Chcem investovať
30. TÝŽDEŇ: Revolučné zasadnutie ECB – niečo za niečo?
25. 07. 2022 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby po viac ako desaťročí.

TÝŽDEŇ V SKRATKE

Európska centrálna banka (ECB) nečakane zvýšila úrokové sadzby až o 0,5 %, pričom konsenzus bol na 0,25 %. Išlo o prvé zvýšenie od roku 2011. Ukazuje to silný signál trhom, že ECB má záujem bojovať proti inflácii. Podľa nedávnych komentárov francúzskeho člena ECB Villeroya by sa sadzby mali zvyšovať až medzi 1-2 %.

ECB zrušila „Forward guidance“, čo je vlastne prístup menovej politiky, ktorý dopredu informuje trhy o blížiacich sa krokoch ECB. Práve tento prístup brzdil flexibilitu ECB v posledných mesiacoch, pretože trhu pred časom avizovala nejaké kroky, a tie museli najskôr dodržať. Prešli na prístup „month-to-month“, teda rozhodovať sa budú z mesiaca na mesiac, čo im zabezpečí rýchlejšiu flexibilitu a reakčnú schopnosť na vzniknuté trhové podmienky. ECB bude v ďalších mesiacoch pokračovať s rastom sadzieb a nateraz ešte nie je jasné, či o 0,25 % alebo rovno o 0,5 % – to bude záležať od ekonomických podmienok v čase zasadnutia.

ZAUJALO NÁS

TPI (transmission protection instrument) je nástroj na zabezpečovanie transmisného mechanizmu menovej politiky ECB s cieľom stabilizovať riziká na dlhopisovom trhu a zlepšiť dosahovanie cieľov ECB. V preklade to znamená, že ECB sa rozhodla neobmedzene intervenovať na tých dlhopisových krivkách, na ktorých to bude považovať za potrebné s cieľom stabilizovať výšku ich výnosov, aby sa nestalo, že Taliansko, Portugalsko alebo Grécko sa dostanú pred brány bankrotu.

Takáto pomoc rizikovým štátom však nebude zadarmo. ECB bude vyžadovať plnenie fiškálnych podmienok. Inak povedané, ak budú chcieť krajiny využiť TPI pomoc na dlhopisových výnosoch, budú musieť ozdravovať verejné financie a efektívne hospodáriť.

Komu ECB bude pomáhať? TPI je dostupné všetkým štátom na ktorých spozoruje, že ich výnosy sa dostávajú pod neopodstatnený tlak. Krajiny ale musia splniť 4 kritéria a následne bude ECB vyhodnocovať, či danej krajine pomôže a v akom rozsahu. Jedná sa o nasledujúce kritériá:

  • krajina musí dodržiavať súlad s fiškálnym rámcom EÚ. ECB bude preberať dáta od Európskych inštitúcii a hodnotiť výsledky;
  • v krajine nesmú byť závažné makroekonomické nerovnováhy;
  • krajina musí vykazovať fiškálnu udržateľnosť;
  • krajina musí vykazovať zdravé a udržateľné makroekonomické politiky.

Inak povedané, ECB dnes môže rozhodnúť o tom, kto zbankrotuje a kto nie. Vytvára to tlak na nezodpovedné krajiny, aby začali lepšie hospodáriť a odmenou im môže byť lacnejšie financovanie štátnych deficitov.

OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Nový týždeň bude nabitý dôležitými makroekonomickými dátami. V stredu uvidíme zasadnutie centrálnej banky USA – Fed. Tá by mala pristúpiť k ďalšiemu navýšeniu úrokových sadzieb minimálne o 0,5 %. Vo štvrtok bude zverejnené HDP z USA za 2Q, kde sa očakáva rast na úrovni 0,9 % medzikvartálne. Týždeň uzavrú európske dáta inflácie, kde sa očakáva potvrdenie výsledku 8,8 %.

Autor:
Dominik Hapl

Portfolio Manager/Analytik
Dominik Hapl pôsobí v Across Private Investments ako analytik od začiatku roka 2020. Na kapitálovom trhu sa pohybuje viac ako 10 rokov. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Predchádzajúce skúsenosti nadobudol v brokerskej a investičnej spoločnosti, v súčasnosti ich využíva ako člen investičnej komisie, pri vytváraní portfólií a obchodovaní na kapitálových trhoch. Zaoberá sa analyzovaním vývoja na finančných trhoch a pravidelne publikuje komentáre v médiách na aktuálne ekonomické témy.