 25 rokov profesných skúseností v oblasti kapitálových trhoch. Kariéru začal v Tatra Asset Management, kde pôsobil viac ako 10 rokov. Prešiel tu viacerými manažérskymi pozíciami, riadil podporu predaja aj vývoj investičných produktov. Následne pôsobil v spoločnosti Raiffeisen Capital Management vo Viedni ako manažér pre podporu predaja investičných produktov v segmente privátneho bankovníctva, kde zodpovedal za Poľsko, Českú republiku a Slovensko. Od roku 2012 je členom tímu Across Private Investments, aktuálne pracuje na pozícii Institutional Sales Manager. 

+ viac
Ondrej Bryndziar
Senior Investment Consultant

V bankovníctve pracuje od roku 1997.  Kariéru odštartoval na pozícii servisného poradcu v Tatra banke. Pracovné skúsenosti nadobúdal ako servisný poradca a pracovník na odbore Elektronických distribučných kanálov, kde zároveň získal množstvo vedomostí. Následne nastúpil na pozíciu privátneho bankára v Tatra banke, kde sa venoval správe majetku privátnych klientov viac ako 11 rokov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2022.

+ viac
Jarmila Tatarčiaková
Senior Investment Consultant

Od roku 2005 začala popri štúdiu na Žilinskej univerzite pracovať v bankovníctve. Kariéru odštartovala na pozícii servisného poradcu v Tatra banke. V rámci svojho kariérneho rastu, ako osobný bankár, business poradca, manažér pobočky, riaditeľ pobočky v Žiline, získala množstvo vedomostí a skúseností. Následne nastúpila na pozíciu privátneho bankára v Tatra banke, kde sa venovala správe majetku najbonitnejšej klientely viac ako 10 rokov. V Across Private Investments pôsobí od roku 2022.

+ viac
Martin Dubina
Investment Consultant

Investovaniu a správe majetku sa aktívne venuje viac ako 10 rokov. Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor podnikové financie. Pôsobil na viacerých obchodných a projektových pozíciách v súkromnom sektore. Od roku 2017 pracoval v Tatra banke na pozícii konzultanta a od roku 2018 zastával pozíciu relationship manager pre firemných klientov v segmente SME. V Across Private Investments pôsobí od roku 2021 a prioritne zastrešuje akvizície a starostlivosť o bonitných klientov.

+ viac
Marián Harach
Senior Investment Consultant /
Member of the Advisory Board

V spoločnosti Across Private Investments zastrešuje prioritne starostlivosť o klientov v Banskobystrickom kraji. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2001 pôsobil v Tatra banke, ako vedúci oblastného zastúpenia naštartoval privátne bankovníctvo na strednom Slovensku. Neskôr pracoval ako SFA, zastával funkciu Head of Client Relationship Management a zodpovedal za komunikáciu s bankami Société Générale Private Banking (Suisse) SA Zurich, UBS AG Private banking Vienna Office, Bank Julius Baer & Co. Ltd. Zurich Switzerland, Banque Pictet & Cie SA Geneva Switzerland. Zastrešoval aj spoluprácu s Bank Lombard Odier & Co Ltd Geneva Switzerland. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

+ viac
Marek Fekete
Senior Investment Consultant

V spoločnosti Across Private Investments zastrešuje prioritne starostlivosť o klientov v Košickom a Prešovskom kraji. Je absolventom Technickej univerzity v Košiciach, odbor ekonomika a riadenie strojárskej výroby – priemyselný marketing. V oblasti privátneho bankovníctva má dlhoročné profesionálne skúsenosti. V rokoch 2008 – 2010 poskytoval ako osobný bankár finančné poradenstvo v Tatra banke. Neskôr, v rokoch 2010 až 2018, pracoval ako privátny bankár a produktový špecialista v Privatbanke. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

+ viac
Miloš Šelest
Senior Investment Consultant /
Member of the Advisory Board

V spoločnosti Across Private Investments sa zameriava najmä na akvizície VIP klientov. Po štúdiu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU Nitra si doplnil vzdelanie na Bank Akademie vo Viedni. V oblasti privátneho bankovníctva pôsobil na viacerých obchodných aj manažérskych pozíciách. Okrem slovenských bánk pracoval aj v prestížnej lichtenštajnskej banke LGT na pozícii senior privátneho bankára zodpovedného za región Slovensko a ČR. V Across Private Investments pôsobí od roku 2018.

+ viac
Jozef Krammer
Senior Investment Consultant /
Member of the Advisory Board

V spoločnosti Across Private Investments je poradcom predstavenstva. Je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. S poskytovaním bankových a investičných služieb má vyše 16-ročné skúsenosti. V rokoch 2007 až 2016 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Privatbanky, kde prešiel viacerými pozíciami. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa odboru. V Across Private Investments pôsobí od roku 2016.

+ viac
Milan Mucha
Senior Investment Consultant

V bankovom sektore má dlhoročné skúsenosti. Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2000 až 2002 sa podieľal na budovaní privátneho bankovníctva Tatra banky. Neskôr pôsobil vo VÚB, kde od roku 2004 pracoval ako relationship manager pre firemnú klientelu. V ďalších obdobiach zastával rovnakú pozíciu v OTP Banke a neskôr aj v Slovenskej sporiteľni. V Across Private Investments pôsobí od roku 2015.

+ viac
Kristián Galla
Senior Investment Consultant /
Member of the Advisory Board

S poskytovaním investičných služieb má vyše 20-ročné skúsenosti. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry v roku 2002 pôsobí v skupine Across. Prešiel viacerými pracovnými pozíciami od Brokera, Investment Managera až po Team Leadera na úseku wealth management. Riadiace funkcie vykonával od roku 2008. V súčasnosti zastrešuje a aktívne udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti.

+ viac
Juraj Kováč
Senior Investment Consultant /
Head of the Advisory Board

Kapitálovým trhom sa profesionálne venuje vyše 20 rokov. Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod. V priebehu štúdia pracoval na obchodných pozíciách pre obchodníkov s cennými papiermi Proinvest, o.c.p., a.s., a Bonus Invest o.c.p., a.s. Od ukončenia štúdia v roku 2003 pôsobí v skupine Across. Pracoval na viacerých pozíciách, v súčasnosti zastrešuje a udržiava vzťahy s najvýznamnejšími privátnymi klientmi spoločnosti.

+ viac
Víťazstvá jednotlivca sú možné len za podpory celej skupiny
Vzájomnou dôverou, spoluprácou a vytrvalosťou dokážeme rýchlo napredovať. Aj v živote je jednoduchšie obrátiť sa na ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ ako vy. V našom prípade je to zveľaďovanie majetku našich klientov.

Robíme to pomocou trhových riešení a okoreňujeme portfóliá investorov unikátnymi projektami. Ide napr. o investície do ETF fondov a projektov zameraných na elektromobilitu, zelenú energetiku, umelú inteligenciu či robotiku.

Jedinečné investičné príležitosti ponúkame aj v oblasti hotelierstva, zdravotníctva a retailu. Pod našou strechou nájdu investori prakticky každú perspektívnu oblasť, do ktorej sa dá investovať.

Rakyta

Projekt Rakyta je umiestnený v pokojnom prostredí s nádhernými výhľadmi na Devínsku Kobylu a Malé Karpaty. Na území, ktorým prechádza vodný tok Rakyta, vznikne pokojné bývanie pre mladé rodiny, ktoré poskytne dostatok zelene, ihriská pre deti a príjemný priestor pre komunity.

+ viac
InoBat

Firma InoBat Auto má na Slovensku veľké a ambiciózne plány, spolupracuje so zvučnými menami v oblasti elektromobility a stojí za ňou viacero investorov a veľkých spoločností. Zameriava sa na poskytovanie energetických riešení v rámci celého hodnotového reťazca, vrátane veľkokapacitných energetických úložísk a recyklácie batérií.

+ viac
Salamandra resort

Hotel Salamandra je súčasťou väčšieho celku, rezortu, ku ktorému patria aj lyžiarsky svah, multifunkčné ihriská, infraštruktúra pre cyklistov, detské ihrisko a Hornohodrušský tajch. Okrem rodín je vhodnou destináciou aj na firemné akcie a na obchodné stretnutia.

+ viac
Sliezsky dom

Horský hotel Sliezsky Dom**** je najvyššie položený hotel s komplexnou vybavenosťou na Slovensku v nadmorskej výške 1670 m n. m. Sídli priamo pod Gerlachom, najvyšším štítom Slovenska. Má jedinečnú polohu a ponúka komplexné služby, ktoré uspokoja aj najnáročnejších klientov.

+ viac
Premium Star Hotels

Aktivity skupiny v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku a v Chorvátsku zastrešuje spoločnosť Premium Star Hotels, a.s. Do portfólia patrí najvyššie položený hotel na Slovensku – Sliezsky dom a rezort Salamandra v Štiavnických vrchoch. V Chorvátsku sú to hotely Trakoščan a Zelená Punta na ostrove Uglian.

+ viac
Zelená Punta

Exkluzívny green rezort ZELENA PUNTA sa nachádza na smaragdovozelenom ostrove Ugljan pri idylickej rybárskej dedinke Kukljica, len pár kilometrov od mesta Zadar. Masovým turizmom nepoznačený a stále neobjavený ostrov vás očarí nádherným morom, množstvom prírodných krás a autentickými chorvátskymi tradíciami.

+ viac
Tachyum

Spoločnosť Tachyum sa pod vedením Dr. Radoslava Daniláka stala vzorom prepojenia slovenského start-upu a Silicon Valley. Vďaka vývoju vlastného čipu Prodigy má Tachyum potenciál zmeniť svet počítačov a predbehnúť lídrov v tejto oblasti, akými sú Intel, AMD či nVidia.

+ viac
Praktická Ambulancia

Aktuálny stav zdravotníctva a dopyt pacientov po plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti vytvorili priestor na budovanie projektu Praktická ambulancia. Sieť ambulancií praktických lekárov, zameraných na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti bez paušálnych platieb pacientov tvorí v súčasnosti sedem pracovísk z toho tri sú v Bratislave, ďalšie v Trnave, Banskej Bystrici, Žiline a v Prešove.

+ viac
CS Apparel Group

Spoločnosť CS Apparel Group, a.s., (CSAG) pôsobí na Slovensku a v Čechách ako výhradný distribútor americkej značky športového oblečenia Under Armour (prvá značková predajňa na Slovensku je v Eurovei v Bratislave). Na oboch trhoch zastrešuje aj americkú značku odevov, doplnkov a výrobkov dennej starostlivosti GAP. Skupina CSAG okrem toho vyrába a distribuuje českú značku odevov SAM73 Apparel.

+ viac
Staňte sa členom
nášho prémiového tímu!
Mám záujem
Náš príbeh
2002

Založenie spoločnosti Across Investment
Services, o.c.p., a.s., (v súčasnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s.)

2004

Strategické zameranie na najnáročnejšiu privátnu klientelu

2005

Prvých 100 mil. eur v aktivitách pod správou

Založenie fondu Across Private Equity Health – Care

2006

Rozšírenie licencie na poskytovanie investičných služieb

2007

Dobudovanie druhého piliera skupiny - Across Private Equity

2008

Bankrot Lehman Brothers, začiatok globálnej finančnej krízy. Trhy klesli o 50 %

Americká centrálna banka spustila prvý program Kvantitatívneho uvoľňovania ako „lieku” na vyriešenie dočasných problémov.

2010

Dlhová kríza v Európe

2011

Vytvorenie prvého hedge fondu pre profesionálnych investorov riadeného zo Slovenska.

Predaj siete lekární „Domov zdravia“ vo vlastníctve Across Private Equity Health Care (IRR 13 % p.a.) Nadobudnutie najvyššie položeného hotela na Slovensku – Sliezsky dom****

2012

Grécko čelí technickému bankrotu, eskalujú problémy ohľadom jeho dlhu.

Nadobudnutie hotelu a rezortu Salamandra****, pod ktorý spadá aj najjužnejšie položené lyžiarske stredisko s množstvom voľnočasových aktivít.

2013

400 privátnych klientov

Uvedenie investičných fondov (FlexETP) listovaných na viedenskej burze cenných papierov.

Odkúpenie chorvátskych hotelov Trakosćan a Zelena punta, začiatok ich kompletnej modernizácie s cieľom vytvorenia atraktívnych dovolenkových destinácií.

2014

Zavedenie značky Across Private Investments zastrešuje kľúčové spoločnosti investičného holdingu. Vstup do projektu Praktická ambulancia.

Across sa presídlil do historickej budovy na Zochovej ulici v Bratislave

2015

Vyše 500 privátnych klientov

Zavedenie unikátneho produktu v oblasti sporenia Across Investičné Sporenie+, založeného na pravidelnom investovaní do ETF fondov. Hlavnými benefitmi sú nízke náklady, oslobodenie výnosov od dane z príjmu a vysoká likvidita. Uvedenie prvého riadeného portfólia zloženého výlučne z ETF fondov (Across Intelligent Portfolio 100+).

2016

Across Bond+ najvýkonnejší fond v kategórii „Bonds – Emerging Markets Europe“ (9,2 %)

Referendum v Spojenom kráľovstve naštartovalo proces jeho vystúpenia z EÚ. Donald Trump sa stal prezidentom USA, čo prekvapilo finančné trhy.

2017

Across Bond+ opäť najvýkonnejší fond v kategórii „Bonds – Emerging Markets Europe“ (9,2 %)

2018

1000 privátnych klientov

2019

200 mil. eur pod správou

Investície do odvetví budúcnosti – zelené úložiská energie, inovatívne autobatérie, výskumno- vývojové centrum batérií vo Voderadoch. Rozšírenie aktivít v oblasti retailu – distribúcia a predaj svetových značiek Under Armour a GAP.

Začiatok pandémie COVID-19, trhy poklesli o 30 %.

2020

Across Wealth Management, o.c.p., a.s., sa mení na Across Private Investments, o.c.p., a.s.

Joe Biden na poste najmocnejšieho muža USA s politikou zelených energií a investícií do infraštruktúry.

2021

Viac ako 300 mil. eur pod správou. Vyše 1 000 privátnych klientov

Založenie správcu investičného fondu AIMC, s.r.o. a investičného fondu so zameraním na unikátne venture capital investície

Vstup Across do sektoru e-commerce kúpou väčšinového podielu v skupine Digital People, pod ktorú spadajú e-shopy Zoot, Different, Urban Store a Bibloo.

2022

1300 privátnych klientov

Across oslavuje 20 rokov od založenia spoločnosti a otvárame prvú Arenu Padel v bratislavskej Rači.

2023

400 mil. eur pod správou a 1500 klientov

Skupina Across získava 50%-ný podiel v španielskej Aurial Padel Group a rovnako získava aj športovú halu v Bratislave, z ktorej sa stane národené padelové centrum.

V regióne SEE získavame významnú časť podnikania I&F Holding AB, ktorá zastrešuje reklamné a mediálne agentúry na ôsmich trhoch. Vzniká Across Media Holding.